ServiceNow

สรุปงานสัมมนา ‘How Organization Handle Risk with Confidence?’

ทุกธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง และหนึ่งในธุรกิจที่เป็นโครงสร้างสำคัญของประเทศอย่างภาคการเงินธนาคาร ย่อมต้องมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการนำโซลูชัน Integrated Risk Management เข้ามาประยุกต์ใช้งาน งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารหรือ TB-CERT และ ServiceNow ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการทำงานในองค์กร ทีมงาน TechTalkThai จะขอนำพาทุกท่านมาติดตามสาระสำคัญของงานในครั้งนี้กันครับ

Read More »

ServiceNow เข้าซื้อกิจการ Mapwize เสริมฟีเจอร์ Indoor Mapping

ServiceNow ผู้ให้บริการโซลูชัน Digital Workflow ได้ขยายความสามารถของบริษัทไปอีกขั้นด้วยการเข้าซื้อกิจการ Mapwize

Read More »

ServiceNow รองรับการดึงข้อมูลจาก Microsoft Azure Sentinel แล้ว

ServiceNow ผู้พัฒนาระบบด้าน IT Management และ Security Operation ประกาศเสริมความสามารถ รองรับการดึงข้อมูลจาก Microsoft Azure Sentinel และโซลูชันอื่นๆจาก Microsoft เพิ่มเติม

Read More »

ServiceNow เข้าซื้อกิจการ ‘Lightstep’ เสริมศักยภาพโซลูชัน Application Performance Monitoring

ServiceNow เป็นอีกหนึ่ง Vendor รายใหญ่ที่เข้าซื้อกิจการโซลูชัน Application Performance Monitoring เช่นเดียวกับ IBM และ Cisco ที่เคยเข้าซื้อกิจการในไม่กี่ปีมานี้

Read More »

ServiceNow ออก Agent Client Collector ช่วยเก็บข้อมูลและตอบโจทย์การปฏิบัติงานอย่างอัตโนมัติ

Agent Client Collector เป็นโซลูชันใหม่จาก ServiceNow ที่จะช่วยบูรณาการข้อมูลให้ใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์มของตน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้องค์กรปฏิบัติงานได้อย่างอัตโนมัติ

Read More »

ServiceNow ปล่อย Now Platform เวอร์ชันใหม่ ‘Quebec’ ตอบโจทย์ Low-code และ AI

ServiceNow ผู้ให้บริการด้าน IT Management และ Business Workflow ได้ประกาศออก Now Platform เวอร์ชันใหม่ภายใต้โค้ดว่า ‘Quebec’

Read More »