CDIC 2023

บริการของเรา

TechTalkThai เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข่าวและบทความด้าน IT ที่ใหญ่และมีผู้ติดตามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการกระจายข่าวสารและอัปเดตเทคโนโลยีที่ใช้งานในระดับองค์กร ได้แก่ Networking, Security, Cloud Computing, Data Center, Mobile Enterprise และ Server & Storage ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ข่าวไอทีภาษาไทย เพื่อชาวไทยทุกคน” นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่บทความและความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยเชิงวิชาการหลากหลายแขนงด้วยเช่นกัน เช่น Quantum Cryptography, IEEE 802.11ac, Threats & Vulnerabilities เป็นต้น รวมบทความและข่าวสารทั้งหมดบนเว็บไซต์จนถึงตอนนี้ มีมากกว่า 10,000 บทความ

TechTalkThai เผยแพร่ข่าวสารและบทความผ่านช่องทางหลัก 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของ TechTalkThai, Facebook Page และ e-Newsletters

 • เว็บไซต์ TechTalkThai มีผู้เข้าเยี่ยมชมและอ่านบทความโดยเฉลี่ยมากกว่า 400,000 ครั้งในหนึ่งเดือน
 • Facebook Page มีผู้ติดตาม 100,000+ คน และมีผู้เห็นโพสต์บนหน้า Wall โดยเฉลี่ยมากกว่า 5,000,000 ครั้งในหนึ่งเดือน
 • มีจำนวน Subscriber รับจดหมายข่าวผ่านทางอีเมลมากกว่า 5,000 คน

นอกจากให้บริการทางด้านข่าวสาร IT, อัพเดทเทคโนโลยี และแนะนำโซลูชันแล้ว TechTalkThai ยังให้บริการทางด้านการประชาสัมพันธ์บริษัท, ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสากรรม Enterprise IT ประเทศไทยอีกด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับบริการของ TechTalkThai มีดังนี้

บริการเผยแพร่บทความ

เผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Enterprise IT เช่น แนะนำผลิตภัณฑ์, แนะนำโซลูชัน, กรณีศึกษา (Case Study) หรืองานสัมมนา ไม่จำกัดความยาวและจำนวนรูปภาพ จำนวน 1 บทความผ่านช่องทางของ TechTalkThai ได้แก่ เว็บไซต์ของ TechTalkThai, Facebook Page และ e-Newsletter

รายละเอียดการเผยแพร่บทความ

 • เจ้าของบทความเป็นผู้จัดเตรียมบทความ Enterprise IT ภาษาไทยด้วยตนเอง
 • ด้านล่างของบทความสามารถระบุช่องทางติดต่อเจ้าของบทความ เช่น ชื่อบริษัท อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และโลโก้
 • ทีมงาน TechTalkThai ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น ปรับแต่งคำที่ใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และสละสลวยมากยิ่งขึ้น
 • มีการทำ Facebook Marketing เพื่อให้เข้าถึงผู้ติดตาม Facebook Page ได้มากยิ่งขึ้น
 • บทความที่เผยแพร่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบทความ เจ้าของบทความสามารถนำบทความไปเผยแพร่ต่อได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต ในกรณีที่ TechTalkThai จะนำบทความไปเผยแพร่ต่อ จะมีการใส่ Credit ต่อท้ายให้ทุกครั้ง
 • บทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ TechTalkThai จะแสดงผลบน Featured Post หน้าแรกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ จนกว่าจะมีบทความใหม่มาแทนที่ และบทความดังกล่าวจะอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ของ TechTalkThai ตลอดไป ไม่มี
 • ตัวอย่างบทความ IBM เปิดตัว IBM X6 สุดยอด Server ระดับองค์กร CPU 120 Cores, RAM 12TB ตอบรับเทรนด์ Big Data และ Cloud Computing
 • สถิติบนเว็บไซต์ – มีจำนวนผู้เข้าชมสูงสุดมากกว่า 2,600 ครั้ง
  techtalkthai_web_post_performance
 • สถิติบน Facebook Page – มีผู้เห็นบทความมากกว่า 100,000 ครั้ง และมีการกด Like, Comment และ Share มากกว่า 800 ครั้ง
  techtalkthai_facebook_post_performance

บริการเขียนบทความ

เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Enterprise IT เช่น แนะนำผลิตภัณฑ์, แนะนำโซลูชัน, กรณีศึกษา (Case Study), บทสัมภาษณ์ หรือสรุปงานสัมมนา ไม่จำกัดความยาวและจำนวนรูปภาพ จำนวน 1 บทความเป็นภาษาไทย

รายละเอียดการเขียนบทความ

 • เจ้าของบทความเป็นผู้จัดเตรียมหัวข้อ และข้อมูลในการเขียนบทความ เช่น Presentation, Data Sheet, White Paper เป็นต้น
 • หลังจากเขียนบทความเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของบทความสามารถตรวจสอบและรีวิว เพื่อให้ทีมงาน TechTalkThai ปรับแต่งบทความให้ดียิ่งขึ้นได้
 • บทความที่เขียนถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบทความ เจ้าของบทความสามารถนำบทความไปเผยแพร่ต่อได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต ในกรณีที่ TechTalkThai จะนำบทความไปเผยแพร่ต่อ จะมีการใส่ Credit ต่อท้ายให้ทุกครั้ง
 • ในกรณีที่ต้องการให้เผยแพร่บทความผ่านช่องทางของ TechTalkThai สามารถใช้บริการร่วมกับบริการเผยแพร่บทความได้
 • ตัวอย่างบทความ Blue Coat เปิดตัว Cloud Access Security Broker ป้องกัน Shadow IT พร้อมให้บริการในประเทศไทย

บริการจัดงานสัมมนากลุ่มย่อย

ผู้ที่สนใจจัดงานสัมมนากลุ่มย่อย ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์/โซลูชันใหม่ หรือการจัดอบรม สามารถเลือกใช้บริการของ TechTalkThai ได้ดังนี้

aruba_meetup_2_1

บริการจัดงานสัมมนาออนไลน์ผ่าน TechTalk Webinar

ผู้ที่สนใจจัดงานสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Web Conference ของ TechTalkThai หรือที่เรียกว่า TechTalk Webinar ไม่ว่าจะเป็นการกระจายความรู้ อัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีทางด้าน Enterprise IT เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันของตนเองเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สามารถใช้บริการของ TechTalkThai ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • ช่องทางการบรรยาย: TechTalk Webinar สนับสนุนโดย Zoom
 • ระยะเวลาในการบรรยาย: ไม่เกิน 90 นาที
 • จำนวนผู้เข้าฟังสูงสุด: 100 ท่าน *
 • การบันทึกวิดีโอ: รองรับ
 • ภาษา: ไทย เท่านั้น

*จำนวนผู้เข้าฟังมากน้อยขึ้นอยู่กับหัวข้อและความน่าสนใจของเนื้อหา

ทีมงาน TechTalkThai ให้บริการตั้งแต่การเขียนบทความเพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายมาร่วมฟังบรรยาย จัดการเรื่องลงทะเบียน อำนวยความสะดวกขณะจัดงานสัมมนา บันทึกวิดีโอ และเผยแพร่วิดีโอย้อนหลังผ่านช่องทาง YouTube และเว็บไซต์ของ TechTalkThai

ttt_webinar_3_2

บริการแปลเอกสารเชิงเทคนิค

แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Enterprise IT เช่น Data Sheet, Tech Note, Solution Brief หรือ White Paper จากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย พร้อมขัดเกลาสำนวนให้อ่านง่าย

hpe_aruba_palo_alto_wpp_preview

บริการทำ Subtitles

ทำ Subtitles ภาษาไทยสำหรับวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม IT เช่น แนะนำผลิตภัณฑ์, แนะนำโซลูชัน, กรณีศึกษา (Case Study) พร้อมขัดเกลาสำนวนให้อ่านง่าย

 • ตัวอย่างการทำ Subtitle ของ Blue Coat – Palo Alto Networks and Solera DeepSee Integration (Thai Sub)

บริการ Banner โฆษณา

TechTalkThai พร้อมให้บริการ Banner โฆษณาหลายตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจสร้าง Brand Awareness และ Brand Loyalty นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความสวยงามและความเป็นระเบียบของหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถอ่านบทความพร้อมสังเกตเห็น Banner ได้อย่างสบายตา

Platinum Sponsor Banner

 • Banner ขนาด 728 x 72 pixels ข้างโลโก้ TechTalkThai แสดงผลบนเว็บไซต์ทุกหน้า จำนวน 1 Banner
 • Banner ขนาด 1000 x 90 pixels ด้านล่างแถบเมนู แสดงผลบนเว็บไซต์ทุกหน้า จำนวน 1 Banner

ttt_sponsor_position_1

Gold Sponsor Banner

 • Banner ขนาด 300 x 250 pixels แสดงผลบนเว็บไซต์ทุกหน้า จำนวน 2 Banners (แสดงผลสลับกันทุก 10 วินาที)

Silver Sponsor Banner

 • Banner ขนาด 300 x 100 pixels แสดงผลบนเว็บไซต์ทุกหน้า จำนวน 8 Banners

Above Article Banner

 • Banner ขนาด 660 x 80 pixels แสดงผลด้านบนบทความของหน้าบทความทุกหน้า (ยกเว้นหน้า Home) จำนวน 1 Banner

ttt_sponsor_position_2

Below Article Banner

 • Banner ขนาด 660 x 120 pixels แสดงผลด้านล่างบทความของหน้าบทความทุกหน้า (ยกเว้นหน้า Home) จำนวน 1 Banner ตำแหน่งนี้เหมาะสำหรับเข้าถึงผู้ที่นิยมอ่านบทความของ TechTalkThai 

ttt_sponsor_position_3

บริการประกาศรับสมัครงาน

ลงประกาศรับสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Enterprise IT จำนวนไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ไม่จำกัดระยะเวลา พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Page

สำหรับผู้ที่สนใจบริการของ TechTalkThai.com สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล info@techtalkthai.com

** ทีมงาน TechTalkThai จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.techtalkthai.com/services โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า