Leadership Vision

Leadership Vision: วางกลยุทธ์ Work from Home อย่างมั่นคงปลอดภัย ต้องใส่ใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างในขณะนี้ หลายองค์กรทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทย ต่างเปิดให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Home ได้ ส่งผลให้อาชญากรไซเบอร์เริ่มเปลี่ยนเป้าหมายจากการพุ่งเป้าโจมตีระบบขององค์กรมาเป็นโจมตีอุปกรณ์ปลายทางและตัวพนักงานแทน เมื่อไม่มีกลไกรักษาความมั่นคงปลอดภัยอันเข้มงวดขององค์กรคอยปกป้อง ทำให้พนักงานกลุ่มนี้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซเบอร์ได้ง่าย

Read More »

Leadership Vision: The Right Mindset for Business Owner in Software Development Project บทสัมภาษณ์คุณศุภกร รวยวาสนา UnixDev

การพัฒนา Software สำหรับใช้งานธุรกิจนั้นถือเป็นยาขมสำหรับหลายธุรกิจ ทั้งจากปัญหาที่ทีมพัฒนาทิ้งงาน ใช้เวลาทำนาน หรือค่าใช้จ่ายบานปลาย ปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไร? และเจ้าของธุรกิจควรมีมุมมองอย่างไรต่อการพัฒนา Software สำหรับใช้งานในธุรกิจอย่างไรบ้าง? พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ใน Leadership Vision: The Right Mindset for Business Owner in Software Development Project บทสัมภาษณ์คุณศุภกร รวยวาสนา Managing Director แห่งบริษัท ยูนิกซ์เดฟ จำกัด

Read More »

Leadership Vision: Enterprise Container & Multi-Cloud บทสัมภาษณ์คุณเอกภาวิน สุขอนันต์ VMware Thailand

Container ได้ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายในธุรกิจองค์กร และจะกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญหนึ่งในระบบ IT Infrastructure ที่ทุกธุรกิจต้องใช้งาน แต่ธุรกิจควรนำ Container มาใช้งานอย่างไร? อนาคตของ Hybrid Cloud และ Multi-Cloud จะเกิดขึ้นด้วย Container ได้อย่างไร? และธุรกิจองค์กรต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อเปิดรับต่อการใช้ Container บ้าง? พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ใน "Leadership Vision: Enterprise Container & Future of Data Center" บทสัมภาษณ์คุณเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Read More »

Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ STelligence

ปี 2020 ที่ทุกธุรกิจและผู้ประกอบการทุกรายต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไม่ได้นี้ การใช้ข้อมูลมาตัดสินใจในธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางภาวะนี้ ทิศทางการลงทุนด้าน Data ของธุรกิจองค์กรควรเป็นอย่างไร? หลักคิดในการตัดสินใจโครงการด้าน Data สำหรับธุรกิจในยามนี้มีอะไรบ้าง? พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในบทความ "Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business" บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท STelligence จำกัด

Read More »

Leadership Vision: AI for Business in the New Normal บทสัมภาษณ์คุณปฐมา จันทรักษ์ IBM Thailand

ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ทั่วโลกนี้ AI จะเข้ามาช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้อย่างไร? และภาคธุรกิจจะคว้าโอกาสใหม่ๆ ด้วย AI ได้อย่างไรบ้าง? มาพบกับคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในบทความ "Leadership Vision: AI for Business in the New Normal" บทสัมภาษณ์คุณปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

Read More »