About TechTalkThai

ทีมงาน TechTalkThai ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2014 โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ เป็นเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข่าวสารทางด้านผลิตภัณฑ์ IT ระดับใช้งานในองค์กร (Enterprise-grade Products) โดยเฉพาะ เนื่องจากเนื้อหาของข่าวสารสำหรับระดับองค์กรนี้ มีความเฉพาะเจาะจงค่อนข้างมาก และจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะทางค่อนข้างสูง ทางทีมงาน TechTalkThai จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมรวมข้อมูลและสรุปข่าวสารทางด้านนี้มาไว้ด้วยกัน ภายใต้คอนเซ็บต์ที่ว่า “ข่าว IT ภาษาไทย เพื่อชาว IT ไทยทุกคน” เพื่อให้ผู้ที่สนใจทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม IT ระดับองค์กรของประเทศไทยโดยตรง หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาทางด้าน IT ในประเทศไทย สามารถเข้าถึงข่าวสารทางด้าน IT ระดับใช้งานในองค์กรได้โดยง่าย รวมทั้งสามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆในโลกนี้ได้อย่างทันท่วงที

ภายในทีมงานของ TechTalkThai ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่ทำงานอยู่ในแวดวง IT ระดับใช้งานในองค์กรของเมืองไทย ในตำแหน่งที่ปรึกษาและวิศวกรเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ เช่น ระบบเครือข่าย, ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบคลาวด์ เป็นต้น ทำให้การรวบรวมข้อมูลและสรุปข่าวสารมีความถูกต้อง แม่นยำ และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารจะถูกกลั่นกรองและปรับปรุงให้ทันสมัยตามเทรนด์การใช้งานในปัจจุบันโดยยึดประเทศไทยเป็นหลัก ถ้าหากผู้เข้าชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นบนหัวข้อข่าวต่างๆ ก็สามารถเขียนข้อความในช่อง Comment ได้ทันที ทั้งนี้ ทางทีมงาน TechTalkThai ใคร่ขอความร่วมมือในการใช้ภาษาที่สุภาพ และให้ความเห็นสมเหตุสมผล เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าอ่าน และยังคงสร้างประโยชน์ต่อวงการ IT ในประเทศไทยได้ต่อไป

สุดท้ายนี้ ท่านสามารถติดต่อทีมงาน TechTalkThai ได้ผ่านทางอีเมลล์ info@techtalkthai.com ทางทีมงานต้องขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และคำติชมจากผู้เข้าชมทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

TechTalkThai.com was established on March 1st, 2014. A primary objective is to collect specifically enterprise IT news around the world to our website. Since Thai IT news is quite hard to find and needs some technical skills to get understanding, TechTalkThai gathers the up-to-date news from several sources and summarizes them to non-technical or semi-technical Thai language which is easy to read and understand. In addition, TechTalkThai editor team publishes Thai articles about today’s technologies and solutions focused for Thailand, hoping that people in enterprise IT could easily access to the latest enterprise IT news and enjoy reading.

TechTalkThai was found by a group of people who are working (or worked) in system integrators and distributor companies as engineers or consultants specialized in networking, security, cloud technology, virtualisation, and so on. This causes our news and articles are correct, accurate, easy to understand, and up-to-date.

Contact us: info@techtalkthai.com