Breaking News

Gartner ประกาศผลรางวัล Gartner Peer Insights Customers’ Choice ทางด้าน Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ประจำปี 2020

Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ประกาศผลรางวัล Gartner Peer Insights Customers’ Choice ทางด้าน Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ประจำปี 2020 ซึ่งพิจารณาจากผลการรีวิวผลิตภัณฑ์และคะแนนรวมจากผู้ใช้งาน โดยขั้นต่ำต้องมี 50 รีวิวและคะแนนระดับ 4.2 ดาวขึ้นไป ซึ่งมีเจ้าของผลิตภัณฑ์รวม 7 รายที่ได้รับรางวัลในปีนี้

Read More »