Breaking News

[Guest Post] PlanetComm จัดโปรโมชั่น รับมือ COVID-19 ด้วย Work from home เริ่มต้น 1,250 บาท/เดือน ทดลองใช้ฟรี 90 วัน!

ด้วยวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน หลายบริษัทได้ปรับกระบวนการทำงานเป็น “การทำงานที่บ้าน” (Work from home) เพื่อรับมือกับวิกฤติไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามแคมเปญของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันมีอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มสำหรับการ Work from home หลากหลายมากขึ้น มีทั้งแบบฟรี และ ไม่ฟรี ซึ่งมีข้อจำกัดและคุณสมบัติต่างกัน

Read More »

อัปเกรดห้องประชุมขนาดเล็กให้เป็นห้องประชุมดิจิทัลด้วย Poly Studio

หนึ่งในกลยุทธ์ Modern Workplace ที่หลายองค์กรเริ่มกระทำในปัจจุบันคือการแบ่งพื้นที่ในออฟฟิศออกเป็นห้องเล็กๆ หลายๆ ห้องเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถนัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรืออัปเดตโปรเจ็กต์ที่รับผิดชอบได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่จะดีกว่าไหมถ้าองค์กรสามารถยกระดับห้องประชุมขนาดเล็กเหล่านั้นให้กลายเป็นห้องประชุมดิจิทัลอันทันสมัย Poly Studio ซึ่งเป็นระบบ Video Conference แบบ USB Video Bar จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งนี้

Read More »

ออฟฟิศเสียงดังหนวกหูมาทางนี้ หูฟัง Poly ช่วยตัดเสียงรบกวนให้คุณได้

Digital Workplace เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ดิจิทัลที่หลายองค์กรนำมาใช้เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการทำงานในออฟฟิศ เมื่อออฟฟิศถูกเปิดกว้างมากขึ้น แต่ละแผนกสามารถไปมาหาสู่และพูดคุยกันได้มากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือเสียงรบกวนที่อาจลด Productivity ในการทำงานของพนักงาน หรือทำให้การพูดคุยผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไม่ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ Exclusive Networks จึงได้นำเสนอหูฟังจาก Poly ที่นอกจากจะช่วยลดเสียงรบกวนฝั่งผู้ใช้แล้ว ยังช่วยตัดเสียงรบกวนที่อาจทะลุไปยังคู่สนทนาด้วย เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น

Read More »