Breaking News

Poly

อัปเกรดห้องประชุมขนาดเล็กให้เป็นห้องประชุมดิจิทัลด้วย Poly Studio

หนึ่งในกลยุทธ์ Modern Workplace ที่หลายองค์กรเริ่มกระทำในปัจจุบันคือการแบ่งพื้นที่ในออฟฟิศออกเป็นห้องเล็กๆ หลายๆ ห้องเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถนัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรืออัปเดตโปรเจ็กต์ที่รับผิดชอบได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่จะดีกว่าไหมถ้าองค์กรสามารถยกระดับห้องประชุมขนาดเล็กเหล่านั้นให้กลายเป็นห้องประชุมดิจิทัลอันทันสมัย Poly Studio ซึ่งเป็นระบบ Video Conference แบบ USB Video Bar จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งนี้

Read More »

ออฟฟิศเสียงดังหนวกหูมาทางนี้ หูฟัง Poly ช่วยตัดเสียงรบกวนให้คุณได้

Digital Workplace เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ดิจิทัลที่หลายองค์กรนำมาใช้เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการทำงานในออฟฟิศ เมื่อออฟฟิศถูกเปิดกว้างมากขึ้น แต่ละแผนกสามารถไปมาหาสู่และพูดคุยกันได้มากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือเสียงรบกวนที่อาจลด Productivity ในการทำงานของพนักงาน หรือทำให้การพูดคุยผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไม่ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ Exclusive Networks จึงได้นำเสนอหูฟังจาก Poly ที่นอกจากจะช่วยลดเสียงรบกวนฝั่งผู้ใช้แล้ว ยังช่วยตัดเสียงรบกวนที่อาจทะลุไปยังคู่สนทนาด้วย เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น

Read More »