Pexip

James Cook University กับความสัมพันธ์ของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและการสร้างความยั่งยืน [Guest Post]

บทความโดย พอล เพตเตอร์สัน ประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Pexip มหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง James Cook University ตัดสินใจใช้ Pexip ในการแก้ปัญหาระบบเทคโนโลยีวิดีโอรุ่นเก่าที่มีอยู่ตามห้องต่าง ๆ โดยยึดหลักผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพันธสัญญาด้านความยั่งยืน

Read More »

Poly ผนึกกำลัง Pexip พัฒนาโซลูชันวิดีโอประชุมออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย

Pexip ผู้นำในการให้บริการโซลูชันวิดีโอและการทำงานร่วมกัน ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ Poly ภายใต้บริษัท HP เพื่อส่งมอบชุดโซลูชันการสื่อสารแบบ On-premises และคลาวด์ แก่ลูกค้าที่มุ่งเน้นด้านความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ

Read More »