Managed Services

เตรียมธุรกิจให้พร้อมรับการทำงานแบบ Hybrid ด้วย Cisco Hybrid Workplace & Collaboration และ NTT Managed Services

การทำงานแบบ Hybrid Work จะกลายเป็นแนวทางหลักสำหรับธุรกิจองค์กรทั่วโลกในการดำเนินงานร่วมกัน ทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไป ผู้บริหารทางด้าน IT ของธุรกิจองค์กรทั่วไทยและทั่วโลกนั้นจึงต้องวางกลยุทธ์และแผนการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มนี้ในระยะยาวให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านความคล่องตัวในการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงานที่ดี ไปจนถึงการปกป้องพนักงานและผู้บริหารให้สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ในบทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโซลูชันจาก NTT ที่จะผสานนำเทคโนโลยีด้านการทำงานแบบ Hybrid Work จาก Cisco มารวมเข้ากับบริการ NTT Managed Services เพื่อให้การทำงานแบบ Hybrid Work ในทุก ๆ รูปแบบนั้นเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าธุรกิจ สาขา หรือบ้านของพนักงานนั้นจะอยู่ที่ใดในประเทศไทยหรือในโลกก็ตาม

Read More »

การใช้จ่ายของผู้ใช้คลาวด์สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 20.4% ในปี 2565

Gartner คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายของผู้ใช้คลาวด์สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 20.4% อาจมีมูลค่าสูงถึง 494,654 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565

Read More »

ดูแลและเฝ้าระวังระบบ Data Center อย่างมืออาชีพ ด้วยบริการ DC Managed Services & DC Monitoring Service จาก CSL

ในยุคดิจิทัล ปริมาณการใช้งาน Data Center ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง Gartner คาดการณ์ว่า ในปี 2021 นี้ การลงทุนด้าน Data Center Infrastructure ทั่วโลกจะโตอีก 6.2% แตะ 6.2 ล้านล้านบาท เพื่อตอบรับกับการขยายตัวของการใช้งาน Data Center นี้ CSL จึงเปิดให้บริการ DC Managed Services และ DC Monitoring Service สำหรับดูแลและเฝ้าระวังระบบ Data Center ของลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดจาก CSL และชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์)

Read More »

IBM เปิดตัวบริการ SASE

เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนผ่านยุคของการทำงานสมัยใหม่ IBM จึงได้เปิดตัวบริการ SASE ของตัวเอง โดยอาศัยการผนึกกำลังกับ Zscaler

Read More »

ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ Database ของธุรกิจ ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ Fully Managed PostgreSQL Services จาก TN Incorporation

การลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ IT ถือเป็นความสำคัญเร่งด่วนที่ทุกธุรกิจองค์กรต้องเผชิญท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอย่างในปัจจุบัน ทำให้โครงการด้านการลงทุนเปลี่ยนระบบ IT Infrastructure เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบในระยะยาวถือเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมจากทั้งผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารงานด้าน IT  เป็นอย่างมากในปัจจุบัน

Read More »