Government Technology

“iTIC ร่วมกับกระทรวงคมนาคม” ขับเคลื่อนการจราจรอัจฉริยะ แก้ไขปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน [Guest Post]

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (Intelligent Traffic Information enter Foundation) หรือ  “iTIC” ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา“4th iTIC FORUM 2023: Power of Connectivity and Smart Mobility” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน Connectivity and Smart Mobility ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับการพัฒนาระบบขนส่ง การจราจรอัจฉริยะและลดอุบัติเหตุในประเทศไทยแบบ real-time เนื่องจาก ประเทศไทยมีอุบัติเหตุเป็นอันดับ 9 ของโลก มีผู้เสียชีวิต 17,379 คน/ปี หรือ กว่า 48คน/วัน มีฝุ่นควันพิษมากเป็นอันดับที่ 30 ของโลก และกรุงเทพรถติดเป็นอันดับ 32 ของโลก

Read More »

RedHat ชี้ Opensource เสริมแกร่งให้หน่วยงานภาครัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร [Guest Post]

บทความโดย นายเปรม ปาวัน รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี ของเร้ดแฮท

Read More »

‘คมสัน’อธิการบดี สจล.แนะใช้เทคโนโลยีช่วยประเมินสถานการณ์-แจ้งเหตุร้าย ชี้ 6 วิธีลดปัญหากราดยิงในที่สาธารณะ [Guest Post]  

ในประเทศไทยเริ่มมีเหตุร้ายเกิดต่อเนื่องบ่อยขึ้น ตั้งแต่เหตุการณ์ ผอ.โรงเรียน บุกปล้นร้านทองในห้างที่สิงห์บุรี ยิงประชาชนดับ 3 ราย (ม.ค. ปี 2563) , จ่าคลุ้มคลั่งกราดยิง แล้วหลบเข้าห้างที่โคราช (8 ก.พ. 2563) มีผู้เสียชีวิต 30 ราย, ล่าสุด เด็กวัย 14 ปี กราดยิงที่พารากอน เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 66 เสียชีวิต 2 บาดเจ็บ 5 ราย คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. ชี้ควรใช้เทคโนโลยี เอ.ไอ.เชื่อมต่อเครือข่ายกล้อง CCTV ในกรุงเทพฯ  พัฒนาระบบ SMS เพื่อแจ้งข่าวสารและเหตุฉุกเฉิน พร้อม 6 ข้อเสนอแนะในการลดปัญหาการก่อเหตุร้ายในที่สาธารณะ

Read More »

PDPC เร่งสร้างมาตรฐานใหม่กฎหมาย PDPA พร้อมเดินหน้าแผนแม่บท 4 ปี [Guest Post]

พลเอก เดชา พลสุวรรณ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมด้วย คุณฤชุกร  สิริโยธิน  ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 1  พลเอก ภุชพงศ์  พงษ์ศิริ   ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 2  นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC แถลงภารกิจครบ 1 ปี หลังประกาศใช้กฎหมาย PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่สำคัญ 9 ฉบับ ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย และรับแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อคุมเข้มป้องกันการละเมิดสิทธิของประชาชน โดยเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

Read More »

[Interview] PCC มองทิศทาง อนาคต Digital Government ไทย ต้องปรับใช้ Cloud และ Automation พร้อมผสานศักยภาพของคนรุ่นใหม่

ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณวันชัย อานันทนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท PCC ที่มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลภาครัฐขนาดใหญ่หลากหลายโครงการ ที่ได้มาให้ความเห็นและข้อคิดที่น่าสนใจสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการผลักดันก้าวไปสู่การเป็น Digital Government Agency จึงขอนำสรุปประเด็นที่น่าสนใจจากการพูดคุยกันดังนี้ครับ

Read More »

“ThaID” แอปฯ เพื่อคนไทย แสดงบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยด้วยมือถือ [Guest Post]

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมนำแอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ยกระดับการให้บริการประชาชนภายใต้รัฐบาลดิจิทัล ด้วยระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านทางแอปฯ ThaID ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ลดความเสี่ยงปลอมแปลงเอกสาร  สามารถใช้แทนบัตรประชาชนได้ในการรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ ปลื้มหลังจากเปิดตัวไตรมาสแรกปี 66 มียอดดาวน์โหลดกว่า 5.8 ล้านครั้ง ปัจจุบันพร้อมใช้ยืนยันตัวตนกับภาครัฐได้ถึง 11 ระบบ เผยขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขออนุญาตใช้งานการยืนยันตัวตนถึงกว่า 70 หน่วยงาน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ชวนคนไทยดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี ทั้งระบบ Android และ iOS

Read More »

GovTech บริหารจัดการภาครัฐ ลดทุจริต สร้างความโปร่งใส [Guest Post]

การก้าวสู่ยุคดิจิทัล 4.0 อย่างเต็มรูปแบบและใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมาร์ทโฟน เป็นหรือเข้าโลกออนไลน์ที่ไร้ขีดจำกัดเป็นแต่เพียงอย่างเดียวแต่เพื่อให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการให้บริการประชาชนด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะเข้ามาช่วยให้การทำงานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น ลดขั้นตอน ลดความซับซ้อน ลดความยุ่งยาก ลดการเดินทาง ลดการใช้งานทรัพยากรในสำนักงานและที่สำคัญยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปรียบเสมือน AI ที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงทุจริตคอรรัปชันอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

Read More »