Breaking News

[PR] โนเกีย เน็ตเวิร์คส์ เปิดตัวสองโซลูชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับผู้ให้บริการ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดมูลค่า 79 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 17 พฤศจิกายน 2558 – Nokia Ad Analytics เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 ส่วนหลัก คือผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริษัทโฆษณา และโนเกีย เน็ตเวิร์คส์ บริการนี้ทำงานด้วยการดึงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมจากระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการโดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนตัว วิเคราะห์ข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มที่บริษัทโฆษณาต้องการ

Read More »

Nokia เดินหน้าพัฒนา 5G พร้อมวางเครือข่ายสนับสนุน

Nokia บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของโลก ได้ประกาศเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี 5G ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่และอุปกรณ์ Internet of Things ในอนาคต รวมทั้งให้การสนับสนุนโครงข่ายยุคปัจจุบันด้วยการออก Small Cell รุ่นใหม่ที่รองรับความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps และบริการการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ Big Data ให้แก่วงการโฆษณา

Read More »