CDIC 2023

[Guest Post] โนเกียร่วมกับกลุ่มทรู เตรียมความพร้อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สู่เครือข่าย 5G

  • โนเกียได้ทำการติดตั้งเครือข่าย IP Network ด้วยเทคโนโลยี MPLS (Multi-protocol Label Switching) ให้กับกลุ่มทรู เพื่อรองรับการให้บริการเครือข่ายแบบแยกส่วน (Network Slicing) ซึ่งเป็นบริการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นและรวดเร็วสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ
  • เครือข่ายแบบ IP/MPLS รูปแบบใหม่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นเพื่อให้การให้บริการ 5G อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมรองรับแอปพลิเคชันต่างๆในอนาคต

โนเกียดำเนินการติดตั้งเครือข่าย IP/MPLS รูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มทรู ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร โซลูชันของโนเกียจะให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศ อันเป็นพื้นที่ตั้งสำคัญของเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเครือข่าย IP/MPLS รูปแบบใหม่นี้ จะสามารถทำให้การให้บริการบนเครือข่าย 5G มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตอบสนองการใช้งานบริการด้านการสื่อสารข้อมูลจำนวนมหาศาลในเวลาที่รวดเร็ว มีความเสถียรและเชื่อถือได้ ตั้งแต่เริ่มใช้งาน

รัฐบาลไทยกำลังผลักดันเทคโนโลยี 5G เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยได้เปิดประมูลคลื่นความถี่ 5G ให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมหลักๆ ของประเทศซึ่งรวมถึงกลุ่มทรู  ทั้งนี้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นโครงการพัฒนาที่เป็นหัวหอกสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งรัฐบาลได้วางแผนให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ประจำภูมิภาค ตลอดจนเป็นประตูเชื่อมผ่านไปยังทั่วทั้งทวีปเอเชีย

โซลูชัน IP/MPLS ของโนเกีย มีฟังก์ชั่นเครือข่ายแบบแยกส่วน (Network Slicing) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการใช้งานเครือข่าย 5G  ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้ทรูสามารถแบ่งส่วนของเครือข่ายหลักออกเป็นส่วนๆ (slice) แต่ละส่วนเป็นอิสระต่อกัน โดยสามารถกำหนดขีดความสามารถ (performance) ของแต่ละส่วนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันได้ เครือข่ายแบบแยกส่วนจะทำให้เกิดการ ใช้งานรูปแบบใหม่ๆ ที่เฉพาะ เจาะจงสำหรับลูกค้าของทรูในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต พลังงาน การดูแลสุขภาพ การดูแลความปลอดภัยสาธารณะ เป็นต้น

คุณจิระชัย คุณากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เทคโนโลยีอัจฉริยะทรู 5G จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จะผลักดันประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเราจะได้เห็นการใช้งาน 5G สำหรับอุตสาหกรรมจำนวนมากเกิดขึ้นที่นี่ ด้วยโซลูชัน IP/MPLS ของโนเกีย ทรูจะมี Transport Network ที่ก้าวหน้า สามารถรองรับเครือข่ายแบบแยกส่วนซึ่งจะทำให้เกิดธุรกิจและการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะทรู 5G แบบใหม่ๆ เป็นการต่อยอดประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าสำหรับของลูกค้าของเรา”

คุณเดวิด ออกซฟอร์ด ผู้อำนวยการบริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ทรูเป็นลูกค้าสำคัญในกลุ่มธุรกิจ IP and Optical Networking ของโนเกียมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยโนเกียเป็นผู้ให้บริการหลัก

สำหรับโซลูชัน IP/MPLS ในอุปกรณ์ 2G/3G/4G มาโดยตลอด ด้วยเครือข่าย IP/MPLS ล่าสุดที่สนับสนุนการใช้งาน 5G ของโนเกียนี้ ทรูจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายให้มีความเร็วและความเสถียรที่เพิ่มขึ้นและมีความหน่วงที่ต่ำลง”

โซลูชันของโนเกียประกอบด้วย

  • เราเตอร์ Nokia 7950 XRS, Nokia 7750 SR ที่มากับชิปเซทประมวลผลใหม่ล่าสุด FP4 silicon และ Nokia 7250 IXR
  • โซลูชัน Nokia Network Services Platform (NSP) SDN สำหรับเครือข่ายแบบแยกส่วนของ Transport Network

เกี่ยวกับโนเกีย : เราสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อโลก เราพัฒนาและส่งมอบอุปกรณ์เครือข่ายที่ครอบคลุมและครบวงจร ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงซอฟต์แวร์ บริการและการให้ใบอนุญาต (licensing) ที่ครอบคุลมทั่วโลก ด้วย

พันธกิจที่มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนโดยโนเกียเบลล์ แล็บส์ (Nokia Bell Labs) เราเป็นหนึ่งในผู้นำในการพัฒนาและนำเครือข่าย 5G ออกสู่การให้บริการลูกค้าผู้ให้บริการด้านการสื่อสารของเรามีเครือข่ายรวมที่พร้อมรองรับผู้ใช้บริการจำนวน 6.4 พันล้านเลขหมาย ลูกค้าองค์กรของเราใช้งานเครือข่ายสื่อสารระดับอุตสาหกรรมกว่า 1,300 เครือข่ายทั่วโลก เราปฎิรูปชีวิตผู้คนในด้านการทำงานและการสื่อสาร โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nokia.com และติดตามเราได้ทางบัญชีทวิตเตอร์ @nokia

 

เกี่ยวกับทรู บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรหนึ่งเดียวในประเทศไทย และเป็นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ โดยมีธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ คือ กลุ่มทรูโมบายล์ ทรูมูฟ เอช ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและครอบคลุมทั่วประเทศ, ทรูออนไลน์ ผู้ให้บริการบรอดแบนด์และไวไฟ และทรูวิชั่นส์ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกรายใหญ่ที่สุด ให้บริการทั่วประเทศ และทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ผู้นำด้านดิจิทัลแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกอบ ด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจครบวงจรชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย และกลุ่มไชน่าโมบายล์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมูลค่าหุ้นรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มทรู สามารถค้นหาได้ที่ www.truecorp.co.th


About Maylada

Check Also

ผลสำรวจจากพาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ เผยองค์กรในไทยมีความมั่นใจ ในมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้น [Guest Post]

กรุงเทพฯ – 18 กันยายน 2566 – วันนี้ พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (NASDAQ: PANW) ผู้นำระดับโลกด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เปิดเผยรายงานสถานการณ์ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในอาเซียนปี 2566 …

AI สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม [Guest Post]

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นหัวข้อที่ได้รับการพูดถึงบ่อยครั้งในปัจจุบัน เพราะ ChatGPT และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันกำลังส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้คน แต่ AI ก็ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ ต้นกำเนิดของ AI สามารถย้อนกลับไปได้ถึงในช่วงทศวรรษ 1950  …