ADPT

Nokia เปิดตัว Petabit-class Router เป็นรุ่นแรก ตอบรับยุค 5G

Nokia นั้นประสบความสำเร็จในการพัฒนาชิปรุ่นใหม่ FP4 ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วถึง 2.4Tbps ทำให้เมื่อนำชิปเหล่านี้มาทำงานร่วมกันบน Line Card ใบเดียวกัน ก็สามารถที่จะให้บริการเครือข่ายประสิทธิภาพสูงได้ ส่งผลให้ Nokia สามารถเปิดตัว Petabit-class Router ได้ในการประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด ดังนี้

Credit: Nokia

 

  • เปิดตัว Nokia 7950 XRS-XC Core Router ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 576Tbps และรองรับการ Scale Out รวมกันได้ 6 Chassis มีความเร็วรวมเกินกว่า 3Pbps
  • เปิดตัว Nokia 7750 SR-14s IP Edge Router ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 144Tbps
  • เปิดตัว Nokia 7750 SR-12 และ SR-12e Service Router ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 9.6Tbps

 

นอกจากนี้ Nokia FP4 ยังได้เพิ่มความสามารถในการรวบรวมสถิติด้นระบบเครือข่ายเพื่อส่งต่อไปยังระบบประมวลผลภายนอก รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ทำให้สามารถค้นหาเหตัการณ์ DDoS ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความสามารถในการทำ Stateless Paket Inspection ช่วยให้การแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่ายเป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

 

ที่มา: http://www.networkworld.com/article/3201047/lan-wan/nokia-rolls-out-its-first-petabit-class-router.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft เปิดให้ทดลองโหมดเพิ่มความปลอดภัยบน Microsoft Edge

Microsoft เปิดให้ทดลองโหมด Super Duper Secure Mode เพิ่มความปลอดภัยบน Microsoft Edge

NSA และ CISA ออกคำแนะนำเรื่อง Kubernetes Security

NSA และ CISA ได้ร่วมกันออกเอกสารจำนวน 52 หน้า เพื่อให้คำแนะนำสำหรับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน Kubernetes