E-Commerce

Berly8 Plus Webinar : เสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด การบริการลูกค้าจะเป็นเรื่องง่ายด้วย Salesforce Service Cloud

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “เสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด การบริการลูกค้าจะเป็นเรื่องง่ายด้วย Salesforce Service Cloud” โดย Berly 8 Plus ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.

Read More »

ก้าวแรกที่สำคัญสู่การ Transformation ขององค์กรกับ Brainergy ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Technology Services

“Paperless” หรือการลดการใช้กระดาษ โดยเปลี่ยนเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเปลี่ยนวิธีการทำงานเอกสารมาทำบนระบบออนไลน์นั้น คือหัวใจสำคัญสำหรับก้าวแรกในการช่วยนำเทคโนโลยี ดิจิทัล มาช่วยการทำงานเลยก็ว่าได้ พร้อมตอบรับ Digital Transformation ในยุคนี้ ที่ถ้าหากเริ่มช้า “เรา” อาจเป็นผู้ที่ถูกโลกทิ้งไว้ข้างหลัง

Read More »