RPA

CU Webinar : เบื่อไหมที่ต้องทำงานซ้ำๆเป็นประจำทุกวัน ? “AI-Powered Automation with IBM RPA” สามารถช่วยคุณได้

Computer Union ขอเรียนเชิญ ท่านผู้บริหาร, IT Manager, Business Manager และผู้สนใจด้าน RPA เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เบื่อไหมที่ต้องทำงานซ้ำๆเป็นประจำทุกวัน ? “AI-Powered Automation with IBM RPA” สามารถช่วยคุณได้” โดยทีมงานจาก Computer Union ซึ่งท่านจะได้รับฟังโซลูชัน RPA ของ IBM ที่จะช่วย Transform องค์กรสู่ความเป็นอัตโนมัติ ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2021 เวลา 14.00 -15.30 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

[Guest Post] INETMS ร่วมกับ UiPath ขอเรียนเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ Leveraging Automation to Transform Your Business Process สำหรับ 8 สายงาน ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เพราะ “พนักงาน” คือกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจองค์กร สู่การทำงานแบบอัตโนมัติให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด โดยการนำเทคโนโลยี Automation ด้วยโซลูชัน RPA สร้างซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานทุกๆ แผนก พร้อมพัฒนากระบวนการทำงานภายในธุรกิจให้ดีขึ้น

Read More »

[TTT Virtual Summit 2021 Video] “พนักงาน” กลไกสำคัญที่ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในการใช้ RPA ในองค์กร โดย UiPath และ INET MS

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย TTT Virtual Summit ในหัวข้อเรื่อง “"พนักงาน” กลไกสำคัญที่ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในการใช้ RPA ในองค์กร โดย UiPath และ INET MS” สามารถรับชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »