Workday เปิดตัวระบบ Vaccine Management ช่วยธุรกิจองค์กรให้กลับมาเปิดดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Workday ได้ออกมาประกาศเปิดตัวระบบ Vaccine Management System เพื่อช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลนั้นสามารถระบุได้ว่าผู้บริหารหรือพนักงานคนใดได้รับการฉีดวัคซีนสำหรับป้องกัน COVID-19 แล้ว และจะได้วางแผนการกลับมาเปิดทำการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Credit: Workday

ความสามารถ Vaccine Management นี้จะถูกรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งในระบบ Return to Workplace ของ Workday โดยจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของการมีภูมิต้านทานโรคภายในองค์กรได้, วางแผนดำเนินการในภาวะฉุกเฉินได้ และช่วยกำหนดการทำงานให้กับพนักงานแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีความสามารถดังนี้

  • มีระบบกลางสำหรับตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยงและภูมิต้านทานโรคภายในองค์กรได้ โดยพนักงานแต่ละคนจะมีการระบุสถานะภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นมา
  • สามารถวางแผนด้านพื้นที่ทำงานภายในออฟฟิศ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • มีเครื่องมือสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานสามารถรายงานถึงสถานะการรับวัคซีนได้ โดยยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงานอยู่
  • รองรับการใช้งานในธุรกิจที่มีโจทย์ด้านนี้เป็นพิเศษ เช่น หน่วยงานสาธารณสุข หรือธุรกิจบริการ

ปัจจุบันระบบของ Workday ถูกใช้งานเพื่อดูแลพนักงานในธุรกิจองค์กรชั้นนำทั่วโลกแล้วมากกว่า 45 ล้านคน

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Vaccine Management ของ Workday สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.workday.com/en-us/solutions/need/covid-19/return-to-work.html

ที่มา: https://www.zdnet.com/article/workday-adds-vaccine-management-to-return-to-workplace-offering/#ftag=RSSbaffb68


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

FMS เชิญผู้สนใจร่วมงาน SAP Business One on Huawei Cloud 19 ส.ค. 2565 13:30 – 16:30 น.

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “SAP Business One on Huawei Cloud” เพื่อร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการนำ SAP …

การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลต่อการลงทุนในระบบ Cloud ของภูมิภาคอาเซียนอย่างไร

ภายในงานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022 ที่เพิ่งจบไป คุณธิดาพร สันติมานะวงศ์ Senior Director …