CDIC 2023

ยกระดับการเชื่อมต่อให้ Data Center เพื่อรองรับโลกแห่งอนาคต 400G คุณพร้อมหรือยัง?

Data Center ในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความคาดหวังมากมายที่ถาโถมเข้ามา โดยเฉพาะในยุคหลังการแพร่ระบาดปฏิเสธไม่ได้ว่า Data Center ได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญของเศรฐกิจดิจิทัล ที่ไม่อาจล่มได้ กล่าวคือต้องพร้อมสำหรับการให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา และทันใจผู้คนอีกด้วย อนึ่งด้วยอัตราเร่งของการเติบโตของข้อมูล ได้ทำให้ความต้องการพื้นที่จัดเก็บใน Data Center ขยายตัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่างไรก็ดีสุดท้ายแล้วข้อมูลจะถูกใช้ได้ผ่านปัจจัยเดียวนั่นก็คือ เครือข่ายที่พร้อมรับการเติบโตนี้

ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักสิ่งที่ต้องคำนึงถึง สำหรับการวางรากฐานโครงข่ายของ Data Center เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต ซึ่ง Furukawa ได้นำเสนอโซลูชันมากมายที่สามารถช่วยให้โครงการเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง

ความสำคัญของ Data Center

Furukawa Electric ได้แนะนำสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อองค์กรมองหาการปรับปรุง Data Center ซึ่งจุดเริ่มต้นมักหนีไม่พ้นระหว่าง การสร้างระบบเครือข่ายขึ้นมาใหม่ หรือเลือกส่วนที่ต้องการปรับปรุงใหม่ หลัง จากนั้นถึงจะทำการส่งต่อสู่มือผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้ย่อมเกิดขึ้นภายหลังจากทราบถึงวัตถุประสงค์ การใช้งานที่ชัดเจนเสียก่อน โดยเริ่มตั้งแต่โมเดลในการออกแบบ Data Center ว่ามีขึ้นเพื่อให้บริการเช่นใด เพื่อการให้บริการ ภายในองค์กร ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ (Colocation) บริการดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ ( Hyperscale) หรือบริการพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ (Hosting) และอื่นๆ

เมื่อทราบวัตถุประสงค์ การใช้งานแล้ว การออกแบบต้องพิจารณาว่าการออกแบบเช่นนี้จะนำไปสู่การใช้งานแบบใด เพื่อแก้ปัญหาอะไร ซึ่งความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้น อ าจนำองค์กรไปสู่ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาภายหลัง ทั้งนี้การออกแบบย่อมต้องรองรับกับระบบการทำงานเดิมและอนาคต ควบคู่กันไป ซึ่งทั้งหมดนี้ควรได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ไม่เพียงเท่านั้นการปฏิบัติการทั้งหมดต้องเกิดขึ้นตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในหลายหัวข้อเช่น

• มีระบบสำรอง ช่วยลดความเสี่ยงเมื่อเกิดปัญหาติดขัด ให้บริการดำเนินต่อไปได้ (High Availability)
• ใช้พลังงานไฟต่ำแต่สร้างประสิทธิภาพได้สูง
• มีประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์สูงและโครงข่ายความเร็วสูง
• มีซอฟต์แวร์ช่วยบริการจัดการหรือ Building Information Modeling
• รองรับการเติบโตสำหรับอนาคต (Future Proof)
• มีการดูแล ติดตาม หลังการติดตั้งใช้งาน รับประกันการใช้งานอย่างยาวนาน

เมื่อเจาะลึกลงไปเชิงเทคนิคจะเห็นได้ว่าโครงข่ายของ Data Center มีหลายตัวแปรเข้ามาเกี่ยวพัน เช่น ลักษณะของการเชื่อมต่อ (Topology) ระยะการส่ง กำลังไฟที่จ่ายได้ อินเทอร์เฟสที่กำหนดความเร็วของการเชื่อมต่อ และสุดท้ายคือชนิดของสายว่าจะใช้ไฟเบอร์หรือ สายทองแดง (Cat6) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การกำหนดประเภทของ หัวต่อ การจัดวางเส้นทาง ถาดเดินสาย ตู้จัดเก็บสาย และระบบอุปกรณ์เครือข่าย

ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่า Data Center มีความต้องการความเร็วสูง ด้วยเหตุนี้เองสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จึงกำลังเข้ามามีบทบาทใน Data Center สมัยใหม่ ด้วยคุณสมบัติพื้นฐานของสายไฟเบอร์ เช่น รองรับระยะ การเดินสายถึงระดับ กิโลเมตร ความทนทานของวัสดุ ไร้ การรบกวนจากสัญญานไฟฟ้า สายมีขนาดเล็ก ทำให้น้ำหนักเบากว่า ที่สำคัญคือความเร็วของแสงที่สามารถอัปเกรตไปได้สู่ระดับ 400 Gb/s จึงกล่าวได้ว่าสายไฟเบอร์คือเทคโนโลยีที่รองรับการเติบโตแห่งอนาคต นั่นเอง

ข้อเสนอที่เหนือกว่าจาก Furukawa Electric

Furukawa Electric เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ที่มีประวัติการก่อตั้งยาวนานถึง 130 ปี ปัจจุบัน Furukawa Electric มีส่วนธุรกิจหลากหลายประเภท รวมถึงธุรกิจของสายใยแก้วนำแสงที่มีสัดส่วนตลาดอันดับหนึ่งในแถมลาตินอเมริกา โดยโซลูชันได้ถูกออกแบบมาครอบคลุมการใช้งานขององค์กร หน่วยงาน Data Center และธุรกิจต่างๆ ซึ่งหนึ่งในโครงการสำคัญที่เหมาะกับหัวข้อด้าน Data Center ก็คือ 400G Ready

400G Ready ว่าด้วยเรื่องของการช่วยลูกค้าเปลี่ยนผ่านระบบเครือข่ายของตนให้พร้อมรองรับกับความคุณภาพระดับ 400 Gb/s หรือมาตรฐาน 802.3bs โดยภายในโครงการเกี่ยวข้อ งกับปัจจัยมากมายประกอบด้วย 1. หัวเชื่อมต่อสายสัญญาณ 2. สายสัญญาณ Fiber Optics ประเภทต่างๆ ทั้ง Single/Multi Mode 3.ตัวรับแสงคุณภาพสูง 4.อุปกรณ์เครือข่าย Switch และ Router 5.วิธีการบริหารจัดการสาย Fiber 6.ทักษะของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานใหม่

ภายในโซลูชันจะทำตั้งแต่การออกแบบเพื่อประเมินว่ามีระบบใดที่ควรปรับปรุง จัดทำ BOQ ช่วยประเมิน ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ ประสิทธิภาพรายปีแบบ On-site ยาวถึง 5 ปี ไม่เพียงเท่านั้นด้วยความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า Furukawa ยังรับประกันโซลูชันให้ยาวนานถึง 25 ปี และมีการจัดอบรมการดูแลใช้งานให้ลูกค้าอีกด้วย ในมุมของเทคโนโลยี Furukawa ได้นำเสนอโซลูชันที่รองรับ Data Center มากมาย อาทิ สายไฟเบอร์ หัวเชื่อมต่อประเภทต่าง ถาดจัดเก็บสาย ตู้จัดเก็บสาย ซอฟต์แวร์ DataWave สำหรับมอนิเตอร์การเชื่อมต่อระดับ Physical Layer และอุปกรณ์เกี่ยวข้องอีกมากมาย

กรณีศึกษา Sirius

Credit : https://www.furukawalatam.com/

Sirius เป็นหนึ่งในศูนย์ศึกษาเรื่องอนุภาคแสงอันดับต้นๆของโลก โดยมีข้อมูลมหาศาลที่บริษัทและสถาบันวิจัยต่างๆ ต้องการเข้ามาใช้บริการ เนื่องจากแหล่งกำเนิดอนุภาคแสงช่วยให้เผยให้เห็นถึงโมเลกุล อะตอม และโครงสร้างทางอิเล็กตรอนของวัสดุต่างๆ ซึ่งศูนย์ศึกษา ‘Beam lines’ นี้จึงเป็นประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัยในหลายภาคส่วน เพื่อการนั้น Sirius จึงจำเป็นต้องวางรากฐานของเครือข่ายที่รองรับอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้ Furukawa จึงได้รับความไว้วางให้ดูแลงานสำคัญนี้

ปัจจุบันการเชื่อมต่อระหว่าง Beam lines และมีเดียจัดเก็บข้อมูลใน Data Center ขนาดเพียง 100 Gb/s ซึ่งยังคงเพียงพอต่อความต้องการ ณ ขณะนี้ แต่ในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้พร้อมก้าวกระโดดไปสู่ 400 Gb/s ได้ตามความต้องการ จากโครงการ 400G-Ready กับ Furukawa นั่นเอง โดยในโปรเจ็คนี้มีการปฏิบัติงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ Ideal Network ประกอบกับสินค้าและความเชี่ยวชาญระดับโลกของ Furukawa ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกรณีศึกษาจากทั่วโลกที่ Furukawa อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

ท่านใดสนใจโซลูชัน 400G และ Laserway ต้องการคำปรึกษาแนะนำในเรื่องการออกแบบ ติดตั้ง เสนอราคา หรือข้อมูลอื่นๆในเชิงลึก สามารถติดต่อทีมงาน Furukawa Electric ได้ที่ https://lin.ee/cARPJtc

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 400G Ready 


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Amazon เปิดตัว Amazon Q ระบบ AI Chatbot สำหรับภาคธุรกิจ

ในงาน Amazon re:Invent 2023 ที่ผ่านมา Amazon ได้ประกาศเปิดตัว Amazon Q ระบบ AI Chatbot สำหรับภาคธุรกิจให้ทดลองใช้งานแบบ Preview

Gartner คาดการณ์ ราคาหน่วยความจำอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปีหน้า

Gartner คาดการณ์ ราคาหน่วยความจำอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปีหน้า