ตอบโจทย์เครือข่ายแห่งอนาคตในอุตสาหกรรม Healthcare ด้วยโซลูชันจาก Furukawa Electric

ธุรกิจ Healthcare ถือได้ว่ามีความเฉพาะตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับประโยชน์มากจากการทำ Digital Transformation ในหลายด้าน โดยสิ่งสำคัญก็คือการใช้ประโยชน์จากข้อมูล อย่างไรก็ดีการเข้าถึงและถ่ายโอนข้อมูลอาจไม่เหมาะกับเครือข่ายเดิมที่เคยเป็นมา เนื่องด้วยทั้งปริมาณข้อมูล จำนวนอุปกรณ์ และความเปราะบางของแอปพลิเคชัน ทำให้มีความจำเป็นที่ธุรกิจต้องเพิ่มศักยภาพการส่งถ่ายข้อมูลให้ทันสมัยมากขึ้นและตอบโจทย์อนาคต วันนี้เราขอพาทุกท่านไปติดตามกันว่า Furukawa Electric ผู้ให้บริการด้านสายสื่อสารจะตอบโจทย์ธุรกิจ Healthcare ได้อย่างไร

Digital Transformation สำคัญอย่างไรกับกลุ่มธุรกิจ Healthcare

บริการด้านสุขภาพนั้นมีบทบาทกับชีวิตของเราเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าปัจจุบันโลกเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถช่วยยกระดับการให้บริการ Healthcare ได้มากมาย เช่น การใช้ AI เพื่อช่วยวินิจฉัยฟิล์มเอ็กเรย์หรือปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ที่ช่วยลดภาระให้กับแพทย์ที่มีไม่พอกับการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้ว ซึ่งการตรวจพบโรคได้เร็วจะช่วยให้การรักษาให้หายขาดเป็นไปได้สูงขึ้นเช่น มะเร็ง นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนไข้ด้วยเมื่อไม่ป่วยหนัก

สำหรับในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ปัจจุบันมีการเพิ่มความอัจฉริยะให้แก่ระบบ เสมือนเป็นเซนเซอร์ให้กำเนิดข้อมูลเข้าสู่ระบบวิเคระห์ ในขณะเดียวกันโซลูชันแบบ Paperless ช่วยลดการใช้กระดาษได้มหาศาล รวมถึงข้อมูลคนไข้จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบสูญหายและผิดพลาดได้น้อย หากการใช้งานระบบดิจิทัลมีความสเถียรและรวดเร็ว ประสบการณ์ที่ดีก็จะนำไปสู่ความร่วมมือที่สร้างเป็นวัฒนกรรมดิจิทัลนั่นเอง

เมื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อม ระบบพร้อม สิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นก็คือคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการของ Healthcate เช่นเดียวกับการที่หลายคนเลือกไปโรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากประทับใจในการบริการจัดการที่มีความคล่องตัว

แต่แม้ระบบดิจิทัลของท่านจะดีอย่างไร สุดท้ายแล้วการที่คุณภาพของการให้บริการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อภายในต้องวางใจได้ และจากรายงานที่จัดทำขึ้นโดย Deloitte เมื่อปี 2020 พูดถึงความต้องการในโรงพยาบาลว่าต้องมี 4 ข้อดังนี้

1.) ต้องลงทุนในเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อให้การทำ Digital Transformation อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2.) โครงสร้างพื้นฐานของไอทีต้องแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ

3.) แก้ปัญหาการบูรณาการข้อมูลจากหลายแห่งร่วมกัน

4.) สร้างโครงการปกครองที่รองรับเรื่อง Digital Culture เช่น แนวทางปฏิบัติต่างๆ 

Furukawa กับการตอบโจทย์การให้บริการด้าน Healthcare

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าเครือข่ายคือปัจจัยสำคัญของกิจกรรมดิจิทัลทั้งปวง เพราะเมื่อเครือข่ายเกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายข้อมูลและการสื่อสารทั้งหมดคงหยุดชะงักลง กล่าวได้ว่ามีแนวโน้มที่ Downtime จะมีมูลค่าความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ Furukawa Electric จึงได้นำเสนอโซลูชัน 400 Ready เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนเครือข่ายของท่านให้มีความทันสมัย โดยได้นำเสนอประโยชน์ของการให้บริการใน 3 ด้านคือ

1.) การเชื่อมต่อที่ไว้วางใจได้ 

การเปลี่ยนผ่านสู่ 400G นั้นไม่สามารถทำได้เพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องมีการประเมินความพร้อมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้งานในกลุ่ม Healthcare ที่อาจมีระยะทางแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ Furukawa มีความยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือประเมินสถานการณ์และงบประมาณ ให้ความมีคุณภาพของโครงข่ายมาพร้อกับราคาที่เหมาะสม

แม้เรื่องความเร็วในการส่งข้อมูลจะเป็นข้อดีหลักของเทคโนโลยี 400G แต่อันที่จริงแล้วความสามารถในการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์คือหัวใจสำคัญ เพราะหากไม่สามารถติดตามการใช้งานได้เมื่อเกิดปัญหาก็จะไม่สามารถจัดการได้อย่างตรงจุด นำไปสู่คุณภาพในการให้บริการที่ขาดเสถียรภาพในที่สุด ซึ่งด้วยซอฟต์แวร์ DataWave จะช่วยเข้ามาตอบโจทย์เหล่านี้ 

เทคโนโลยี Laserway จาก Furukawa ได้นำเสนอการเปลี่ยนโครงสร้างแบบเดิมสู่การใช้งาน Fiber อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ Core Switch จนถึงอุปกรณ์ปลายทาง โดยข้อดีคืออุปกรณ์ระหว่างทางอยู่ในรูปแบบที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า(Passive) ทำให้ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Switch หรือ Router แบบเก่า อีกทั้งการเชื่อมต่อที่สายไฟเบอร์ประเภท Single Mode มีระยะทางสูงสุดถึงได้หลายกิโลเมตร ทำให้ข้อจำกัด 100 เมตรของสายทองแดงหมดสิ้นไป และเมื่อความซับซ้อนหายไปการดูแลก็ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดความมั่นคงของเครือข่ายนั่นเอง

2.) ความปลอดภัย

ความปลอดภัยมักเริ่มต้นจากการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยโซลูชันต่างๆของ Furukawa ได้ผ่านมาตรฐานทางอุตสหกรรมทั้ง TIA, ISO และอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ดีแล้ว ทักษะในการทำงานของผู้ดูแลก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้เอง Furukawa Electric จึงมีการจัดอบรมให้ลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 

ในเรื่องของการเข้าถึงอย่างไม่ได้รับอนุญาต Furukawa ได้นำเสนอซอฟต์แวร์ DataWave ที่ช่วยตรวจสอบและแจ้งเตือนกรณีการเข้าถึงพอร์ตอย่างผิดปกติ ซึ่งตัวโปรแกรมสามารถแสดงให้เห็นถึงแผนภาพ 3D ทำให้ผู้ดูแลทราบได้ทันทีว่าจุดใดเกิดปัญหา 

3.) ความยั่งยืน

ในอดีตนั้นเมื่อไปใช้บริการโรงพยาบาลจะเห็นได้ว่าบันทึกอาการป่วยและประวัติจะถูกเก็บในรูปแบบของกระดาษ แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลมักมีระบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกระบวนการทำงานของทุกฝ่าย ซึ่งตรงนี้เองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อระบบอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายที่มีสเถียรภาพสูง และผลลัพธ์ในความยั่งยืนต่อโลกก็คือกระบวนการที่ไร้กระดาษนั่นเอง

การเปลี่ยนจากสายทองแดงสู่ Fiber นั้นทำให้ปริมาณของการใช้สายนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมหากต้องการความเร็วที่ 400 Gbps ท่านจะต้องใช้สาย เป็นจำนวนมากแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่จาก Furukawa จะประยุกต์ใช้สาย Fiber เส้นเล็กๆ เพียงไม่กี่เส้น แถมยังมีรองรับความยาวหลายได้ไกล อีกทั้งยังลดพื้นที่การเดินรางสายอีกด้วยลดทั้งวัสดุและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การที่ Furukawa เปิดให้ทำสัญญาเพื่อรับประกันคุณภาพของสินค้าได้ยาวนานถึง 25 ปี นั่นการันตีได้ว่าโซลูชันนี้จะสามารถขยายการรองรับแม้ในอนาคตจะมีเทคโนโลยีที่ส่งข้อมูลได้สูงขึ้น แต่สาย Fiber ก็ยังรองรับได้ ซึ่งการลงทุนที่มีอายุยาวนานย่อมลดต้นทุนและลดการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สร้างมลพิษให้โลก

ศึกษาโซลูชัน 400G Ready, DataWave และ Laserway เพิ่มเติมได้ที่

หากท่านใดต้องการคำปรึกษาแนะนำในเรื่องการออกแบบ ติดตั้ง เสนอราคา หรือข้อมูลอื่นๆในเชิงลึก สามารถติดต่อทีมงาน Furukawa Electric ได้ที่ https://lin.ee/cARPJtc 


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …