Tag Archives: furukawa 400G ready

ตอบโจทย์เครือข่ายแห่งอนาคตในอุตสาหกรรม Healthcare ด้วยโซลูชันจาก Furukawa Electric

ธุรกิจ Healthcare ถือได้ว่ามีความเฉพาะตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับประโยชน์มากจากการทำ Digital Transformation ในหลายด้าน โดยสิ่งสำคัญก็คือการใช้ประโยชน์จากข้อมูล อย่างไรก็ดีการเข้าถึงและถ่ายโอนข้อมูลอาจไม่เหมาะกับเครือข่ายเดิมที่เคยเป็นมา เนื่องด้วยทั้งปริมาณข้อมูล จำนวนอุปกรณ์ และความเปราะบางของแอปพลิเคชัน ทำให้มีความจำเป็นที่ธุรกิจต้องเพิ่มศักยภาพการส่งถ่ายข้อมูลให้ทันสมัยมากขึ้นและตอบโจทย์อนาคต วันนี้เราขอพาทุกท่านไปติดตามกันว่า Furukawa Electric ผู้ให้บริการด้านสายสื่อสารจะตอบโจทย์ธุรกิจ Healthcare ได้อย่างไร

Read More »

แนวโน้มของเทคโนโลยีสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ในปี 2022 และการปรับตัวสู่ 400G

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา Furukawa Electric ผู้ผลิตสายสื่อสารชั้นนำได้จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางของเทคโนโลยีในดาต้าเซ็นเตอร์และการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 400G ณ โอกาสนี้ทีมงาน TechTalkThai จึงรวบรวมประเด็นสำคัญสรุปไว้ในบทความนี้ครับ

Read More »