CDIC 2023

WEBINAR: Effective project management with SAP Business ByDesign the modern cloud ERP for medium-sized companies. [16 ก.ย.65]

NDBS Thailand  ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าของกิจการ, เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน รวมถึงผู้ปฎิบัติงานด้าน IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Effective project management with SAP Business ByDesign” เรียนรู้การจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Real Cloud ERP จาก SAP Business ByDeSign  ในวันพุธที่ 16 กันยายน  2565 เวลา 10.00 – 11.20 น.  ผ่านโปรแกรม Zoom  

การจัดการโครงการเป็นการบูรณาการที่ต้องใช้การเตรียมตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากจำนวนขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของงานทั้งหมดไม่สามารถจัดการด้วยบุคคลคนเดียวได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงการคือผู้บริหารโครงการ (Project Manager) ที่จะต้องขับเคลื่อนภารกิจ ให้เข้าสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จของโครงการอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นการเลือกใช้ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต่อการจัดการโครงการเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  1. มองเห็นภาพรวมของการบริหารโครงการ
  2. ทำความเข้าใจกับขั้นตอนการจัดการโครงการของ SAP Business ByDesign
  3. เจาะลึกวิธีการทำงานตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การวางแผน การกำหนดทรัพยากร การดำเนินการ การควบคุม จนถึงการปิดโครงการ

Agenda

10.00 – 10.10 : MC
10.10 – 10.20 : ภาพรวมของการบริหารงานโครงการ
10.20 – 10.30 : การขายโครงการ
10.30 – 10.40 : การบริหารและการวางแผนโครงการ
10.40 – 10.50 : การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างและค่าบริการภายในโครงการ
10.50 – 11.00 : การคิดต้นทุนและรายได้ของโครงการ
11.00 – 11.10 : บทสรุปของโครงการ
11.10 – 11.20 : ถาม – ตอบ

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4gI8r4FET3Kge7Yd9VAbuA

*Webinar ครั้งนี้เป็น Business Event Focus Group ห้องรับได้จำนวนจำกัด และผู้จัดขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ NDBS Thailand กลับเท่านั้นคะ (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 100 ท่านเท่านั้น)

 


About Maylada

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …