TechTalk Webinar: ก้าวสู่โลกธุรกิจยุค​ Cloud กับ Smart ERP ด้วย SAP​ Business ByDesign โดย​ ISS​ Consulting

ISS Consulting (Thailand) Ltd. ขอเรียนเชิญ CEO, CTO, CFO, ผู้บริหาร ทุกท่าน และผู้ที่กำลังมองหาโซลูชัน ERP สำหรับใช้งานภายในองค์กรทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ก้าวสู่โลกธุรกิจยุค Cloud กับ Smart ERP ด้วย SAP Business ByDesign โดย ISS Consulting” มาทำความรู้จักกับ SAP Business ByDesign โซลูชันด้าน Cloud ERP ที่มาพร้อมกับ Best Practice ในการบริหารจัดการธุรกิจ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: ก้าวสู่โลกธุรกิจยุค Cloud กับ Smart ERP ด้วย SAP Business ByDesign โดย ISS Consulting
ผู้บรรยาย: คุณ Utthaporn Chupinyo, Project Manager, ISS Consulting
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 100 คน
ภาษา: ไทย

ใน Webinar ครั้งนี้ จะนำเสนอถึงระบบ Software ERP ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ SAP ที่จะช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ และวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยจะเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี การเงิน ระบบการขาย ทรัพยากรบุคคล การผลิต รวมถึงการกระจายสินค้า และรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม์ สามารถติดตั้งได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว รองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์ Mobile Platforms ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้

เมื่อคุณมีความคิดที่ว่า ต้องการระบบที่ ERP ที่พร้อมใช้งาน อยู่บน Cloud และไม่ต้องการมี Cost ในส่วนของ Hardware หรือ Infra Structure รวมถึง IT ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ มีรูปแบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อช่วยยกระดับการทำงาน อีกทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กร นึกถึง SAP Business ByDesign

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_Xt_aAfBySB2_aqG4PfosKg โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ AMD EPYC Server: อีกทางเลือกหนึ่งที่อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายใน Data Center ขององค์กรได้อย่างคาดไม่ถึง

ท่ามกลางยุคแห่งการทำ Digital Transformation นี้ ยอดขายของ Server ทั่วโลกนั้นก็เติบโตขึ้นเป็นลำดับสอดคล้องกับความต้องการในการประมวลผลที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว AMD ในฐานะของผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการประมวลผลระดับโลก จึงได้นำเสนอ AMD EPYC หน่วยประมวลผลสำหรับ Server ที่ออกแบบด้วยแนวคิดต่างจาก x86 CPU ค่ายอื่นๆ เพื่อให้เหล่าธุรกิจองค์กรได้มีทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่าในการลงทุน บทความนี้จะนำทุกท่านไปรู้จักกับ AMD EPYC Server สำหรับการใช้งานภายใน Data Center ของธุรกิจองค์กรโดยเฉพาะกันครับ

รายงานชี้มีช่องโหว่ 5.5% เท่านั้นที่ถูกใช้งานจริง

มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงช่องโหว่ที่ถูกเปิดเผยระหว่างปี 2009 – 2018 ซึ่งพบว่าจากช่องโหว่ที่มีการค้นพบกว่า 76,000 รายการมีเพียง 4,183 รายการ เท่านั้นที่ถูกนำมาใช้จริงในการโจมตี