รู้จักกับแนวทาง Unified Fast File and Object (UFFO) สำหรับจัดเก็บข้อมูลสมัยใหม่เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ประมวลผลได้อย่างง่ายดาย

ท่ามกลางยุคสมัยที่ข้อมูลใหม่ๆ ถูกสร้างขึ้นอยู่ตลอดเวลา และความต้องการในการนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้พร้อมต่อการนำไปใช้อยู่เสมอนั้นจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญโจทย์หนึ่งขององค์กร

Credit: Pure Storage

Pure Storage ได้นำเสนอแนวทางเพื่อตอบโจทย์นี้โดยมีชื่อเรียกว่า Unified Fast File and Object (UFFO) ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ All Flash Storage ที่สามารถให้บริการข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งในรูปแบบของ File และ Object ในหนึ่งเดียว ทำให้ไม่ว่าธุรกิจองค์กรจะต้องการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานในรูปแบบใด ก็สามารถทำได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องเสียเวลา Copy ข้อมูลให้เกิดความซ้ำซ้อนในระบบ

ในมุมของ Pure Storage นั้น ในอดีตธุรกิจองค์กรมักมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ File กันเป็นหลัก แต่ในระยะหลังนี้เองที่ธุรกิจองค์กรเริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Object กันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และในอนาคตนั้นแต่ละธุรกิจเองก็อาจมีสัดส่วนของข้อมูลในรูปแบบ File หรือ Object ที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการ

Pure Storage ระบุว่าปัจจัยที่ทำให้แนวโน้ม UFFO นี้ได้รับความนิยมมากขึ้นมีดังนี้

  • ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องจักร ซึ่งมักมีปริมาณมหาศาลและต้องการการวิเคราะห์ในแบบ Real-Time เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
  • การนำข้อมูลมาใช้ซ้ำ ข้อมูลชุดหนึ่งๆ นั้นอาจถูกนำไปใช้วิเคราะห์หลายครั้งโดยหลายระบบ ซึ่งแต่ละระบบเองก็มีวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ที่แตกต่างกันออกไป
  • ความต้องการเชิงประสิทธิภาพ ความเร็วถือเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งในการนำข้อมูลไปใช้งาน ดังนั้นไม่เพียงแต่ข้อมูลจะต้องเข้าถึงง่ายเท่านั้น แต่การเขียนอ่านข้อมูลเหล่านี้ยังต้องเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
  • Object Storage ต้องเร็ว เพื่อตอบรับต่อการทำ Machine Learning และสถาปัตยกรรมของระบบ Application สมัยใหม่ ดังนั้นการมี Object Storage ที่ให้บริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นอีกปัจจัยสำคัญ
  • การรับมือกับ Ransomware โดยการปกป้องข้อมูลบน UFFO ให้ได้จากการถูกเข้ารหัสหรือทำลายข้อมูล และสามารถกู้คืนมาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้บริการข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องหลังถูกโจมตี

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกระบบที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบรับแนวคิด UFFO ได้อย่างครบถ้วน และเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์นี้เองก็คงจะถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด ซึ่ง Pure Storage เองในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยี All Flash Storage แห่งอนาคต ก็พร้อมจะตอบโจทย์เหล่านี้ได้แล้วด้วย Pure Storage FlashBlade

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ UFFO ฉบับเต็มจาก Blog ของ Pure Storage ได้ที่ https://blog.purestorage.com/perspectives/driving-unified-fast-file-and-object/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รวบรวมมาให้แล้ว ! รู้จักเบื้องต้น ‘Google Cloud Platform’ ที่ตอบโจทย์ธุจกิจของคุณ ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Solutions !

คลังความรู้สุดคุณภาพเกี่ยวกับ Cloud Technology ผ่าน ‘Cloud the Series by Tangerine’ ที่พาคุณไปทำความรู้จักแบบเจาะลึก ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ไปจนถึงตัวอย่างการนำมาปรับใช้จริง และช่วยให้คุณตัดสินใจหาแนวทางเลือกใช้ Google Cloud …

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเสริมความแข็งแกร่งในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลบนมัลติคลาวด์ [Guest Post]

ซอฟต์แวร์ที่ทำงานด้วยพลังของ AI จากเดลล์ และความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วยขับเคลื่อนการทำงานแบบ Zero Trust ที่ปกป้องทั้งข้อมูล พร้อมลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์