รู้จักกับแนวทาง Unified Fast File and Object (UFFO) สำหรับจัดเก็บข้อมูลสมัยใหม่เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ประมวลผลได้อย่างง่ายดาย

ท่ามกลางยุคสมัยที่ข้อมูลใหม่ๆ ถูกสร้างขึ้นอยู่ตลอดเวลา และความต้องการในการนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้พร้อมต่อการนำไปใช้อยู่เสมอนั้นจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญโจทย์หนึ่งขององค์กร

Credit: Pure Storage

Pure Storage ได้นำเสนอแนวทางเพื่อตอบโจทย์นี้โดยมีชื่อเรียกว่า Unified Fast File and Object (UFFO) ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ All Flash Storage ที่สามารถให้บริการข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งในรูปแบบของ File และ Object ในหนึ่งเดียว ทำให้ไม่ว่าธุรกิจองค์กรจะต้องการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานในรูปแบบใด ก็สามารถทำได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องเสียเวลา Copy ข้อมูลให้เกิดความซ้ำซ้อนในระบบ

ในมุมของ Pure Storage นั้น ในอดีตธุรกิจองค์กรมักมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ File กันเป็นหลัก แต่ในระยะหลังนี้เองที่ธุรกิจองค์กรเริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Object กันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และในอนาคตนั้นแต่ละธุรกิจเองก็อาจมีสัดส่วนของข้อมูลในรูปแบบ File หรือ Object ที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการ

Pure Storage ระบุว่าปัจจัยที่ทำให้แนวโน้ม UFFO นี้ได้รับความนิยมมากขึ้นมีดังนี้

  • ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องจักร ซึ่งมักมีปริมาณมหาศาลและต้องการการวิเคราะห์ในแบบ Real-Time เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
  • การนำข้อมูลมาใช้ซ้ำ ข้อมูลชุดหนึ่งๆ นั้นอาจถูกนำไปใช้วิเคราะห์หลายครั้งโดยหลายระบบ ซึ่งแต่ละระบบเองก็มีวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ที่แตกต่างกันออกไป
  • ความต้องการเชิงประสิทธิภาพ ความเร็วถือเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งในการนำข้อมูลไปใช้งาน ดังนั้นไม่เพียงแต่ข้อมูลจะต้องเข้าถึงง่ายเท่านั้น แต่การเขียนอ่านข้อมูลเหล่านี้ยังต้องเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
  • Object Storage ต้องเร็ว เพื่อตอบรับต่อการทำ Machine Learning และสถาปัตยกรรมของระบบ Application สมัยใหม่ ดังนั้นการมี Object Storage ที่ให้บริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นอีกปัจจัยสำคัญ
  • การรับมือกับ Ransomware โดยการปกป้องข้อมูลบน UFFO ให้ได้จากการถูกเข้ารหัสหรือทำลายข้อมูล และสามารถกู้คืนมาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้บริการข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องหลังถูกโจมตี

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกระบบที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบรับแนวคิด UFFO ได้อย่างครบถ้วน และเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์นี้เองก็คงจะถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด ซึ่ง Pure Storage เองในฐานะของผู้นำทางด้านเทคโนโลยี All Flash Storage แห่งอนาคต ก็พร้อมจะตอบโจทย์เหล่านี้ได้แล้วด้วย Pure Storage FlashBlade

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ UFFO ฉบับเต็มจาก Blog ของ Pure Storage ได้ที่ https://blog.purestorage.com/perspectives/driving-unified-fast-file-and-object/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Salesforce นำเสนอโซลูชั่น AI ใหม่ล่าสุด ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Customer Experience ให้ธุรกิจทั่วโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 8 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI ล่าสุดหลายรายการสำหรับ Data …

Google เปิดตัว Secure AI Framework แนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย

Google เปิดตัว Secure AI Framework ช่วยแนะนำแนวทางการสร้าง AI อย่างปลอดภัย