CDIC 2023

5 ปัจจัยที่ทำให้ธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกเลือกใช้ All Flash Storage จาก Pure Storage

เมื่อธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงินนั้น ต้องทำ Digital Transformation ผันตัวไปสู่การเป็นธุรกิจที่สร้างคุณค่าใหม่ๆ จากข้อมูลทางด้านการเงิน ความสำคัญของการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลภายในธุรกิจเหล่านี้จึงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ในฐานะของ Core Business สำคัญแห่งอนาคต

Pure Storage ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้าน All Flash Storage ที่มีลูกค้าธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำอยู่ทั่วโลกและทั่วไทย ได้เล็งเห็นถึง 5 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้ทำการลงทุนในระบบ All Flash Storage ของ Pure Storage มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ Application เดิมโดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด พร้อมรองรับการจัดเก็บไฟล์ปริมาณมหาศาล

ธนาคารและสถาบันการเงินถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีทั้งปริมาณ Application ภายในองค์กรเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งต้องจัดเก็บและตรวจสอบย้อนหลังเป็นปริมาณมหาศาล การยกระดับปรับปรุงระบบและการใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้ทันสมัยจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

อย่างไรก็ดี การมาของ All Flash Storage อย่างเช่น Pure Storage ได้ทำให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้มีทางเลือกใหม่ในการเพิ่มความเร็วให้กับ Application ต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องแก้ไขโค้ดของระบบ โดยการแปลงระบบเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของ Virtual Machine (VM) และนำข้อมูลของ VM นั้นๆ มาจัดเก็บบน All Flash Storage เพื่อให้ Hypervisor ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นสามารถเรียกเปิด VM เหล่านี้ขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งด้วยความเร็วของ All Flash Storage นี้ก็จะสามารถช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานของระบบได้เป็นอย่างดีหากคอขวดของระบบเดิมอยู่ที่การเขียนอ่านข้อมูล

ในขณะเดียวกัน สำหรับกรณีที่ธนาคารและสถาบันการเงินต้องมีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ การเลือกใช้ All Flash Storage ในลักษณะที่เป็น NAS หรือ Object Storage ก็จะสามารถเข้ามาตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีด้วยการรองรับไฟล์ปริมาณมหาศาล และยังสามารถจัดการกับ Metadata ของข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ Storage ใหม่นี้ได้อีกยาวนาน โดยไม่ต้องย้ายข้อมูลหรือแยกกลุ่มข้อมูลเมื่อข้อมูลมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

ในประเทศไทย Pure Storage ได้เคยมีโอกาสเข้าไปแก้ไขปัญหาของธุรกิจองค์กรแห่งหนึ่งที่ระบบ Storage เดิมไม่สามารถรองรับต่อการจัดเก็บไฟล์จำนวนกว่า 2 พันล้านไฟล์ได้มาแล้ว ด้วยโซลูชัน Pure Storage FlashBlade ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดเก็บไฟล์ได้หลายหมื่นล้านไฟล์ภายในระบบเดียว

2. รองรับ Cloud-Native Application และการสร้าง API ได้อย่างง่ายดาย พร้อมเพิ่มขยายได้อย่างคุ้มค่า

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งได้เห็นถึงความสำคัญของ Mobile Application ในฐานะของสาขาของธุรกิจที่อยู่บน Smartphone หรือ Tablet ของลูกค้าโดยตรง และทำธุรกรรมผ่าน Mobile Application ได้อย่างสะดวกง่ายดายจากทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นการวางระบบ IT Infrastructure ให้รองรับการเข้าถึงผ่าน Mobile Application ของผู้ใช้งานจำนวนหลักหลายล้านคนหรือหลายสิบล้านคนนี้ จึงต้องอาศัย Cloud-Native Application ในการให้บริการ

โดยทั่วไปแล้ว เบื้องหลังของระบบ Cloud-Native Application นั้นก็คือ Container อย่างเช่น Kubernetes ซึ่งภายในจะใช้สถาปัตยกรรมแบบ Microservices ที่ต้องมีระบบจำนวนมากสำหรับบริการย่อยจำนวนมหาศาลในการทำงานร่วมกันผ่าน API ทำให้ความท้าทายของระบบ IT Infrastructure ที่จะต้องรองรับ Cloud-Native Application ของธนาคารและสถาบันการเงินนั้น จึงต้องรองรับ Workload ที่หลากหลายและมีจำนวนมากไปพร้อมๆ กัน

Pure Storage สามารถเข้ามาตอบโจทย์นี้ได้ด้วยคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพที่ช่วยให้รองรับ Workload ทั้งหมดและ API จำนวนมากในระบบเดียวได้อย่างไม่ซับซ้อน และยังสามารถเชื่อมต่อทำงานร่วมกับ Kubernetes, Red Hat OpenShift หรือระบบอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีผ่านทาง API และ Plug-in อีกทั้งการทำ Data Reduction เองก็ช่วยให้การจัดการกับข้อมูลต่างๆ ภายใน Container Infrastructure นั้นเป็นไปได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

3. ประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การทำ Data Analytics, Machine Learning และ AI ได้อย่างเต็มที่

แน่นอนว่าธนาคารและสถาบันการเงินแทบทุกแห่งนั้นต่างต้องเร่งก้าวเข้าสู่การใช้งาน Data และ AI ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาด และระบบ Storage แบบเดิมนั้นก็ย่อมไม่ตอบโจทย์ต่อ Workload เหล่านี้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการทำ Big Data Analytics หรือการทำ Machine Learning, Deep Learning และ AI ที่ต้องมีการอ่านข้อมูลมาทำการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

Pure Storage ได้กลายเป็นทางเลือกหลักในโครงการเหล่านี้ ด้วยประสิทธิภาพระดับสูงที่จะช่วยให้ทุกการประมวลผลเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น, การรองรับการเชื่อมต่อจาก Server ประมวลผลจำนวนมหาศาลได้หลายหมื่นเครื่อง ไปจนถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและยืดหยุ่น

4. ปกป้องข้อมูลสำคัญ กู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทำ DR และ Cluster ได้ทันที

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนั้นก็คือการรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงที่อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย ในขณะที่การกู้คืนระบบหรือข้อมูลต่างๆ นั้นก็ต้องเป็นไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีการสำรองข้อมูลในอดีตนั้นก็อาจไม่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ดีนัก

Pure Storage นอกจากจะเป็น All Flash Storage ที่มีความเร็วสูงมากแล้ว ภายในระบบก็ยังมีเทคโนโลยีสำหรับการสำรองข้อมูลและสำรองระบบอย่างหลากหลายทั้ง Snapshot, Replication, Disaster Recovery, Active-Active Cluster รวมถึงยังมีโซลูชันสำหรับช่วยปกป้องข้อมูลจาก Ransomware ได้ ช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินมีตัวช่วยในการปกป้องข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากระบบ Backup และ DR ที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่างดี

ในประเทศไทย Pure Storage ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นระบบ Active/Active Cluster ให้กับธุรกิจองค์กรที่ใช้งาน VMware เป็นหลักมาแล้ว รวมถึงยังมีโอกาสในการทำ Active/Active + Replicate สามสาขาร่วมกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของ Compliance ได้อีกด้วย

5. ไม่ต้องอัปเกรดระบบด้วยการซื้ออุปกรณ์รุ่นใหม่มาทดแทนและย้ายข้อมูลอีกต่อไป

สุดท้าย การต่อ MA หลังจากปีที่สาม หรือการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนระบบเดิมนั้นถือเป็นภาระอันใหญ่หลวงของธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่ Downtime ของระบบนั้นอาจสร้างความเสียหายปริมาณมากได้อย่างคาดไม่ถึง ผู้ดูแลระบบ IT ในอุตสาหกรรมนี้จึงมองหาแนวทางในการใช้งานระบบ Storage ที่จะทำให้ระบบไม่ต้องเกิด Downtime จากการ Maintenance หรืออัปเกรดอีกต่อไป

Pure Storage มีสิ่งที่เรียกว่า Evergreen Storage อยู่ ซึ่งจะเป็นบริการแบบ Subscription-based ที่มีราคาคงที่เสมอทุกปี ช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ Storage จะคงที่อยู่เสมอ ในขณะที่การออกแบบอุปกรณ์ของ Pure Storage เองนั้นก็ถูกออกแบบมาให้สามารถอัปเกรดหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบ และสามารถเปลี่ยนได้ทุกชิ้นส่วนสำคัญ ทำให้ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเล็กแค่ระดับ Software หรือการอัปเกรดใหญ่ในระดับ Hardware เพื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ ก็สามารถทำได้แบบไม่เกิด Downtime ต่อระบบเลย

Pure Storage มีโซลูชัน All Flash Storage ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของธุรกิจองค์กรในการบริหารจัดการ, ใช้งาน และปกป้องข้อมูล พร้อมเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยตรวจสอบดูแลรักษาระบบโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การดูแลรักษาระบบ Storage นั้นง่ายดายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ต้องพะวงเรื่องของประสิทธิภาพ, ความยืดหยุ่น และความมั่นคงปลอดภัยอีกต่อไป

ติดต่อ Pure Storage ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันด้านระบบ Enterprise Storage และ Data Management สามารถติดต่อทีมงาน Pure Storage ได้ทันทีที่ Email asean@purestorage.com และสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.purestorage.com/ หรือติดตามข่าวสารจากทีมงาน Pure Storage ได้ที่ https://www.facebook.com/PureStorageTH


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …