CDIC 2023

ปฏิวัติองค์กรสู่การเป็น Intelligent Enterprise กับ RISE with SAP และ Atos Innovation

จากผลกระทบของ COVID-19 ได้ทำให้โลกธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จึงเป็นความท้าทายขององค์กรต่างๆ ที่ต้องปรับตัว เปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยการสร้างสรรค์และเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากจะเป็นความท้าทายในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้แล้ว องค์กรต่างๆ ยังต้องเตรียมรับมือกับการแข่งขันเชิงธุรกิจที่สูงมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นแค่ก้าวทันในปัจจุบันคงยังไม่พอ แต่สิ่งที่จะทำให้ธุรกิจขององค์กรเติบโตอย่างมั่งคั่งและมั่นคงได้นั้น จะต้อง “ก้าวล้ำ” และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีอยู่ตลอดเวลา และนี่คือสิ่งที่ อาโทส สามารถช่วยคุณได้

บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ประเทศไทย) หรือ อาโทส ประเทศไทย เป็นบริษัทชั้นนำ ผู้ให้บริการในการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ติดตั้ง ดูแลระบบ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้านการจัดการข้อมูลระดับโลกอย่าง SAP แบบครบวงจร โดยสามารถการันตีได้จากรางวัลมากมาย เช่นรางวัล Top Partner Innovation, Top Partner Performance ภายใต้การรับเลือกให้เป็น SAP Platinum Partner อีกด้วย มีทีมงานที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับนวัตกรรมและระบบ ERP จาก SAP จึงมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับบริการที่ยอดเยี่ยม ในการวางรากฐานทางธุรกิจและผลักดันองค์กรของคุณให้แข็งแกร่งบนระบบการจัดการข้อมูลที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงจาก SAP ซึ่งยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามบริบทขององค์กร อีกทั้งยังช่วยเสริมศักยภาพ เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน รวมถึงสามารถสื่อสารและอัพเดทข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพิ่มโอกาสและความแข็งแกร่งทางธุรกิจ พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในธุรกิจระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้ Atos และ SAP ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่งให้เป็นผู้ติดตั้งและดูแลระบบ รวมถึงบริการแบบครบวงจร นอกจากนี้ SAP ยังมีโซลูชั่นอันหลากหลาย เช่น RISE with SAP, SAP Intelligent Enterprise, Business Network ฯ ที่สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้เข้ากับรูปแบบและความต้องการขององค์กร ช่วยเสริมศักยภาพของทั้งองค์กรให้สามารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น

SAP RISE บริการโซลูชั่นครบวงจรจาก SAP ที่พร้อมปฏิวัติรูปแบบธุรกิจองค์กรสู่การเป็น Intelligent Enterprise ในทุกมิติ ลดความซับซ้อนในการใช้งาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต ช่วยองค์กรปลดล็อกธุรกิจให้สามารถทำ Digital Transformation เข้าสู่ระบบ Cloud อย่างเต็มรูปแบบด้วยเครือข่ายความร่วมมือทางการค้ากับพาร์ทเนอร์ Cloud ชั้นนำมากมายเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในทุกขั้นตอน เพื่อการก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมในธุรกิจยุคดิจิทัล โดยผ่านกระบวนการเช่น

 • การออกแบบกระบวนการธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยการทำ Business Process Intelligence จากการพัฒนาโมเดลธุรกิจและความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการของ SAP ในหลากหลายอุตสาหกรรม จึงสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธุรกิจของตนได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับแนวทางการทำงานให้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างตอบโจทย์และตรงเป้าหมาย เช่น โซลูชั่น Robotic Process Automation (RPA) และบริการ Artificial Intelligence (AI) อื่นๆ
 • การย้ายฐานข้อมูลทางเทคนิคอย่างไร้รอยต่อ ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมในระบบ Cloud โดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำ และการสนับสนุนด้านการใช้งานจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อช่วยให้สามารถย้ายข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน Cloud Data Center ของ เอสเอพี หรือ ศูนย์จัดเก็บข้อมูลระดับ hyperscaler เอื้อต่อการใช้งานและขยายขีดความสามารถของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
 • ก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise โดยการนำโซลูชั่น SAP Business Technology Platform มาพร้อม Semantic layer ที่พร้อมเชื่อมประสานองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจในทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ โดยโซลูชั่นดังกล่าวช่วยดูแลฐานข้อมูลศูนย์กลาง ให้เป็นระเบียบและเอื้อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น

Atos Cybersecurity เป็นผู้นำอันดับ 1 ในยุโรปและเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน Cybersecurity ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 6,000 คน โดยมีเครือข่ายศูนย์การดูแลความปลอดภัย (SOCs) และมีพันธมิตรดูแลด้านความปลอดภัยทั่วโลก ให้บริการได้อย่างครบวงจร โดยให้บริการต่างๆดังนี้

 • Big Data Analytics เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบอัตโนมัติทั่วโลกเพื่อควบคุมความปลอดภัยเพิ่มคล่องตัวและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • Atos Trusted Digital Identities เข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย ได้หลากหลายอุปกรณ์ ด้วยระบบตรวจสอบที่รัดกุม
 • Industrial and IoT Security เสริมความปลอดภัยแก่ระบบ IOT ขององค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 • Atos Digital Workplace Security ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา บนอุปกรณ์ที่หลากหลายด้วยความปลอดภัยสูงสุด
 • Data Protection and Governance ทำงานผ่านระบบ Cloud แบบ real time ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ IoT & OT ปกป้องข้อมูลที่สำคัญขององค์กรไม่ให้รั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Hybrid Cloud Security โอนย้ายข้อมูลผ่านระบบคลาวน์ได้อย่างปลอดภัย มีความยืดหยุ่นสูง เข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบระบบภายในองค์กรทั้ง on-premise และบนคลาวน์ ได้ 360° ด้วย Atos Managed Detection and Response (MDR) สามารถให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในการตรวจจับ ตอบสนอง และป้องกันต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยความรวดเร็วย่างอัตโนมัติ

Atos OneCloud ด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้อย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์จริงในการออกแบบและจัดการแอปพลิเคชันในระดับโลก อาโทสจึงมีความพร้อมในการบริการด้านแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นไฮบริดและมัลติเทคโนโลยีด้วยบริการที่ครบวงจร นำองค์กรของคุณสู่ธุรกิจแบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว และก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในอนาคต

 • Cloud Advisory & Adoption สร้างความเป็นผู้นำด้านธุรกิจ กำหนดกรอบการทำงานเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และช่วยแก้ปัญหาระบบรูปแบบเดิมด้วยระบบ Cloud
 • Cloud Application Transformation สร้างความเป็นเลิศทางธุรกิจ ด้วยการใช้แอพพลิเคชั่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงและจัดการระบบ พร้อมรองรับและปรับรูปแบบได้ตามขนาดองค์กร
 • Cloud Data Analytics & AI/ML รองรับความสามารถในการย้ายฐานข้อมูลไปยังระบบคลาวด์
 • Digital Cloud Platforms ทำงานบนสภาพแวดล้อมแบบระบบไฮบริด มัลติคลาวด์ ครอบคลุมทั้งระบบที่ติดตั้งภายในองค์กร บนอุปกรณ์ส่วนตัว และใช้งานรูปแบบสาธารณะ
 • Digital Platforms for SAP เสริมความแข็งแกร่งด้วยนวัตกรรมและอัพเดทอย่างต่อเนื่องด้วยระบบ SAP on cloud
 • Datacenter Cloud Transformation เพิ่มศักยภาพและปรับเปลี่ยนระบบภายในองค์กรให้ทันสมัย ผ่านศูนย์กลางข้อมูลที่พร้อมให้บริการและตอบสนองด้วยความรวดเร็ว

อาโทส (ประเทศไทย) ยังมี Digital Solutions และบริการต่างๆ อีกมากมาย ที่สามารถตอบโจทย์หน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างเต็มตัว ซึ่งเหมาะสมกับสภาวะของเศรษฐกิจและสังคมที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้ก่อน จึงเป็นกลไกการตลาดที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน  ลดต้นทุน และการบริหารจัดการเวลาได้คุ้มค่า ทำให้บริษัทหรือองค์กรก้าวไปได้ไกลและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

สนใจโซลูชั่น SAP และบริการจาก Atos สามารถติดต่อได้ที่ https://atos.net/en/thailand หรือ ส่งข้อมูลความสนใจผลิตภัณฑ์มาที่ https://forms.gle/WCiXH3ZdFJUf1gFx6


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Cybersecurity Analyst’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

อาชีพด้าน Cybersecurity กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาช่องทางใหม่ๆในสายอาชีพด้าน Cybersecurity หรือปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่อยากยกระดับตัวเองมากขึ้น วันนี้เราขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ ‘Cybersecurity Analyst’ โดย Sosecure ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของเมืองไทย โปรโมชันพิเศษรอบ Early …