CDIC 2023

[Guest Post] ยกระดับงาน HR ก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะ ด้วย SAP SuccessFactors จาก Atos

หากกล่าวถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ในยุคดิจิทัลต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญมากขึ้น นอกจากระบบการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแล้ว ระบบการจัดการข้อมูลและบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือ HR ที่มีประสิทธิภาพ ที่ครอบคลุมทั้งการจ้างงาน เงินเดือนพนักงาน ช่วยให้การสรรหาพนักงานในแผนกต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน

cloud

ซึ่งหนึ่งในระบบดังกล่าวที่บริษัทและองค์กรชั้นนำทั่วโลกต่างให้ความไว้วางใจ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในการช่วยบริหารจัดการข้อมูลด้าน HR นั่นก็คือ SAP SuccessFactors ซึ่งเป็นโซลูชันบนระบบคลาวด์ของ SAP บริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ที่เชียวชาญด้านการจัดการฐานข้อมูล มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลภายสำหรับองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง

ผนวกกับการทำงานร่วมกับ บริษัท อาโทส ไอที โซลูชัน แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ประเทศไทย) หรือ อาโทส ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการในการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและไอทีโซลูชันแบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและดูแลระบบ SAP แบบครบวงจร ที่จะช่วยเสริมศักยภาพด้วย Atos Cloud Solutions ที่มาช่วยติดปีกให้แก่องค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็น “องค์กรดิจิทัล” ได้อย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

SAP SuccessFactors และ Atos Cloud Solutions ช่วยเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งให้แก่พนักงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

SAP SuccessFactors เป็นโซลูชัน HR บนระบบคลาวด์ แบบ end-to-end ซึ่งเป็นดิจิทัลโมดูลด้านการบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพและทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน แต่ยังสามารถรองรับถึงการปรับเปลี่ยนและบริหารจัดการข้อมูลในอนาคตได้ เนื่องจากเป็น Platform ที่ใช้งานในหลากหลายธุรกิจทั่วโลก มีโครงสร้างที่ยึดหยุน รองรับงานด้าน HR ได้ในทุกรูปแบบและสามารถพัฒนาและขยายระบบได้ง่าย

รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้หลากหลาย และรองรับการเชื่อมต่อกับ SAP ERP อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถส่งข้อมูลต่อให้กับระบบ Business Intelligent ของ SAP ได้แบบ Real-time มาพร้อมกับการวิเคราะห์ความสามารถของบุคลากร รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการจำนวนพนักงาน ซึ่งช่วยเพิ่มสะดวกสบายในการกำหนดเวลาอัปเกรด มีความคุ้มค่าด้านต้นทุน การบูรณาการและการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เมื่อได้ผสานกับ Atos Cloud Solutions ซึ่งเป็นบริการคลาวด์โซลูชันแบบ end-to-end ที่จะช่วยเสริมความสามารถขององค์กร ทั้งในเรื่องการออกแบบกระบวนการทำงาน, การจัดการและจัดเก็บข้อมูลแบบครบจบบนระบบคลาวด์ ช่วยให้ใช้งานบนคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่ช่วยเสริมการทำงานให้มีความคล่องตัว มีความยืดหยุ่นสูง สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกรูปแบบการใช้งาน ทั้งแบบสาธารณะ ส่วนตัว และไฮบริดคลาวด์ อีกด้วย

ด้วยประสบการณ์ด้านการวางแผนและการวางระบบ SAP ของอาโทส ประเทศไทย กับบริการ SAP SuccessFactors บนระบบ Atos Cloud นั้น สามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้าน HR ได้ดังนี้

เสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กร ด้วย Human Capital Management (HCM)

SAP และอาโทส พัฒนาและต่อยอดด้านการจัดการต้นทุนบุคลากร (HCM) สู่การจัดการด้านประสบการณ์ของบุคลากร (HXM) ที่มุ่งเน้นที่ในการมอบประสบการณ์ที่ช่วยให้พนักงานสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถเสริมสร้างทักษะและความคล่องตัวด้วยการเรียนรู้และการพัฒนาพนักงานแบบภาพรวมหรือรายบุคคลได้อีกด้วย

ช่วยลดช่องว่างของพนักงานแต่ละแผนกภายในองค์กร

 • ลดการลาออกของพนักงานและสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้แก่พนักงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและความแข็งแกร่งภายในองค์กร

สร้างประสบการณ์เฉพาะตัวที่มีความหมายสำหรับพนักงาน

 • มอบประสบการณ์ที่มุ่งเน้นในการสร้างความสำเร็จให้กับพนักงาน สร้างประสบการณ์ที่ดีในการเข้าทำงาน รวมถึงการเข้าสังคมและรับรู้วัฒนธรรมในองค์กรผ่านระบบส่วนกลาง
 • สร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกับชุมชนที่มีความสามารถ พร้อมรับรู้ผลงานที่โดดเด่นในแบบเรียลไทม์
 • พนักงานสามารถใช้การฝึกอบรมและการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง โดยการจัดเรียงและเข้าถึงตัวเลือกการฝึกอบรมอย่างอิสระ
 • แก้ไขภาษาอคติทางเพศโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อสร้างพนักงานที่มีส่วนร่วมและมีความหลากหลายมากขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพแพ็คเกจผลประโยชน์ตามความคิดเห็นของพนักงาน

ลดความซับซ้อนของงานด้าน HR ทั่วโลก

 • ทำให้กระบวนการทำงานด้านต่างๆ ของ HR เช่น การจ่ายเงินเดือน มีความคล่องตัวและเป็นไปโดยอัตโนมัติ
 • จัดการกับความซับซ้อนของระเบียบระหว่างสาขาหลักและสาขาย่อยต่างๆ
 • สามารถเห็นข้อมูลของพนักงานทั้งหมด และยังช่วยรวบรวมข้อมูล workflow และระบบทั้งหมด
 • จัดเตรียมกระบวนการจ่ายเงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆ ได้ง่ายและแม่นยำ เพื่อช่วยให้พนักงานได้รับเงินอย่างถูกต้องและตรงเวลา
 • สามารถสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

สร้างทักษะและความคล่องตัวด้วยการเรียนรู้และการพัฒนาแบบรายบุคคล

 • ก้าวข้ามการเรียนรู้แบบดั้งเดิมเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทักษะด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS)
 • ใช้เทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อรองรับทักษะรูปแบบใหม่ในอนาคต – โดยสามารถกำหนด ทีมที่สร้างขึ้นจากการฝึกสอน ผลตอบรับ เป้าหมายการปฏิบัติงาน และแผนการพัฒนา
 • เชื่อมต่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้ากับสไตล์และแผนพัฒนาของพนักงานแต่ละคน
 • พัฒนาและเสริมสร้างทักษะที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละคนได้อย่างตรงจุด

ใช้เทคโนโลยีอง SAP เพื่อสร้างให้พนักงานเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ

SAP SuccessFactors โซลูชันชั้นนำระดับโลกที่ช่วยจัดการทรัพยากรมนุษย์บนระบบคลาวด์ รองรับการทำงานหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการประสบการณ์พนักงาน การจัดการความสามารถพิเศษ จัดการระบบ HR และการจ่ายเงินเดือน และ วิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนกำลังคน

ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่พนักงาน

SAP และ อาโทส (ประเทศไทย) ยังมี Digital Solutions และบริการต่างๆ อีกมากมาย ที่สามารถตอบโจทย์หน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างเต็มตัว เพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาวะของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์กลไกที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน  ลดต้นทุน และบริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่า ทำให้บริษัทหรือองค์กรก้าวไปได้ไกลและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

สนใจโซลูชัน SAP และบริการจาก Atos สามารถติดต่อได้ที่ https://atos.net/en/thailand หรือ ส่งข้อมูลความสนใจผลิตภัณฑ์มาที่ https://forms.gle/WCiXH3ZdFJUf1gFx6

 


About Maylada

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure ส่งมอบนวัตกรรมไฮบริดคลาวด์สำหรับองค์กร [Guest Post]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศความพร้อมของ Dell APEX Cloud Platform for Microsoft ระบบเทิร์นคีย์แบบบูรณาการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ เพื่อเสริมเพิ่มเติมประสบการณ์ Microsoft Azure ไฮบริดคลาวด์ ไปยังสภาพแวดล้อมของดาต้าเซ็นเตอร์และระบบเอดจ์ปลายทาง

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Unlock the Limits of Your SAP System with Google Cloud โดย Tangerine [18 ต.ค. 2023]

พลาดไม่ได้! สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบ SAP ซึ่งนับเป็นระบบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ ซึ่งภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นความสำคัญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นจะทำอย่างไร? ให้ธุรกิจสามารถรองรับการใช้งานตามความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และจะดีกว่าหรือไม่ หากสามารถนำข้อมูลภายใน SAP มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลภายนอก สร้าง Analytics Dashboard ได้ง่ายและรวดเร็ว …