เปิดประสบการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยี Intelligent Enterprise องค์กรอัจฉริยะ ด้วย Intelligent Experience ในงาน ISS & SAP User Conference 2020

ISS Consulting ขอเรียนเชิญผู้บริหาร องค์กรธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานสัมมนา ISS & SAP User Conference 2020 ภายใต้แนวคิด Embracing Intelligent Experience งานสัมมนาที่จะนำเสนอแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุดจาก SAP และ ISS Consulting พร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์การบริหารธุรกิจ เพื่อยกระดับให้องค์กรก้าวสู่ความเป็น Intelligent Enterprise ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2020 เวลา 8:00 – 17:15 น. ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit

ISS Consulting พร้อมนำเสนอโซลูชั่นบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า สามารถส่งมอบประสบการณ์แบบ Intelligent Experience เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานภายในองค์กรท่ามกลางยุค New Normal ได้

พบกับเนื้อหาที่เจาะลึกโซลูชั่น SAP S/4HANA, ERP for Small and Midsize Enterprise , CRM and Customer Experience, HR and People Engagement, Network and Spending Management รวมถึงการอัปเดทประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองบุคคล, e-tax Invoice & e- receipt สำหรับนำไปปรับใช้ภายในองค์กร พร้อมการแชร์ประสบการณ์ของผู้บริหารจากหลากหลายอุตสาหกรรม

งานสัมมนานี้จะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2020 ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit ห้อง Ballroom 1-3 ชั้น 7 เวลา 8.00 – 17.15น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาดังนี้

เพื่อเตรียมธุรกิจองค์กรให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างมั่นคงถัดจากนี้ ซึ่งจะเป็นช่วงทศวรรษที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน การปรับการดำเนินธุรกิจในทุกส่วนงาน ให้เป็นแบบ Digital อย่างเต็มตัวนั้นถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัวในการทำงาน, การนำข้อมูลมาใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเปิดรับต่อการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเสริมศักยภาพให้กับการดำเนินธุรกิจ

งานสัมมนา ISS & SAP User Conference 2020 นี้จึงถูกจัดขึ้นภายใต้ธีมEmbracing Intelligent Experience เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการในฝ่ายต่างๆ ของธุรกิจได้มาร่วมสัมผัสกับเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ล่าสุดในการบริหารแต่ละส่วนของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบใหม่ในการทำงาน, การสร้างผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ เพื่อให้ธุรกิจก้าวล้ำเป็นผู้นำในทุกการแข่งขัน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นระบบ

งานสัมมนาครั้งนี้เนื้อหานำเสนอหลักๆ ดังนี้

สรุปวิสัยทัศน์และนำเสนอประสบการณ์จากผู้บริหารธุรกิจชั้นนำ
  1. Keynote นำเสนอวิสัยทัศน์สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการในสายธุรกิจเพื่อให้เห็นถึงภาพของการทำธุรกิจในอนาคต ทั้งในแง่ของ Intelligent Enterprise ที่ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยี และ Intelligent Experience ที่มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบของประสบการณ์ ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญควบคู่ไปกับสิ่งที่ส่งมอบแก่ลูกค้าในวงเสวนาแบ่งปันประสบการณ์จริงในการปรับเปลี่ยนธุรกิจครั้งใหญ่ พร้อมรับคำแนะนำจากธุรกิจองค์กรหลากหลายอุตสาหกรรมที่ได้นำ SAP มาใช้ในการบริหารจัดการและเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจไปสู่รูปแบบ Digital อย่างเต็มตัว
เรียนรู้เทคโนโลยีในแง่มุมที่หลากหลาย สำหรับการบริหารจัดการองค์กรในแต่ละส่วนงาน
  1. Digital Core Experience นำเสนอเนื้อหาเจาะลึกด้านระบบ ERP สำหรับธุรกิจองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยเฉพาะ เพื่อให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการ, การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และการปรับธุรกิจให้กลายเป็นอัตโนมัติด้วยโซลูชัน SAP S/4HANA และ SAP Business ByDesign
  2. Customer Experience เชื่อมโยงและส่งมอบประสบการณ์แก่ลูกค้าอย่างชาญฉลาด พร้อมตอบรับต่อพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ได้อย่างเบ็ดเสร็จ เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมด้วย SAP Customer Experience, SAP Qualtrics และ SAP Litmos
  3. Employee Experience เปลี่ยนการทำงานภายในองค์กรให้เป็นแบบDigital อย่างเต็มตัว ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบอัจฉริยะ, บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการทำงานของพนักงาน และบริหารจัดการการจัดซื้อและ Supply Chain ได้อย่างเป็นระบบด้วย SAP SuccessFactors, SAP Concur และ SAP Ariba
  4. Innovation Experience นำนวัตกรรมเสริมการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นด้วย RPA และ eTax Invoice พร้อมก้าวสู่การเป็น Data-Driven Enterprise อย่างเต็มตัวโดยการเปิดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและทำการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้ด้วยตนเอง ด้วยโซลูชัน SAP iRPA, SAC และการผสานระบบบัญชีและการเงินเข้ากับ eTax
  5. SAP Business One Solution เนื้อหาเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการวางระบบ ERP ครอบคลุมทุกส่วนงานด้วยอัปเดตใหม่ล่าสุดจาก SAP Business One และการแบ่งปันประสบการณ์จากธุรกิจที่เริ่มใช้ SAP Business One ในการบริหารจัดการจริง พร้อมขยายตลาดด้วยโซลูชัน E-Marketplace, Web Sales Application และจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบด้วย Product Cost Allocation, E-Tax Invoice & E-Receipt

มาร่วมอัปเดทเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของ SAP กับทีมงาน ISS Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบของ SAP ให้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 21 ปี พร้อมรับฟังประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงของ SAP และ ISS Consulting

ในการจัดงานในครั้งนี้ ทางทีมคณะผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเป็นสำคัญ จึงได้วางแผนจัดงานตามมาตรการป้องกัน  COVID-19 ด้วยการนำนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคมเข้ามาใช้ในการจัดรูปแบบของงาน ห้องประชุม รวมถึงพื้นที่รับประทานอาหารและของว่าง เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ISS & SAP User Conference 2020สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่ 02-2370553 โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานและตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมลล์เท่านั้น  ผู้ที่ไม่ได้รับการตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ ทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงและขออนุญาตเรียนเชิญท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไปแทน

เกี่ยวกับ ISS Consulting (Thailand) Ltd.

ISS Consulting (Thailand) Ltd. เป็นพาร์ทเนอร์กับ SAP ในระดับ Platinum และ SAP Global Partner ที่สามารถให้บริการด้านการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งโซลูชั่นของ SAP อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ ในหลากหลายอุตสาหกรรมมาเป็นเวลากว่า 21 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีของ SAP ครอบคลุมทั้ง SAP S/4HANA, SAP Business One, SAP Business ByDesign, C/4HANA, HRM, SAP SuccessFactors, ARIBA, SAP Concur, iRPA, SAP Analytic on Cloud, Data Warehouse, SAP Cloud Platform, SAP IBP,SAP EWM, SAP Transportation Management, SAP BPC, SAP Model Company, E-Tax Invoice & E-Receipt เป็นต้น

จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ ISS Consulting (Thailand) ได้รับรางวัลระดับ Asia Pacific / Japan และรางวัล Best SAP Partner ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้เป็น Platinum Partner ของ SAP มาต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นผลลัพธ์ของความพยายามที่ทีมงาน ISS Consulting ได้ทำร่วมกันมานั่นเอง

โดยปัจจุบันนี้มีลูกค้าธุรกิจและองค์กรทั่วประเทศไทยรวมมากกว่า 250 ราย พร้อมให้บริการทั่วประเทศไทยโดยทีมงานกว่า 300 คน

ISS Consulting (Thailand) Ltd. สามารถให้บริการโซลูชั่นของ SAP ได้อย่างหลากหลายครบวงจรที่นอกเหนือจาก ERP เพื่อตอบโจทย์ของธุรกิจองค์กรในมิติใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น CRM, HRM, Budgeting and Consolidation, Analytic, Integration, Procurement, Concur, ระบบ Robotic Process Automation, Transportation Management, Extended Warehouse Management, Time and Expense Management, SAP Model Company และอื่นๆ อีกมากมายเข้ามาเติมเต็มความต้องการของธุรกิจไทย ให้การทำ Digital Transformationเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นแล้วในปีนี้ ISS Consulting (Thailand) Ltd.  เป็นบริษัทในกลุ่มNTT DATA และ itelligence ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ SAP และ Data Center ระดับโลก ทำให้บริษัท มีความสามารถในการนำเสนอ SAP Solution และ IT Solution อื่น ๆ ให้กับลูกค้าในประเทศไทยในขอบเขตที่กว้างยิ่งขึ้นและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทางด้าน SAP Partner นั้น ISS Consulting (Thailand) Ltd.  ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม SAP Global Partner ทำให้บริษัทมีศักยภาพมากขึ้นในการนำเสนอ SAPโซลูชั่นธุรกิจระดับโลก

ผู้ที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง SAP เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการในองค์กรให้ดีขึ้น ISS Consulting พร้อมให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ISS Consulting (Thailand) ได้ที่ http://www.issconsulting.co.th/ หรือโทร 02 237 0553

 


Check Also

Intel พัฒนาชิปใหม่ ช่วยป้องกันการโจมตีด้วยฮาร์ดแวร์

Intel เผยโครงการพัฒนาชิปใหม่ Tunable Replica Circuit (TRC) ซึ่งออกแบบมาใช้สำหรับป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์เป็นเส้นทางในการโจมตี โดยมีความสามารถในการตรวจจับการโจมตีทั่วไปที่เกิดจาก Hardware-based ได้ และสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบในทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิด พร้อมกับช่วยป้องกันกันการโจมตีนั้นๆ

Cisco โดนแฮ็กโดยแก๊งแรนซัมแวร์ Yanluowang

Cisco ออกมายอมรับว่า ได้ถูกแก๊งแรนซัมแวร์ Yanluowang ลุกล้ำเข้ามาในเครือข่ายขององค์กรจริง เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และยังถูกรีดไถจากไฟล์ข้อมูลที่ถูกโจรกรรมออกไป