Black Hat Asia 2023

[Guest Post] หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation)

ISS ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation) 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้จัดโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation) โดยบริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ISS Consulting) ได้ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมหลักสูตร ดังกล่าว 

โดยประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ 

  1. การบริหารจัดการบนฐานวิถีใหม่สำหรับผู้ประกอบการ (Digital Disruption for Entrepreneur)
  2. การบริหารจัดการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Management)
  3. ความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ (Digital Intelligence Quotient for Entrepreneur)

ระยะเวลาอบรมหลักสูตรละ 3 วัน ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี (โดยโรงแรมได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้บริหารหลักสูตร ได้แก่

  • ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล ผู้อำนวยการโครงการ
  • อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี เลขานุการโครงการ

วิทยากรหลักสูตร ได้แก่ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

โดยนำเสนอเครื่องมือในการดำเนินหลักสูตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : digitalrru@gmail.com, phornpimol.v@gmail.com

สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สามารถดูรายละเอียดการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/3lUZdAB 

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJsEZaloJD0n0P1gyFZmEd-WeunfO9Ot7Km0G3gO-MiKbipw/viewform

หมายเหตุ ถ้าท่านประสงค์ที่จะเข้าพักแรมก่อนวันอบรมก่อน 1 วัน ท่านจะต้องจ่ายค่าที่พักเอง โดยทางโรงแรมจะคิดราคาให้เป็นพิเศษ ในราคา 1,500 บาทต่อห้อง (พัก 2 ท่าน รวมอาหารเช้า) เพื่อความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 ในการจัดการอบรมสัมมนา ขอให้ผู้ที่สมัครผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดมา 2 เข็มแล้ว กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามระเบียบการจัดฝึกอบรมของทางรัฐบาล (สามารถสำรองที่นั่งไว้ก่อนได้) *


About Maylada

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “IBM Automation and Data&AI Power by Computer Union” [25 เมษายน 2566]

IBM และ Computer Union ขอเชิญ End User ทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “IBM Automation and Data&AI Powered by Computer …

องค์กรของคุณควบคุมค่าใช้จ่ายคลาวด์แล้วหรือยัง เริ่มต้นวันนี้ด้วยเครื่องมือ FinOps จาก VMware Aria

รายจ่ายเป็นเรื่องใหญ่เสมอสำหรับทุกองค์กร และมักเป็นคำถามสำคัญในทุกการประชุมจากเหล่าผู้บริหารว่าวันนี้ทีมของคุณจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด เหมาะสมแล้วหรือไม่ คุ้มค่าหรือยัง อย่างไรก็ดีองค์กรที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมักยากที่จะตอบคำถามนี้ได้ โดยเฉพาะการใช้งาน Multi-cloud ที่มีความซับซ้อนสูง เพราะคลาวด์ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายขององค์กรให้ติดตามได้ยาก จึงนำไปสู่แนวคิดใหม่ของหน้าที่ที่เรียกว่า FinOpsในบทความนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับหน้าที่ของ FinOps และแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับหากมีการจัดการต้นทุนของคลาวด์ที่ดี อนึ่ง …