[Guest Post] หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation)

ISS ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation) 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้จัดโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation) โดยบริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ISS Consulting) ได้ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมหลักสูตร ดังกล่าว 

โดยประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ 

  1. การบริหารจัดการบนฐานวิถีใหม่สำหรับผู้ประกอบการ (Digital Disruption for Entrepreneur)
  2. การบริหารจัดการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Management)
  3. ความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ (Digital Intelligence Quotient for Entrepreneur)

ระยะเวลาอบรมหลักสูตรละ 3 วัน ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี (โดยโรงแรมได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้บริหารหลักสูตร ได้แก่

  • ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล ผู้อำนวยการโครงการ
  • อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี เลขานุการโครงการ

วิทยากรหลักสูตร ได้แก่ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

โดยนำเสนอเครื่องมือในการดำเนินหลักสูตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : digitalrru@gmail.com, phornpimol.v@gmail.com

สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สามารถดูรายละเอียดการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/3lUZdAB 

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJsEZaloJD0n0P1gyFZmEd-WeunfO9Ot7Km0G3gO-MiKbipw/viewform

หมายเหตุ ถ้าท่านประสงค์ที่จะเข้าพักแรมก่อนวันอบรมก่อน 1 วัน ท่านจะต้องจ่ายค่าที่พักเอง โดยทางโรงแรมจะคิดราคาให้เป็นพิเศษ ในราคา 1,500 บาทต่อห้อง (พัก 2 ท่าน รวมอาหารเช้า) เพื่อความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 ในการจัดการอบรมสัมมนา ขอให้ผู้ที่สมัครผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดมา 2 เข็มแล้ว กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามระเบียบการจัดฝึกอบรมของทางรัฐบาล (สามารถสำรองที่นั่งไว้ก่อนได้) *


About Maylada

Check Also

Cloudflare & Soft de’ but Webinar : Cloudflare Area1 and New!! security Products from Cloudflare

Cloudflare ร่วมกับ Soft de' but ขอเชิญผู้สนใจทางด้านไอทีทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Cloudflare Area1 and New!! security Products from Cloudflare" เพื่อเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยีของ Cloudflare Email Security ที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมและการโจมตีทางอีเมล พร้อมกันนั้นยังมีโซลูชันอื่นที่น่าสนใจมาแนะนำในงานครั้งนี้ด้วย งานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

[Guest Post] A10 Networks เปิดเผยงานวิจัยภัยคุกคาม ตรวจพบและติดตามต้นกำเนิดของการโจมตีแบบ DDoS พบอาวุธที่ใช้การโจมตีนี้มากกว่า 15 ล้านรายการ

จากมีรายงานว่าในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาด การโจมตีทางไซเบอร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น มัลแวร์ แรนซัมแวร์ และการโจมตีแบบ DDoS ผู้คุกคามไม่เพียงพยายามขัดขวางการใช้บริการในชีวิตประจำวันที่ผู้คนต้องใช้งาน เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา และการเงิน แต่ยังรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ซัพพลายเชนด้านอาหาร …