CDIC 2023

[Guest Post] หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation)

ISS ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation) 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้จัดโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation) โดยบริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ISS Consulting) ได้ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมหลักสูตร ดังกล่าว 

โดยประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ 

  1. การบริหารจัดการบนฐานวิถีใหม่สำหรับผู้ประกอบการ (Digital Disruption for Entrepreneur)
  2. การบริหารจัดการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Management)
  3. ความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ (Digital Intelligence Quotient for Entrepreneur)

ระยะเวลาอบรมหลักสูตรละ 3 วัน ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี (โดยโรงแรมได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้บริหารหลักสูตร ได้แก่

  • ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล ผู้อำนวยการโครงการ
  • อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี เลขานุการโครงการ

วิทยากรหลักสูตร ได้แก่ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

โดยนำเสนอเครื่องมือในการดำเนินหลักสูตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : digitalrru@gmail.com, phornpimol.v@gmail.com

สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สามารถดูรายละเอียดการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/3lUZdAB 

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJsEZaloJD0n0P1gyFZmEd-WeunfO9Ot7Km0G3gO-MiKbipw/viewform

หมายเหตุ ถ้าท่านประสงค์ที่จะเข้าพักแรมก่อนวันอบรมก่อน 1 วัน ท่านจะต้องจ่ายค่าที่พักเอง โดยทางโรงแรมจะคิดราคาให้เป็นพิเศษ ในราคา 1,500 บาทต่อห้อง (พัก 2 ท่าน รวมอาหารเช้า) เพื่อความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 ในการจัดการอบรมสัมมนา ขอให้ผู้ที่สมัครผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดมา 2 เข็มแล้ว กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามระเบียบการจัดฝึกอบรมของทางรัฐบาล (สามารถสำรองที่นั่งไว้ก่อนได้) *


About Maylada

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …