[Guest Post] หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation)

ISS ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation) 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้จัดโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Next Normal Entrepreneur & Innovation) โดยบริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ISS Consulting) ได้ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมหลักสูตร ดังกล่าว 

โดยประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ 

  1. การบริหารจัดการบนฐานวิถีใหม่สำหรับผู้ประกอบการ (Digital Disruption for Entrepreneur)
  2. การบริหารจัดการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Management)
  3. ความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ (Digital Intelligence Quotient for Entrepreneur)

ระยะเวลาอบรมหลักสูตรละ 3 วัน ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี (โดยโรงแรมได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้บริหารหลักสูตร ได้แก่

  • ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล ผู้อำนวยการโครงการ
  • อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี เลขานุการโครงการ

วิทยากรหลักสูตร ได้แก่ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

โดยนำเสนอเครื่องมือในการดำเนินหลักสูตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : digitalrru@gmail.com, phornpimol.v@gmail.com

สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สามารถดูรายละเอียดการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/3lUZdAB 

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJsEZaloJD0n0P1gyFZmEd-WeunfO9Ot7Km0G3gO-MiKbipw/viewform

หมายเหตุ ถ้าท่านประสงค์ที่จะเข้าพักแรมก่อนวันอบรมก่อน 1 วัน ท่านจะต้องจ่ายค่าที่พักเอง โดยทางโรงแรมจะคิดราคาให้เป็นพิเศษ ในราคา 1,500 บาทต่อห้อง (พัก 2 ท่าน รวมอาหารเช้า) เพื่อความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 ในการจัดการอบรมสัมมนา ขอให้ผู้ที่สมัครผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดมา 2 เข็มแล้ว กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามระเบียบการจัดฝึกอบรมของทางรัฐบาล (สามารถสำรองที่นั่งไว้ก่อนได้) *


About Maylada

Check Also

TechTalk Webinar : HPE ProLiant DX : The Best choice for Nutanix Hybrid Cloud Solutions

VST ECS ร่วมกับ Nutanix และ HPE ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “HPE ProLiant DX : The Best choice for …

สถิติเผย มีองค์กรน้อยกว่า 5% ที่เปิดใช้มาตรการด้าน Email Security

การหลอกลวงหรือปลอมแปลงเป็นอีเมลที่น่าเชื่อถือนั้นมีความเสียหายเป็นนัยสำคัญอย่างมาก จากสถิติเพียงไตรมาสแรกของปี 2022 ได้แตะถึงสถิติใหม่ที่มีจำนวนการโจมตีทางอีเมลกว่า 1 ล้านครั้ง ซึ่งอันที่จริงแล้วโลกนี้มีทางเลือกสำหรับการป้องกันที่เรียกว่า DMARC และ BIMI