Implement ระบบ E-Tax Invoice ที่เชื่อมต่อกับระบบ ERP ทุก Platform ในระยะเวลาอันสั้นด้วย RPA

การนำ Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำ E-Tax Invoice นอกจากนี้ยังช่วยลดกระบวนการที่มีความซ้ำซ้อน และการทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลสามารถนำเวลาไปใช้กับงานที่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

จากโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของทางกรมสรรพากร ทำให้ภาคธุรกิจเอกชนทำการปรับปรุงระบบไอทีภายในเพื่อให้รองรับการทำงานกับระบบ E-Tax Invoice ได้ ซึ่งหลายบริษัทได้ทำการแก้ไขระบบ ERP หรือระบบบัญชี ให้รองรับระบบ E-Tax Invoice นี้ได้ แต่หลาย Platform ของระบบ ERP หรือ ระบบบัญชี นั้นมีความซับซ้อนและเป็นระบบขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมด้วยการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ทำให้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบ และการตรวจสอบระบบก่อนใช้งานจริง ซึ่งจุดนี้เองทางบริษัทพาราแอดวานซ์ อินโฟเทค ได้เล็งเห็นว่าการนำระบบ RPA (Robotic Process Automation) เข้ามาช่วยในการทำระบบ E-Tax Invoice โดยอัตโนมัตินั้น สามารถทำได้ง่ายกว่า และใช้เวลาน้อยกว่า รวมถึงผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขและปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบได้เองในอนาคต

หนึ่งใน RPA Platform ที่มีเครื่องมือในการพัฒนาที่ง่ายและสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP หรือ ระบบบัญชี ได้หลากหลายรวมถึงระบบที่เป็น Legacy System ที่ใช้งานเดิมได้ทันทีคือ UiPath ซึ่งทางบริษัทได้เลือกเอา UiPath มาใช้ในการพัฒนาระบบ E-Tax Invoice Automation เพื่อใช้ภายในบริษัท รวมทั้งพัฒนาให้กับลูกค้าของบริษัทโดยระบบจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือระบบ E-Tax และ E-Invoice

รูปที่ 1 ระบบ E-Tax

ระบบ E-Tax หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิคส์จะมีขั้นตอนที่เริ่มต้นจากทางฝ่ายบัญชีและการเงินทำการรับชำระเงินจากช่องทางการชำระเงินทั้งการโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร หรือการรับชำระผ่านทางเช็ค หากเป็นการรับชำระเงินผ่านทางระบบบัญชีธนาคารระบบ E-Tax Invoice Automation ซึ่งพัฒนาด้วย Platform ของ UiPath จะทำการ download ข้อมูลการรับชำระเงินของธนาคารและทำการเปรียบเทียบกับยอดค้างชำระในระบบและทำการ Reconcile ยอดรับชำระ จากนั้นระบบจะทำการสร้าง E-Tax โดยการดึงข้อมูลที่จะทำการสร้าง E-Tax จากระบบ ERP หรือ ระบบบัญชี และทำการใส่ Certificate ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ให้กับทางผู้ให้บริการ Electronic Certification ลงไป

และเมื่อทางฝ่ายบัญชีและการเงินยืนยันเอกสารฉบับร่างโดยการตอบกลับทางอีเมล ระบบจะทำการ Login เข้าสู่ระบบ E-Tax Invoice แล้วทำการ Upload E-Tax พร้อมระบุอีเมลของทางฝ่ายบัญชีและการเงินและอีเมลของลูกค้า และรอเพื่อให้ระบบของทางกรมสรรพากรทำการตรวจเอกสารฉบับร่าง

เมื่อมีการยืนยันการตรวจเอกสารฉบับร่างเรียบร้อยจะมีการส่งอีเมลกลับมายังฝ่ายบัญชีและการเงินและส่งถึงลูกค้า จากนั้นระบบจะทำการจัดเก็บเอกสาร E-Tax Invoice ไปยังระบบ Document Management อีกทีหนึ่งเพื่อให้ทำการเรียกดูและตรวจสอบได้ในภายหลัง

รูปที่ 2 ระบบ E-Invoice

ส่วนระบบ E-Invoice จะมีขั้นตอนที่คล้ายกันแต่จะเริ่มต้นจากทางฝั่ง Account Manager หรือ Sale ทำการออก Quotation ให้กับลูกค้า และเมื่อลูกค้าทำการยืนยัน Quotation หรือส่งเอกสาร Purchase Order กลับมา ทาง Sale จะทำการกำหนดตารางการวางบิลหรือส่ง E-Invoice ให้กับระบบ E-Tax Invoice Automation ซึ่งพัฒนาด้วย Platform ของ UiPath และเมื่อถึงกำหนดเวลาการวางบิลหรือส่ง E-Invoice ระบบจะทำการสร้าง E-Invoice ฉบับร่างให้กับทางฝ่ายบัญชีและการเงินและ Account Manager หรือ Sale ที่ดูแลลูกค้ารายนั้นผ่านทางอีเมล โดยการดึงข้อมูลที่จะทำการสร้าง E-Invoice จากระบบ ERP หรือ ระบบบัญชี และทำการใส่ Certificate ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ให้กับทางผู้ให้บริการ Electronic Certification ลงไป

และเมื่อทางฝ่ายบัญชีและการเงินยืนยันเอกสารฉบับร่างโดยการตอบกลับทางอีเมล ระบบจะทำการ Login เข้าสู่ระบบ E-Tax Invoice แล้วทำการ Upload E-Invoice พร้อมระบุอีเมลของทางฝ่ายบัญชีและการเงินและอีเมลของลูกค้า และรอเพื่อให้ระบบของทางกรรมสรรพากรทำการตรวจเอกสารฉบับร่าง

เมื่อมีการยืนยันการตรวจเอกสารฉบับร่างเรียบร้อยจะมีการส่งอีเมลกลับมายังฝ่ายบัญชีและการเงินและส่งถึงลูกค้า จากนั้นระบบจะทำการจัดเก็บเอกสาร E-Tax Invoice ไปยังระบบ Document Management อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทำการเรียกดูและตรวจสอบได้ในภายหลัง

ทดลองศึกษาก่อนใช้งาน

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมการใช้งาน UiPath เบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กับทาง Bara Advanceเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ในการนำ RPA ไปใช้กับ Process Automation ในด้านอื่นๆ รวมถึงการพัฒนา Process เบื้องต้นได้ด้วยตนเองในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการคลิกลงทะเบียนจาก link ด้านล่างนี้

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WCp7oNvAjU–hdfQ49hD1vKYkVmr7apBqdXR1hZO4l9UQTI1NFRQQzlLM0hINlpWS05LMlBENzFOQi4u

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Automate E-Tax Invoice หรือมีความสนใจที่จะนำ Solution ของUiPath ไปใช้งานภายในองค์กร ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Bara Advance InfoTech Company Limited
968 17th Fl. U-Chu-Liang Building, Rama IV Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

ติดต่อ คุณณัชพล เครือทิม
Email: Natchapol.k@baraadv.co.th
Mobile: (+66) 90-925-6641

BARA ADVANCED INFOTECH CO., LTD.  (Bara Advanced) เป็นบริษัท ในกลุ่ม Bara Windsor ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทเอกชนเชิงพาณิชย์ชั้นนำของประเทศไทย เราให้บริการโซลูชันด้านไอทีที่น่าเชื่อถือสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีระดับโลก


Check Also

TechTalk Webinar : HPE ProLiant DX : The Best choice for Nutanix Hybrid Cloud Solutions

VST ECS ร่วมกับ Nutanix และ HPE ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “HPE ProLiant DX : The Best choice for …

Red Hat ออก RHEL 8.7 และ 9.1 เวอร์ชัน Beta

Red Hat ได้ประกาศออก RHEL เวอร์ชันเบต้นของ 8.1 และ 9.1 แล้วโดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจดังนี้