ADPT

Gartner แนะ CIO ของบริการทางการเงินควรปรับแผนให้สอดคล้องกับบอร์ดบริหาร ให้ธุรกิจรอดจากผลกระทบของโควิด19

มีผลสำรวจของ Gartner พบว่าหลังจากธุรกิจบริการทางการเงินเจอโควิดเข้าไป ผู้นำทางธุรกิจกลับมองว่าโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีคือจุดอ่อนขององค์กร ในขณะที่ CIO ยังเชื่อมั่นและวางแผนลงทุนต่อไป ดังนั้นก่อนจะเกิดรอยร้าวไปมากกว่านี้ CIO จึงควรปรับแผนและชี้แจงให้ผู้บริหารเข้าใจถึงเหตุผลการลงทุนต่างๆ

เมื่อเกิดการแตกแยกทางทัศนคติ Gartner ชี้ว่าหลังจากนี้ CIO ควรจะปรับกลยุทธ์ก่อน โดยระยะสั้นคือทำแผนที่ลำดับความสำคัญระหว่างฝั่งธุรกิจและเป้าหมายด้านไอที รวมถึงระบุให้ได้ว่าเทคโนโลยีที่สนใจลงทุนจะเข้ามาช่วยให้เป้าหมายสำเร็จได้อย่างไร อีกทางหนึ่งในระยะยาว CIO ต้องมีการพูดคุยกับผู้บริหารแต่เนิ่นๆ เกี่ยวกับแผนการในอนาคตว่าการลงทุนไหนจะส่งผลให้องค์กรแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้จากผลสำรวจพบว่า CIO กว่า 65% ยังมีแผนลงทุนเกี่ยวเทคโนโลยีด้าน Infrastructure อย่าง API, Micrososervice และ Cloud ในปีถัดไปและกว่าครึ่งหนึ่งมีแผนของเทคโนโลยีด้าน Automation ที่ช่วยลดความยุ่งยาก

ผลสำรวจดังนี้สนใจไปที่ผลกระทบของธุรกิจบริการทางการเงินหลังได้รับผลกระทบจากโควิด โดยจัดสำรวจขึ้นแบบออนไลน์กับผู้นำทางธุรกิจกว่า 52 คน จากธุรกิจธนาคารและการลงทุนด้านไอทีกว่า 23 แห่ง ระหว่างวันที่ 8 เมษายนถึง 24 เมษายนปีนี้

ที่มา :  https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-08-27-gartner-says-financial-services-cios-must-align-technology-investment-with-business-leader-priorities-to-navigate-coronavirus-recovery


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

UOB สนับสนุน SMEs ไทย นำทัพโซลูชันที่ตอบโจทย์จาก The FinLab ปรับธุรกิจสู่ Smart Business ในงาน ASEAN SME TECH SUMMIT 2021

ท่ามกลางภาวะวิกฤตจาก COVID-19 นั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วโลกสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ท่ามกลางความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกชั่วขณะ UOB ในฐานะของธนาคารที่เป็นผู้นำการให้บริการแก่ธุรกิจ SMEs และมีเครือข่ายทั่วภูมิภาค ร่วมกับ The FinLab ผู้ร่วมขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีไปใช้โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารยูโอบี เพื่อช่วยเหลือธุรกิจในการเดินทางสู่โลกดิจิทัล จัดงานสัมมนาออนไลน์ ASEAN SME TECH SUMMIT 2021 เพื่อให้ธุรกิจ SMEs ทั่วอาเซียน ได้รู้จักกับนวัตกรรมโซลูชันใหม่ๆ ที่จะเข้ามาตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ให้ก้าวสู่การเป็น Smart Business อย่างเต็มตัว ขณะเดียวกัน ยังช่วยผลักดัน SMEs ไทย ปรับตัวทางดิจิทัลผ่านโครงการ Smart Business Transformation อีกด้วย

[Guest Post] แคสเปอร์สกี้เผยสถิติครอบครัวในเอเชียแปซิฟิกเกือบครึ่ง (49%) ซื้อ-เช่าดีไวซ์เพิ่มเติมให้ลูกเรียนรู้ออนไลน์

การสำรวจล่าสุดของแคสเปอร์สกี้ ดำเนินการโดยบริษัทวิจัย Toluna ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2021 ผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประกอบด้วยผู้ปกครองและครู 517 คน และเด็กที่กำลังศึกษาออนไลน์อยู่ 64 คน ระบุความท้าทายทางเทคนิคที่ครอบครัวต้องเผชิญระหว่างการเรียนรู้ทางไกลที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ พบว่าครอบครัวในเอเชียแปซิฟิกจำนวนหนึ่งในสองหรือ …