Breaking News

[Video Webinar] Digital Readiness and the Future of Work by Cisco

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Cisco Webinar เรื่อง “Digital Readiness and the Future of Work” พร้อมแนะนำการใช้ Cisco Webex เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน HR โดยเฉพาะ โดยคุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Managing Director จาก Cisco Systems (Thailand) และทีมงานที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Managing Director และคุณธนดร พร้อมมูล Product Sales Specialist, Collaboration ASEAN Thailand จาก Cisco Systems (Thailand)

โลกหลังวิกฤต การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าให้กับงาน จะกลายเป็น New Normal รูปแบบการทำงาน พฤติกรรมคนทำงาน กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง การให้บริการของฝ่าย HR เองก็เช่นกันต้องปรับกระบวนการเพื่อให้สอดรับสถานการณ์อย่างรวดเร็ว และมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรัดกุม

การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน HR นอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่ม Productivity ยังสามารถช่วยให้องค์กรสร้างประสบการณ์ที่ดีกับพนักงาน ทำให้การสื่อสารภายใน และการสร้างทีมงานเป็นไปอย่างที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนอง Stakeholder ที่หลากหลายได้อย่างทันท่วงที การเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ HR ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้

เชิญมา เรียนรู้ และ สร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไปพร้อมกับเรา ท่านจะได้พบกับ วิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และเรียนรู้ Cisco WebEx เทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้มีการใช้งาน “ง่าย” และ “ได้ผลลัพธ์เกินคาด”About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ STelligence

ปี 2020 ที่ทุกธุรกิจและผู้ประกอบการทุกรายต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไม่ได้นี้ การใช้ข้อมูลมาตัดสินใจในธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางภาวะนี้ ทิศทางการลงทุนด้าน Data ของธุรกิจองค์กรควรเป็นอย่างไร? หลักคิดในการตัดสินใจโครงการด้าน Data สำหรับธุรกิจในยามนี้มีอะไรบ้าง? พบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในบทความ "Leadership Vision: New Normal Data-Driven Business" บทสัมภาษณ์คุณสันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท STelligence จำกัด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ Emerging Stronger Series

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก การเตรียมความพร้อมและวางแผนรับมือที่ชัดเจนกับความไม่แน่นอนท่ามกลาง “ความปกติใหม่” ที่เกิดขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่องค์กรตั้งรับในวันนี้ จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต