Tag Archives: predictive maintenance

เต็ดตรา แพ้ค จัดการสัมมนาออนไลน์ เสนอแนวทางการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบอัตโนมัติล่วงหน้า ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

26 กันยายนนี้ เวลา 11.00-12.00 น. บริษัท เต็ดตรา แพ้ค ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ ขอเชิญร่วมฟัง การสัมมนาออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ “Predictive Maintenance – Leverage Industry 4.0 to increase reliability and productivity” – การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบอัตโนมัติล่วงหน้า  เพิ่มขีดความสามารถและเสถียรภาพในการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0  ระหว่างการสัมมนาออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทจะร่วมบรรยายใน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ : อุตสาหกรรม 4.0   คืออะไร และมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร ประโยชน์ของอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีต่อวงการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบอัตโนมัติล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างไร

Read More »

รู้จัก 6 โซลูชัน Smart Manufacturing จาก Huawei ที่จะช่วยให้โรงงานก้าวสู่การเป็น Manufaturing 4.0

หากขึ้นชื่อว่าเป็นธุรกิจด้านการผลิตและโรงงานแล้ว ประเทศจีนก็ถือเป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมที่ทั่วโลกต้องจับตามอง และแน่นอนว่าเมื่อเทรนด์ทางด้าน Manufaturing 4.0 ได้ก้าวเข้ามาสู่ตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบรับต่อการผลิตแห่งอนาคตเองก็ย่อมต้องเกิดขึ้นตามมา ในบทความนี้จะแนะนำ 6 โซลูชันทางด้าน Smart Manufacturing จาก Huawei ให้ทุกท่านได้รู้จักเป็นแนวทางการการวางแผนสำหรับธุรกิจการผลิตและโรงงานกันดังนี้ครับ

Read More »

เปิดตัว VMware Skyline วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดปัญหาใน VMware ล่วงหน้าด้วย Machine Learning

VMware ได้ออกมาเปิดตัวเทคโนโลยีและบริการใหม่ภายใต้ชื่อ VMware Skyline เพื่อช่วยให้เหล่าผู้ใช้งาน VMware สามารถลด Downtime ของระบบลงได้ด้วยการนำ Machine Learning มาใช้

Read More »