Black Hat Asia 2023

[Guest Post] มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU) นำโซลูชั่น Sangfor HCI มาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ E-University เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU) นำโซลูชั่น Sangfor HCI มาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ E-University เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 วิทยาเขต จำนวนนักศึกษามากกว่า 20,000 คน และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ 13 ปี ซ้อน จากเว็บไซต์ https://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

พัฒนาและมุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพ

เนื่องได้มุ่งเน้นด้วยทางมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (The Office of General Education and Innovative Electronic Learning) พัฒนาและดูแลระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับทุกๆ รายวิชา ระบบการสอบ การติดตามผลการเรียน และงานด้านวิชาการต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จึงเป็นที่มาของการนำระบบ Hyper-converged เข้ามาใช้งานในมหาวิทยาลัยเนื่องจากต้องมีการใช้งานทรัพยากรจำนวนมากและต้องพร้อมให้บริการกับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตลอดภาคการศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย

จากเดิมที่มีการใช้งานเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม (Traditional Data Center) ซึ่งระบบไม่สามารถที่จะตอบสนองจำนวน Connection ของผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมๆกันได้ ทำให้ทางมหาวิทยาลัยในขณะนั้นพิจารณาถึงแนวทางในการทำเทคโนโลยีสมัยใหม่ Hyper-converged เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่มักจะพบเจอใน Data Center แบบเดิม ทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งก็คือการเข้าใช้ระบบลงทะเบียนเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยการทำงานของ Web Application, Database Oracle และ MySQL ทำงานได้ไวขึ้นถึง 3 เท่า และยังมีระบบรักษาความปลอดภัย Next-Generation Firewall ช่วยปกป้องระบบแอพพลิเคชั่นจากการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น DDoS ทำให้ทางมหาวิทยาลัยมีความมั่นใจการให้บริการที่มากขึ้น

ผู้ใช้งานร่วมแชร์ประสบการณ์

วันนี้ทาง Sangfor ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบ คุณภัททิยา ตรัยที่พึ่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และคุณสุภาส อมรฉันทนากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ “Sangfor HCI ช่วยให้การบริหารจัดการ Infrastructure ได้ง่าย และยืดหยุ่น” นี่คือสิ่งที่ทางทีมงานได้รับจากการสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้

สนใจนำเทคโนโลยี HCI ไปใช้ในองค์กร สามารถติดต่อได้ที่ คุณ รัตสกานต์ ศรีสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 089-7800584 หรือกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับ หรือช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/SangforThailand

เกี่ยวกับ Sangfor Technologies

ผู้ให้บริการโซลูชัน IT แบบครบวงจร (Total Solution) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing (HCI), Next Generation Firewall, Internet Access Management, SD-WAN และ Virtual Desktop Infrastructure สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ ให้บริการในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านทรัพยากร IT ในปัจจุบัน https://www.sangfor.com

เกี่ยวกับ Sysnect Information

ดำเนินกิจการด้านการจัดจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่องค์กรเอกชน รัฐบาล และสถานศึกษาต่างๆ ครอบคลุม ทั้งทางด้านการออกแบบ และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบบาร์โค๊ด ระบบห้องประชุมและการประชุมทางไกล และระบบด้านเทคโนโลยีชั้นสูงอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยที่ได้ขยายตัวอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

เว็บไซต์บริษัท http://www.sysnect.co.th


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

AIS ย้ำผู้นำบทใหม่ตัวจริง สร้างเศรษฐกิจแบบร่วมกัน ECOSYSTEM ECONOMY พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือชั้น ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก ขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจฐานรากสู่การเติบโตร่วมกันของเศรษฐกิจดิจิทัล [press release]

AIS ปักหมุดแผนการดำเนินงานปี 2023 มุ่งสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจแบบร่วมกัน หรือ ECOSYSTEM ECONOMY ผสานความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมร่วมผู้ประกอบการ พร้อมสร้างศักยภาพของคนไทย ผ่านนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีความอัจฉริยะ บนโครงข่าย 5G และเน็ตบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและคนไทย

xFusion ประกาศความร่วมมือกับ DCSS Technology [Guest Post]

บริษัท DCSS Technology มีความภูมิใจที่ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัท xFusion Digital Technologies ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า XFusion™ อย่างเป็นทางการ