เชิญร่วมงานสัมมนา Cisco HyperAutomation Platform (HCI & CI) วันที่ 21 เม.ย. 13:30 น.

Cisco และ Ingram Micro ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Data Center เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Cisco HyperAutomation Platform (HCI & CI) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน เวลา 13:30 – 15:00 น. ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายได้ฟรี

รายละเอียดงานสัมมนา

หัวข้อ: Cisco HyperAutomation Platform (HCI & CI)
ผู้บรรยาย: คุณธนวิทย์ ชาญสุไชย CISG Sale Specialist, Data Centre Thailand
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน เวลา 13:30 – 15:00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Conference
ลิงก์ลงทะเบียน: https://app.partner-apac.ingrammicro.com/e/er?s=1546404098&lid=9091&elqTrackId=97C7E7E23E59678CEF907E96C9ABF932&elq=57d12a3b38ea4acfb61edea3c3992362&elqaid=8346&elqat=1

ภายในงาน ท่านจะได้พบกับก้าวใหม่ของโลกเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกขึ้นจาก Hyper-converged Infrastructure (HCI) สู่ HyperAutomation Platform ที่จะทำให้การบริหารการจัดการทั้งส่วน Compute, Network และ Storage รวมศูนย์ผ่านระบบเดียว

กำหนดการบรรยาย

13:30 – 14:00 Cisco Data Center Portfolio
14:00 – 15:00 Cisco HyperAutomation Platform
15:00 – 15:20 Q&A


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Red x Blue Pill 2022 โดย 2600 Thailand เปิดให้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานแล้ว

2600 Thailand ประกาศจัดงานสัมมนาแบบพบหน้า Red x Blue Pill 2022 ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่ได้รับการกล่าวขานว่า “เจาะลึก” ด้าน Computer Security ที่สุดในประเทศไทย โดยรวบรวมเนื้อหาทั้งด้าน …

[Guest Post] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์เชิงกลยุทธ์ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

หนึ่งในมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนําของประเทศไทย ให้บริการด้านการศึกษาแบบออนไลน์แก่ผู้เรียน 200,000 คน ในช่วงเวลา 2 ปี ใน 64 ประเทศด้วย AWS