Black Hat Asia 2023

TechTalk Webinar : Modernize Your Business with the Leading HCI Platform

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Modernize Your Business with the Leading HCI Platform” ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้กับโซลูชัน Nutanix เพื่อนำไปใช้ในองค์กร โดยงานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ : Modernize Your Business with the Leading HCI Platform

วิทยากร :

  • Miss Aumaporn Sengsui, Senior Vice President – Sales, The Practical Solution Public Company Limited.
  • Mr.Thawipong Anotaisinthawee, Country Manager, Nutanix (Thailand) Co.,Ltd.
  • Mr. Peemphol AumMongkhon, Pre-sales Engineer Professional, VSTECS (Thailand) Co.,Ltd.
  • Mr. Tanakiat Waradetjumroen, Technical Consultant, The Practical Solution Public Company Limited.
  • Mr. Watcharapol Sansudjai, Technical Consultant, The Practical Solution Public Company Limited.

วันเวลา : วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nGw2aunuSiKdkhRHhSDwuw

ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน และ ทุกองค์กรมีความจำเป็นต้อง ปรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน แต่ล่ะกลุ่มธุรกิจ องค์กรต่างต้องการให้มีผู้นำในด้านเทคโนโลยีที่สามารถให้คำปรึกษา ปรับตัวได้ตามยุคสมัยมาดูองค์กรของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกเศรษกิจปัจจุบัน Nutanix ได้พัฒนาเทคโนโลยี และโซลูชันต่างๆขึ้นมามากมายในช่วงที่ผ่านมาบนพื้นฐานของ Nutanix Enterprise Cloud Platform ตอบโจทย์การใช้งานได้ในทุกกลุ่มธุรกิจ ด้วย Portfolio product ของนูทานิคซ์ ที่ครอบคลุม การใช้งานได้ทุก work load พร้อมทั้งรองรับการใช้งานในรูปแบบ Hybrid Multi-Cloud ช่วยให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ทั้ง on premise และ On Cloud ได้ในหน้าจอเดียวบริหารจัดการง่าย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์ของคุณ


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …