Black Hat Asia 2023

[Guest Post] Case Study : บริษัท ASIAN-PACIFIC CAN CO., LTD. เลือกใช้ Sangfor HCI เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้าน IT และ Productivity ในโรงงานอุตสาหกรรม

บทความนี้เราจะพาไปดูกันว่าทำไมบริษัท Asian-Pacific Can จึงเลือกใช้นวัตกรรม Software-Defined Data Center จาก Sangfor เพื่อแก้ไขปัญหาระบบ IT ภายในโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning (ERP) รวมไปถึงทำให้ระบบ SCADA มีความต่อเนื่องในการทำงานได้

แนะนำบริษัท ASIAN-PACIFIC CAN CO., LTD.

บริษัท เอเซียนแปซิฟิกแคน จำกัด เป็นบริษัทในเครือไทยยูเนี่ยน ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องกระป๋องเหล็กและอลูมิเนียมสำหรับบรรจุอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อความรวดเร็วและต่อเนื่องในการให้บริการสำหรับลูกค้า โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการส่งออกทูน่ากระป๋องที่มีการเติบโตสูง ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักเป็นบริษัทในเครือไทยยูเนี่ยน

บทสัมภาษณ์และประสบการณ์ในการใช้งาน

ปรับปรุงระบบ IT ให้ดีขึ้น เพื่อช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบ HCI คุณกฤษ จันทร์ขำ, IT Manager ของบริษัท Asian-Pacific Can ได้เล่าประสบการณ์ในการดูแล Infrastructure ภายในบริษัท ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำระบบ Server, Storage และ Virtualization มาใช้งานในองค์กรตาม Best Practice ของ Data Center แต่กลับพบปัญหาความท้าทายใหม่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลทางธุรกิจได้เติบโตอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และด้วยการนำระบบ IT มาใช้งานเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาคอขวดจากระบบ Storage (Fiber Channel) ส่งผลให้ซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning (ERP) ขององค์กรใช้งานช้าลงอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับระบบต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นเข้ามาทำงานร่วมกัน เช่นระบบ Backup เพื่อการสำรองข้อมูลภายใน Data Center โดยใช้เวลาค่อนข้างนานในการกู้คืนข้อมูล จึงทำให้การบริหารจัดการระบบ IT ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร และส่งผลต่อ Productivity ขององค์กร

ภาพจำลองก่อนการใช้งาน

คุณกฤษ จึงได้มองหาโซลูชั่นที่จะเข้ามาช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี Hyper-Converged ในปัจจุบันที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใน Data Center ให้จำนวนอุปกรณ์ลดลง ทำให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยแก้ปัญหาของ Performance จาก Storage ภายนอกได้เป็นอย่างดี

เหตุผลที่เลือกใช้งาน

จากที่ได้ศึกษาการใช้งานจากผู้ใช้จริงหลายๆที่ที่มีประสบการณ์ใช้งานระบบ Hyper-converged ทำให้มั่นใจได้ว่า ระบบ HCI ของ Sangfor สามารถเข้ามาช่วยการทำงานของฝ่ายผลิตได้ เนื่องจากรองรับการทำงานร่วมกับระบบ SCADA และ PLC ที่องค์กรใช้งานอยู่ ได้ตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อช่วยลดโอกาสเกิด down time ที่อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจตามมา นอกจากนี้ยังได้ประเมินระบบจากความต้องการ 3 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านประสิทธิภาพ (Performance) สามารถตอบโจทย์ขององค์กรในการนำมาใช้งานกับระบบได้ครอบคลุมทั้งฝั่งออฟฟิศและฝ่ายผลิต ซึ่งมีความหลากหลายของระบบค่อนข้างสูง เช่น ERP, SCADA, PCL และระบบอื่น ๆมากกว่า 30 ระบบ ในขณะที่ประสิทธิภาพการใช้งานสูงขึ้น
  2. ด้านความคุ้มค่า (Cost) ต้องสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายรายปีของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ทั้งระบบ Virtualization และระบบ Backup ที่ไม่จำเป็นลง
  3. ด้านการซัพพอร์ต (Support) รองรับกับการใช้งานของ IT Admin ภายในแผนก ระบบสามารถเข้ามาทดแทนระบบแบบเดิมได้ ในขณะที่การใช้งานต้องไม่ซับซ้อน เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้งานของผู้ใช้และสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจ
การทำงานด้วย Hyper-Converged (Sangfor)

ประสบการณ์หลังจากเปลี่ยนมาใช้ Sangfor HCI

หลังจากปรับเปลี่ยนระบบมาใช้งาน ช่วยลดจำนวนอุปกรณ์ลง จากเดิมมีมากถึง 8 servers ปัจจุบันเหลือเพียง 3 servers และ external storage สำหรับเก็บสำรองข้อมูลเท่านั้น ทำให้การบริหารจัดการภายใน Data Center คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการแก้ปัญหา และโอกาสในการเกิด down time ที่อาจสร้างความเสียหายขึ้นให้กับระบบลง

ในขณะที่ประสิทธิภาพการใช้งานกลับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มักมีปัญหาการใช้งานระบบ ERP และมี complaint จากผู้ใช้ ก็ช่วยให้ระบบทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจากเดิมเวลาในการรัน report 3,000 รายการ ใช้เวลา 5 นาที ลดลงเหลือเพียง 1 นาที

สนใจนำเทคโนโลยี HCI ไปใช้ในองค์กร สามารถติดต่อได้ที่ คุณ รัตสกานต์ ศรีสวัสดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 089-7800584 หรือ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับ

เกี่ยวกับ Sangfor Technologies

ผู้ให้บริการโซลูชัน IT แบบครบวงจร (Total Solution) ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing (HCI), Next Generation Firewall, Internet Access Management, SD-WAN และ Virtual Desktop Infrastructure สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ ให้บริการในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านทรัพยากร IT ในปัจจุบัน

https://www.sangfor.com/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

เทรนด์เทคโนโลยีปี 2566 ที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ [Guest Post]

บทความโดย เทอร์รี สมา, รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น, บริษัทอินฟอร์

NVIDIA เปิดตัว DGX Cloud Platform และ AI Foundations Model สำหรับ Gen-AI

NVIDIA เปิดตัว DGX Cloud Platform และ AI Foundations Model สำหรับ Gen-AI พร้อมเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว