Black Hat Asia 2023

ผลสำรวจใหม่เผย Salesforce ช่วยบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกประหยัดต้นทุนด้านไอทีโดยเฉลี่ย 25% [Guest Post]

Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ผู้ให้บริการด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับหนึ่งของโลก เผยข้อมูลการศึกษาจากลูกค้ากว่า 3,500 รายในอุตสาหกรรมและภูมิภาคต่าง ๆ ที่ใช้ Salesforce สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไอทีโดยเฉลี่ยประมาณ 25%* และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขึ้น 26%* 

Digital Transformation หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการและศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรต่างๆในการรับมือกับความแปรปรวนระดับสูงทางเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า ซีอีโอ 74% คาดว่าภาวะเศรษฐกิจจะแย่ลงในระยะสั้นในขณะที่ ซีอีโอ 83% มีความมั่นใจในความยืดหยุ่นของบริษัทตนในการรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ

เป็นความสำคัญที่องค์กรต่างๆจะต้องศึกษาและนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับและลดความซับซ้อนของกระบวนการปฎิบัติการ (workflow) และการให้บริการ  พร้อมนำเอา automation หรือระบบการจัดการแบบอัตโนมัติมาเพิ่มความรวดเร็วของการดำเนินการ  ซึ่ง Salesforce Customer 360 ระบบ CRM อันดับ 1 ของโลกจะเข้ามาช่วยให้หน่วยงานต่างๆในองค์กร สามารถทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกันที่เชื่อถือได้แบบเรียลไทม์ โดยพนักงานทุกฝ่ายจะมีมุมมองที่เข้าใจข้อมูลองค์รวมของลูกค้า เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานและความภักดีของลูกค้า(Customer Loyalty) ที่สูงขึ้นด้วยต้นทุนโดยรวมที่ลดลงในการให้บริการ

ด้วยการนำความสามารถของระบบออโตเมชั่นหรือกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ และการเข้าถึงข้อมูลทางทุกช่องทางได้แบบเรียลไทม์ มาผนึกไว้ในแอปพลิเคชั่นที่ดีที่สุดสำหรับงานของฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายธุรกรรม e-Commerce ทีมงานวิเคราะห์ และทีมด้านไอที ทุกองค์กรก็สามารถใช้ศักยภาพนี้สร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าได้ และเพื่อให้องค์กรต่างๆสามารถเข้าถึง Salesforce Customer 360 ได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย Salesforceได้เปิดตัว Sales Productivity Bundle และ Service Efficiency Bundle เพื่อช่วยลูกค้าให้สามารถนำระบบออโตเมชั่นเข้ามาเพื่อลดต้นทุน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมศูนย์ระบบงานต่างๆที่ให้บริการลูกค้าและงานด่านหน้า (front office) ไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกันที่เชื่อถือได้

คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ กรรมการผู้จัดการ เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย กล่าวว่า ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนการดำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นมาก  ผู้บริหารขององค์กรต่างๆต้องให้ความสำคัญกับการหาแนวทางที่จะสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบใหม่ๆ ที่ง่าย สะดวก และด้วยต้นทุนที่ดีขึ้น  ผู้ประกอบการในไทยต่างเข้าใจถึงประโยชน์และคุณค่าของการปรับธุรกิจเข้าสู่รูปแบบที่เป็นดิจิทัล  แต่การจะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญนี้และวางรากฐานให้กับการเติบโตในระยะยาว จำเป็นที่ผู้นำองค์กรต้องกำหนดแนวทางการลงทุนด้านดิจิทัลและลงมือปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้มีเครื่องมือในการสร้างประสิทธิภาพ ความเจริญเติบโต และเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรในช่วงเวลาที่มีความท้าทายสูงนี้และสร้างศักยภาพให้เกิดความสำเร็จให้กับองค์กรในระยะยาว

ผลการศึกษาพบว่าองค์กรที่ใช้ Salesforce สามารถลดต้นทุนและมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

Salesforce ได้เข้าไปช่วยขับเคลื่อนธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก รวมทั้งธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมในการเสริมศักยภาพให้พนักงานทุกฝ่ายในองค์กรให้เข้าถึงและเข้าใจข้อมูลองค์รวมของลูกค้าทุกทุกคน ซึ่งบริษัทต่าง ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและนำกระบวนการแบบอัตโนมัติมาใช้มากชึ้น ในขณะที่ลดจำนวนผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่องค์กรต้องพึ่งพาในการจัดการธุรกิจ และสามารถช่วยให้ประหยัดเงินและเวลา และยังลดความซับซ้อนของระบบโดยรวม

Salesforce ทำการศึกษาจากลูกค้ามากกว่า 3,500 รายเพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจ หนึ่งในองค์กรที่ใช้ Salesforce ได้ประเมินถึงผลประโยชน์ที่ได้รับดังนี้*:

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไอที 2.7 ล้านดอลลาร์ด้วย Salesforce

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำในการปรับกลยุทธและการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและการสร้างกระบวนการแบบอัตโนมัติ กำลังปรับรูปแบบการใช้พลังงานของโลก เมื่อใช้ Salesforce ชไนเดอร์ อิเล็คทริคสามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพทั่วทั้งบริษัทได้ — ทำให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถปิดการขายได้เร็วขึ้น 30% และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไอทีได้ 2.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาสามปี

โซลูชั่นที่ใช่ เพื่อสร้าง ความสำเร็จทันที

เพื่อช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ง่ายขึ้น Salesforce ยังได้จัดทำชุดโซลูชั่น Sales Productivity Bundle และ Service Efficiency Bundle พร้อมราคาพิเศษในขณะนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรที่กำลังวางแผนในการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจด้วยดิจิทัล สามารถเร่งให้เกิดดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่นที่เป็นรูปธรรมและสร้างความสำเร็จได้ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ที่มา: การศึกษา 2022 Salesforce Success Metrics Global Highlights

ข้อมูลมาจากการสำรวจลูกค้า Salesforce 3,706 รายทั่วสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และบราซิล ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ มิถุนายน ถึง 21 มิถุนายน 2022 ผลลัพธ์ถูกรวบรวมเพื่อกำหนดมูลค่าลูกค้ารับรู้โดยเฉลี่ย จากการใช้ Salesforce ผู้ตอบถูกจัดหาและตรวจสอบผ่านกลุ่ม B2B บุคคลที่สาม ขนาดตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเมตริก

**การประหยัดตามราคาโปรโมชันเทียบกับราคาเฉลี่ยโดยประมาณของโซลูชันที่เปรียบเทียบได้ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ข้อเสนอเปิดจนถึง 12/31/22 มีข้อยกเว้น


About Maylada

Check Also

AIS ย้ำผู้นำบทใหม่ตัวจริง สร้างเศรษฐกิจแบบร่วมกัน ECOSYSTEM ECONOMY พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือชั้น ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก ขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจฐานรากสู่การเติบโตร่วมกันของเศรษฐกิจดิจิทัล [press release]

AIS ปักหมุดแผนการดำเนินงานปี 2023 มุ่งสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจแบบร่วมกัน หรือ ECOSYSTEM ECONOMY ผสานความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมร่วมผู้ประกอบการ พร้อมสร้างศักยภาพของคนไทย ผ่านนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีความอัจฉริยะ บนโครงข่าย 5G และเน็ตบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและคนไทย

Pure Storage นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลและสตอเรจที่ใช้งานง่าย เปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 29 มีนาคม 2566 – Pure Storage ® (NYSE: PSTG)  ผู้บุกเบิกด้านไอทีที่นำเสนอเทคโนโลยีและบริการด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ก้าวล้ำที่สุดในโลก เปิดตัว FlashBlade //E™ โซลูชันสำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data)  สามารถปรับขนาดแบบ Scale-out รองรับการเติบโตของข้อมูลอย่างรวด เร็วด้วยคุณสมบัติการประหยัดพลังงานระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม โดดเด่นด้วยต้นทุนการจัดซื้อที่ใกล้เคียงกับดิสก์ และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ต่ำกว่ามาก FlashBlade …