Black Hat Asia 2023

I AM Virtual Conference: Going Paperless in a Digitally Transformed World with iZign & EZTax

I AM Consulting ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Going Paperless in a Digitally Transformed World with iZign & EZTax” เพื่อเริ่มระบบ Digital Signature และ e-Tax สำหรับพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Paperless Organization ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Going Paperless in a Digitally Transformed World with iZign & EZTax
วันเวลา: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2022 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://us06web.zoom.us/webinar/register/8016514832651/WN_lYT36vGlTFy9RqKEjB2JeA

โจทย์ของการปรับการทำงานและธุรกรรมภายในองค์กรให้เป็นแบบไร้กระดาษ (Paperless) นับเป็นความท้าทายพื้นฐานของทุกองค์กรในการทำ Digital Transformation เพราะปริมาณการใช้กระดาษนั้นสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่สูญเสียไปกับการสร้างเอกสาร การพิมพ์ การทำสำเนา การสแกน การส่ง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งยังไม่รวมถึงการที่พนักงานต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการยื่นและค้นหาเอกสารที่เป็นกระดาษ และยังมีเรื่องของการสิ้นเปลืองพื้นที่การจัดเก็บ โดยเฉพาะเอกสารที่มีความละเอียดอ่อน จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเก็บหรือทำลาย ซึ่งสุดท้ายส่งผลลดทอนความสามารถขององค์กรที่จะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน สู่การเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ที่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม ควบคู่การดูแลสังคม อย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

I AM Consulting ร่วมกับ Amazon Web Services (AWS) ขอเชิญผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรีในหัวข้อ Going Paperless in a Digitally Transformed World with iZign & EZTax โดยในงานสัมมนาท่านจะได้ทราบถึงข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) โดยผู้ชำนาญการจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และโซลูชันในการลงนามดิจิทัล iZign และระบบภาษีดิจิทัล EZTax ที่จะช่วยให้ท่านสามารถปรับกระบวนการทำงานในขั้นตอนการทบทวน อนุมัติ ลงนามเอกสารให้เป็นแบบดิจิทัล (Digital Signature) ที่มีความสะดวก และความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด จนถึงการทำระบบภาษีดิจิทัล (e-Tax) ซึ่งจะช่วยทั้งในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การช่วยลดทรัพยากรต่างๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงการทำงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบต่างๆ อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มั่นคงปลอดภัย และสามารถสอบกลับได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ท่านจะได้ทราบถึงตัวอย่างจากการนำไปใช้จริงของระบบลงนามดิจิทัล และระบบภาษีดิจิทัล จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำว่ามีประโยชน์อย่างไร คุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ จนถึงเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นระบบ Digital Signature และ e-Tax สำหรับพัฒนาองค์กรของท่านให้เป็น Paperless Organization ต่อไปในอนาคต

กำหนดการ

14:00 – 14:05Introduction “Going Paperless in a Digitally Transformed World”
14:05 – 14:25ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
คุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
14:25 – 14:45Enterprise Paperless Solution Used Case with Singer
คุณรพีพรรณ ขันตยาภรณ์ ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
14:45 – 15:05Going Paperless with iZign and EZTax
คุณจิตริน วิโรจน์สายลี จาก I AM Consulting
15:05 – 15:15The Security and Advantages of Cloud Solution from AWS
คุณ ภัคพงศ์ สุขสนิท Sr. Partner Management Solution Architect จาก Amazon Web Services
15:15 – 15:30Lucky Draw และ Q&A

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

5 เทรนด์เทคโนโลยีธุรกิจห้ามพลาดแห่งปี 2023-2025

เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และเป็นตัวกำหนดความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ในการดำเนินชีวิต, ความรวดเร็วในการบริการ, ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน และการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวและอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งในบทความนี้ ทีมงานขอพาผู้อ่านไปพบกับ 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 – …

Google สาธิต AI ที่ทรงพลังสำหรับ Docs และ Gmail

Google ได้ประกาศแผนการรวม AI กำเนิดเข้ากับบริการ Workspace ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด