[Video Webinar] Going Paperless in a Digitally Transformed World with iZign & EZTax

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย I AM Virtual Conference เรื่อง “Going Paperless in a Digitally Transformed World with iZign & EZTax” เพื่อเริ่มระบบ Digital Signature และ e-Tax สำหรับพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Paperless Organization ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ภายในงานสัมมนาท่านจะได้ทราบถึงข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) โดยผู้ชำนาญการจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และโซลูชันในการลงนามดิจิทัล iZign และระบบภาษีดิจิทัล EZTax ที่จะช่วยให้ท่านสามารถปรับกระบวนการทำงานในขั้นตอนการทบทวน อนุมัติ ลงนามเอกสารให้เป็นแบบดิจิทัล (Digital Signature) ที่มีความสะดวก และความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด จนถึงการทำระบบภาษีดิจิทัล (e-Tax) ซึ่งจะช่วยทั้งในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การช่วยลดทรัพยากรต่างๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงการทำงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบต่างๆ อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มั่นคงปลอดภัย และสามารถสอบกลับได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ท่านจะได้ทราบถึงตัวอย่างจากการนำไปใช้จริงของระบบลงนามดิจิทัล และระบบภาษีดิจิทัล จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำว่ามีประโยชน์อย่างไร คุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ จนถึงเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นระบบ Digital Signature และ e-Tax สำหรับพัฒนาองค์กรของท่านให้เป็น Paperless Organization ต่อไปในอนาคต

ทดลองใช้ระบบ iZign: Digital Signature ได้ฟรีที่ https://forms.gle/kj7GcgvusPtazxEp9


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …