AspenTech

[Guest Post] AspenTech พบบุคลากรเน็กซ์เจนเนอเรชันคือปัจจัยสำคัญสำหรับงาน Industrial IT

โดย นายโลเรนซ์ อึง รองประธาน ฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ และนายดเวนน์ พลอช ผู้จัดการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ 

Read More »

[Guest Post] การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน AspenTech โดย Emerson เสร็จสมบูรณ์ เอื้อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำระดับโลก ในธุรกิจซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม

แอสเพ็นเทคใหม่ก้าวเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงขึ้น ให้โซลูชันครบมากขึ้น ครอบคลุมความต้องการของตลาดกว้างมากขึ้น

Read More »

[Guest Post] AspenTech คาดการณ์ด้าน AI ในปี 2565

เกิด Industrial AI เร็วขึ้น แบ่งปันขุมความรู้ได้อย่างอัตโนมัติ เกิดนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลระดับอุตสาหกรรม เพิ่มแอปพลิเคชัน Industrial AI ที่แม่นยำมากขึ้น

Read More »

[Guest Post] AspenTech เปิดตัวซอฟต์แวร์ aspenONE V12.2 ล่าสุด ช่วยองค์กรบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนขั้นสูง เป็นเลิศในการปฎิบัติงาน ในกระบวนการปฏิรูปดิจิทัล

แอสเพ็นเทคเพิ่มโมเดลใหม่ๆ ที่ช่วยลูกค้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรีไซเคิล และสร้างคุณค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรตนเองได้สูงสุด

Read More »

[Guest Post] วีนิไทยเลือกซอฟต์แวร์จาก Aspen Technology เพื่อเร่งก้าวสู่การปฏิรูปดิจิทัล ลดปัญหาการหยุดทำงานของระบบ และยกระดับความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน

องค์กรในกลุ่มปิโตรเคมีในประเทศไทยใช้ซอฟต์แวร์ Aspen Mtell ยกระดับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และกำหนดล่วงหน้า มุ่งเป็น Smart Factory 

Read More »

Leadership Vision: AI กับการประยุกต์ใช้งานจริงในธุรกิจโรงงานและการผลิต ปี 2021 บทสัมภาษณ์คุณ Antonio Pietri Aspen Technology Inc.

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโรคระบาดทั่วโลกนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงงานและการผลิตซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับ Supply Chain และ Demand ที่เปลี่ยนไปในทุกอุตสาหกรรมอย่างเฉียบพลัน และการแข่งขันนั้นก็ยังคงต้องอาศัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด ในขณะที่ยังคงต้องยืดหยุ่นรองรับได้หลายสถานการณ์ "AI จะเข้ามาช่วยธุรกิจโรงงานและการผลิตได้อย่างไรบ้าง?" "ธุรกิจโรงงานควรเริ่มต้นกับ AI อย่างไร?" พบกับคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ใน Leadership Vision: AI กับการประยุกต์ใช้งานจริงในธุรกิจโรงงานและการผลิต ปี 2021 บทสัมภาษณ์คุณ Antonio Pietri Aspen Technology Inc.

Read More »