CDIC 2023

6 สิ่งที่ทำให้ Enterprise Wi-Fi แตกต่างจาก Wi-Fi ทั่วๆ ไป

aruba_hp_logo

Wi-Fi นับเป็นหนึ่งในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกวันนี้ เนื่องจากการเติบโตของการใช้งานอุปกรณ์พกพา และความเร็วของระบบ Wi-Fi ที่สามารถรองรับ Application ได้ด้วยความเร็วที่ไม่แพ้ระบบ LAN นั่นเอง การนำ Wi-Fi เข้าไปใช้เป็นการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักขององค์กรจึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

aruba_higher_tablet_teacher

แต่หลายๆ องค์กรหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งระบบ Wi-Fi ไปนั้น ก็พบกับปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบ Wi-Fi ขาดความเสถียร, ไม่สามารถยืนยันตัวตนผู้ใช้งานได้, ระบบ Wi-Fi ไม่มีความปลอดภัย, ไม่สามารถทราบสถานะการทำงานของระบบ Wi-Fi ได้, Wi-Fi ไม่สามารถรองรับผู้ใช้งานชั่วคราวได้ หรืออย่างเลวร้ายที่สุดเลยก็คือ ระบบ Wi-Fi ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานทางธุรกิจได้เลย

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเลือกใช้ระบบ Wi-Fi ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระดับองค์กรนั่นเอง ดังนั้นการเลือกใช้ระบบ Wi-Fi ระดับองค์กรเพื่อให้ตอบรับความต้องการต่าง ได้อย่างครอบคลุมในระยะยาวจึงเป็นหนทางของการลงทุนระบบ IT Infrastructure ที่ดีสำหรับองค์กร ซึ่งผู้อ่านหลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่าระบบ Enterprise Wi-Fi นั้นจะมีความสามารถที่แตกต่างไปจาก Wi-Fi ทั่วๆ ไปอย่างไรบ้าง บทความนี้จึงถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจความแตกต่างของระบบ Enterprise Wi-Fi จากระบบ Wi-Fi ทั่วๆ ไป ดังนี้

ความสามารถพื้นฐานของระบบ Enterprise Wi-Fi

Aruba Networks Access Points Family
Aruba Networks Access Points Family

1. บริหารจัดการได้จากศูนย์กลางผ่าน Wireless Controller หรือเทคโนโลยีอื่นๆ

Wireless Controller ได้กลายเป็นหัวใจหลักของระบบ Enterprise Wi-Fi มาต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี ด้วยความสามารถในการบริหารจัดการ Wireless Access Point ทั้งหมด, การกำหนดการยืนยันตัวตน, การกำหนดนโยบายความปลอดภัย, การติดตามการทำงานของระบบ Wi-Fi และอื่นๆ จนปัจจุบันระบบ Wireless Controller ได้ถูกต่อยอดมานำเสนอในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำ Wireless Access Point มาทำหน้าที่แทน Wireless Controller (ตัวอย่างเช่น Aruba Instant) หรือมีระบบ Cloud Controller (ตัวอย่างเช่น Aruba Central) ทำให้สามารถรองรับรูปแบบของธุรกิจได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น

Wireless Controller กลายเป็นศูนย์รวมของทุกอย่างของระบบ Wi-Fi ระดับองค์กร โดยรองรับการควบคุม Wireless Access Point ตั้งแต่ต่ำกว่า 10 เครื่องไปจนถึงหลายหมื่นเครื่อง และทำการติดตามการทำงานและบริหารจัดการการตั้งค่าการกระจายคลื่นสัญญาณ, การยืนยันตัวตน, ความปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมายได้จากศูนย์กลาง ทำให้การดูแลรักษาระบบ Wi-Fi สำหรับ Access Point จำนวนมากเป็นไปได้อย่างมีระบบ

2. สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายระดับองค์กรได้

ด้วยการรองรับทั้งการทำ VLAN และการกำหนด QoS ได้ ก็ทำให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ Switch ที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ Enterprise Wi-Fi ยังมีความสามารถในการทำ Authentication, Authorization และ Accounting อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถตอบโจทย์ทางด้านการยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดของกฎหมายได้ อีกทั้งยังรองรับการสร้าง SSID สำหรับ Guest โดยเฉพาะได้อีกด้วย

ในของการติดตั้ง Access Point ระดับ Enterprise ก็มักจะรองรับการจ่ายไฟแบบ Power over Ehternt (PoE) ทำให้สามารถประหยัดการเดินสายได้ ด้วยการจ่ายไฟผ่านสาย LAN ไปยัง Access Point ได้เลย

3. มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย

Enterprise Wi-Fi ส่วนใหญ่จะสามารถทำการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานระบบเครือข่าย สำหรับผู้ใช้งานแต่ละคนให้แตกต่างกันได้ รวมถึงยังสามารถทำการเข้ารหัส Traffic ของผู้ใช้งานทำให้ไม่สามารถถูกดักฟังได้ อีกทั้งยังมีระบบสำหรับตรวจจับและยับยั้งการโจมตีระบบเครือข่ายไร้สาย ทำให้มีความปลอดภัยครอบคลุมสำหรับการปกป้องระบบเครือข่ายขององค์กร

4. มีความเสถียรในการใช้งานต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานาน

ด้วยการออกแบบให้ Access Point สามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องทำการ Restart และผู้ใช้งานสามารถทำการ Roaming ข้าม Wireless Access Point ได้โดยสัญญาณไม่ขาด ทำให้การนำ Enterprise Wi-Fi ไปใช้งานสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งในแง่ของความเสถียรและความคล่องตัวในการทำงาน

5. รองรับการใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์

Access Point ระดับองค์กรส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับผู้ใช้งานที่ทำการเชื่อมต่อพร้อมๆ กันได้ตั้งแต่ 25 – 50 คนหรือมากกว่าได้ตามแต่อุปกรณ์ และมีผลการทดสอบให้นำไปอ้างอิงได้ จึงสามารถนำไปใช้ออกแบบระบบ Wi-Fi สำหรับห้องประชุมได้ อีกทั้งยังมีรุ่นที่เป็นทั้ง Indoor, Outdoor หรือเปลี่ยน Antenna ได้ ทำให้รองรับการนำไปใช้งานในหลากหลายสถานที่

นอกจากนี้ Enterprise Wi-Fi ส่วนใหญ่ยังรองรับการทำ Point-to-Point หรือ Mesh เพื่อให้การออกแบบระบบ Wi-Fi มีความยืดหยุ่นสูงสุดอีกด้วย

6. ต่อยอดได้ด้วยระบบ Wi-Fi Analytics

ด้วยความสามารถในการติดตาม Location และการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน API บน Wireless Controller ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เพื่อสร้างระบบ Wi-Fi Analytics เช่นระบบ Loyalty Program สำหรับร้านค้าแบรนด์ หรือระบบติดตามพฤติกรรมลูกค้า เพื่อให้แบรนด์ต่างๆ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ได้อย่างถูกต้อง

ทั้งหมดนี้คือความสามารถพื้นฐานที่ระบบ Wi-Fi ระดับองค์กรสามารถทำได้ จะเห็นได้ว่าแทบทุกความสามารถนั้นออกมาเพื่อตอบรับความต้องการสำหรับองค์กรจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นความทนทาน, ความปลอดภัย, การติดตั้ง, การบริหารจัดการ และการรองรับ Access Point จำนวนมากได้ภายในระบบเดียว

Aruba Networks กับระบบ Controller-based Wi-Fi ที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการขององค์กร

Aruba Networks Mobility Controllers
Aruba Networks Mobility Controllers

เพื่อให้ตอบรับความต้องการในการใช้งานเครือข่าย Wi-Fi ขององค์กรได้อย่างครอบคลุมทุกความต้องการ นอกเหนือจากความสามารถของระบบ Enterprise Wi-Fi ตามปกติแล้ว Arube Networks ซึ่งมี Mobility Controller ที่ติดตั้ง ArubaOS เอาไว้ ก็ยังมีการพัฒนาความสามารถต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างมากมาย และทำให้ระบบ Wi-Fi สำหรับองค์กรมีความคุ้มค่า, ใช้งานได้ง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยสูงขึ้นได้ดังต่อไปนี้

1. Wi-Fi เสถียรและรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ClientMatch

ArubaOS จะช่วยจัดการให้ผู้ใช้งานแต่ละคนได้เชื่อมต่อกับ Access Point ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดให้อยู่เสมอ

2. ควบคุมการใช้งาน Application ด้วยเทคโนโลยี AppRF

Wireless Controller ของ Aruba นั้นมีความสามารถในการทำ L3/4 Firewall และ L7 ทำให้สามารถควบคุมการใช้งาน Application ในเครือข่ายได้ทั้งการอนุญาต, ไม่อนุญาต หรือแม้แต่การจำกัด Bandwidth ก็ตาม

3. ควบคุมการเข้า Website และตรวจจับ Malware ด้วย Web Content Policy & Reputation Control

ArubaOS สามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์แต่ละหมวดได้อย่างง่ายดาย รวมถึงมีระบบช่วยตรวจจับและยับยั้งความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีด้วย Malware, Phishing และอื่นๆ ได้อีกด้วย

4. เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ อย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยี AirGroup

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดให้ผู้ใช้งานเครือข่ายมีสิทธิ์ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Printer, Apple TV, Google Chromecast หรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน mDNS อื่นๆ

5. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายไร้สายด้วยเทคโนโลยี Adaptive Radio Management (ARM)

เทคโนโลยี ARM บน ArubaOS จะช่วยบริหารจัดการการใช้คลื่นความถี่ย่านต่างๆ และความแรงสัญญาณบน Access Point ทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สัญญาณ Wi-Fi มีความครอบคลุมและไม่ซ้อนทับกัน ทำให้ระบบเครือข่ายไร้สายมีความเสถียรสูงขึ้น

6. ตรวจจับและยับยั้ง Threat ได้อย่างรัดกุม

ArubaOS จะทำให้ Access Point ทั้งหมดสามารถทำหน้าที่เป็น RF Sensor ได้พร้อมๆ กับการให้บริการเครือข่ายไร้สาย เพื่อตรวจจับการโจมตีต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ท้นทีโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงยังตรวจจับสัญญาณกวนในย่านความถี่ที่มีการใช้งานอยู่ได้ ช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครือข่ายไปพร้อมๆ กัน

7. รองรับการทำ VPN ได้อย่างสมบูรณ์

ด้วย Virtual Internet Access Client (VIA Client) ทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถเชื่อมต่อ IPsec/SSL VPN เข้ามายัง Wireless Controller ได้ผ่านเครือข่าย Wi-Fi จากที่บ้าน, Public Wi-Fi, 3G, 4G และอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัยจากทุกอุปกรณ์ ทำให้การทำงานมีอิสระสูงสุด เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้จากทุกที่ทุกเวลา

สำหรับองค์กรไหนที่มีแผนจะวางระบบ Wi-Fi ใหม่สำหรับองค์กร หรือต้องการอัพเกรด Wi-Fi ให้เป็นมาตรฐาน 802.11ac สามารถติดต่อทีมงานของ Aruba Networks ได้ทันทีที่ คุณจิตต์วรางค์ คุณาสินกิจจา jkunasinkijja@arubanetworks.com หรือโทร 0814902009

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกรอกข้อมูลในฟอร์มดังต่อไปนี้ เพื่อ Download ข้อมูลเกี่ยวกับ ArubaOS และโซลูชั่น Branch and Remote Networking ได้ทันที


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …