อยากใช้ Wi-Fi 6 ให้เต็มประสิทธิภาพ? มารู้จักกับ Aruba ClientMatch ที่มี Wi-Fi 6 Awareness ในตัวกันเถอะ!

ถึงแม้ Wi-Fi 6 ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดของ Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดนั้นจะเป็นที่น่าสนใจ แต่ในการใช้งานจริงหากระบบเครือข่าย Wi-Fi ยังคงมีผู้ใช้งาน Wi-Fi มาตรฐานก่อนหน้าอยู่ Wi-Fi 6 ก็ไม่อาจแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ Aruba ในฐานะของผู้นำเทคโนโลยีด้าน Wi-Fi สำหรับองค์กรจึงได้พัฒนา Aruba ClientMatch ให้มีความสามารถ Wi-Fi 6 Awareness แยกผู้ใช้งานที่รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6 ออกจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ และให้บริการเครือข่ายไร้สายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Credit: HPE Aruba

Wi-Fi 6 นี้มีการใช้งานเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น OFDMA, 1024-QAM, Bidirectional MU-MIMO และอื่นๆ ซึ่ง Aruba AP ที่มีความสามารถ Client Match นี้จะจัดกลุ่มผู้ใช้งาน Wi-Fi 6 เข้าด้วยกัน ทำให้ใช้ความสามารถของ Wi-Fi 6 ได้อย่างเต็มที่ และแนวทางเดียวกันนี้ก็จะถูกใช้กับผู้ใช้งานที่รองรับ Wi-Fi 5 ด้วยเช่นกัน

Aruba ClientMatch นี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ด้วยหลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็น

  • การตรวจสอบการใช้งานวิดีโอและเสียง เพื่อปรับการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  • การทำ Band Steering จัดการให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อที่ย่านความถี่ 2.4GHz หรือ 5GHz ตามความเหมาะสม
  • การทำ Client Steering ย้ายผู้ใช้งานไปเชื่อมต่อ AP ที่สามารถให้บริการด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ
  • การทำ Dynamic Load Balancing แบ่งผู้ใช้งานไปเชื่อมต่อตาม AP และ Channel ที่มีอยู่อย่างสมดุล

เบื้องหลังของ Aruba ClientMatch นี้ใช้เทคโนโลยีมาตรฐานอย่าง 802.11k และ 802.11v เพื่อจัดการการเชื่อมต่อทั้งหมด ทำให้ในการใช้งานจริงนั้นไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้ง Software ใดๆ เพิ่มเติมที่เครื่องของผู้ใช้งานเลย

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่

ติดต่อทีมงาน G-Able ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันของระบบ Wireless LAN, LAN และ Security สำหรับองค์กรจาก Aruba หรือต้องการทดสอบเทคโนโลยี AI สำหรับช่วยเหลือในการดูแลรักษาระบบเครือข่าย สามารถติดต่อทีมงาน G-Able ได้ทันทีที่ Email: partneralliance@g-able.com หรือโทร 02-781-9000


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

FTC เข้าสอบสวนการเข้าซื้อกิจการ ARM ของ NVIDIA

FTC เข้าสอบสวนการเข้าซื้อกิจการ ARM ของ NVIDIA เนื่องจากอาจผิดหลักการแข่งขันทางการค้า

AWS เปิดตัวบริการ AWS Cloud WAN

AWS Cloud WAN ได้เริ่มเปิดให้ผู้ใช้งานทดลองแล้ว โดยเพื่อยกระดับการบริหารจัดการเครือข่ายของผู้ใช้เข้าหา AWS ในรูปแบบต่างๆให้ทำได้ง่าย รวมถึงมีการจับมือกับผู้ให้บริการ SD-WAN รายอื่นด้วย