Tag Archives: aruba clientmatch

อยากใช้ Wi-Fi 6 ให้เต็มประสิทธิภาพ? มารู้จักกับ Aruba ClientMatch ที่มี Wi-Fi 6 Awareness ในตัวกันเถอะ!

ถึงแม้ Wi-Fi 6 ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดของ Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดนั้นจะเป็นที่น่าสนใจ แต่ในการใช้งานจริงหากระบบเครือข่าย Wi-Fi ยังคงมีผู้ใช้งาน Wi-Fi มาตรฐานก่อนหน้าอยู่ Wi-Fi 6 ก็ไม่อาจแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ Aruba ในฐานะของผู้นำเทคโนโลยีด้าน Wi-Fi สำหรับองค์กรจึงได้พัฒนา Aruba ClientMatch ให้มีความสามารถ Wi-Fi 6 Awareness แยกผู้ใช้งานที่รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6 ออกจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ และให้บริการเครือข่ายไร้สายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Read More »

จัดการการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของผู้ใช้งานแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพด้วย AI กับ Aruba ClientMatch

นอกจาก Aruba AirMatch ที่ทำสามารถทำการปรับแต่งการตั้งค่าของ Access Point แต่ละชุดโดยอัตโนมัติด้วย AI ได้แล้ว Aruba ClientMatch ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ AI สร้างประสบการณ์ในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานในองค์กร ด้วยการวิเคราะห์แบบ Real-time ว่าผู้ใช้งานคนใดเหมาะที่จะเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi บน AP ชุดใดจึงจะเหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ

Read More »

รู้จัก Aruba 330 Series: Access Point มาตรฐาน 802.11ac Wave 2 ที่รองรับเทคโนโลยี Multi-Gigabit ในตัว

ในโลกของวงการ Enterprise Wireless Networking ในตอนนี้ มาตรฐาน 802.11ac Wave 2 ถือเป็นมาตรฐานความเร็วสูงสุดของ Wi-Fi ในปัจจุบัน และเป็นทางเลือกสำหรับอนาคตของทุกๆ องค์กรที่ต้องการลงทุนระบบ Wi-Fi ที่รองรับความเร็วสูงเพื่อเตรียมต่อยอดต่อการใช้งาน Application ที่หลากหลาย และการมาของ Digital Workplace ซึ่งทาง HPE Aruba เองก็ได้เปิดตัว Access Point รุ่นเรือธงอย่าง Aruba 330 Series ออกมาแล้ว และในบทความนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ Aruba 330 Series ตัวนี้กันครับ

Read More »

Aruba Networks แจกฟรี Solution Guide ฉบับภาษาไทย ที่จะช่วยให้คุณรู้จัก Aruba ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับ System Integrator และผู้ดูแลระบบที่กำลังสนใจเทคโนโลยีต่างๆ ของ Aruba Networks อยู่ วันนี้ทาง Aruba Networks มี Data Sheet ภาษาไทยพร้อมเผยแพร่แล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถทำการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อ Download ได้ทันที

Read More »

6 สิ่งที่ทำให้ Enterprise Wi-Fi แตกต่างจาก Wi-Fi ทั่วๆ ไป

Wi-Fi นับเป็นหนึ่งในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกวันนี้ เนื่องจากการเติบโตของการใช้งานอุปกรณ์พกพา และความเร็วของระบบ Wi-Fi ที่สามารถรองรับ Application ได้ด้วยความเร็วที่ไม่แพ้ระบบ LAN นั่นเอง การนำ Wi-Fi เข้าไปใช้เป็นการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักขององค์กรจึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

Read More »