CDIC 2023

UIT กับการต่อยอดระบบ Wi-Fi ให้ติดตามตำแหน่งบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยโซลูชันจาก Aruba Networks

สำหรับโรงพยาบาล คงไม่มีอะไรที่จะสำคัญยิ่งไปกว่าการช่วยชีวิตผู้ป่วยในแต่ละวัน ดังนั้นทุกๆ วินาทีจึงมีค่าอย่างยิ่งสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล ที่แต่ละวินาทีนั้นก็อาจหมายถึงชีวิตของใครบางคน

หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ ก็คือระบบ Location Service ที่สามารถติดตามตำแหน่งของบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละชิ้นในโรงพยาบาลได้อย่างละเอียด เพื่อให้การรับมือกับทุกๆ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล สามารถเป็นไปได้ด้วยการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพที่สุด จากการนำบุคลากรและทรัพยากรที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยที่สุดมาช่วยรักษาผู้ป่วยให้ได้อย่างทันท่วงที

ในบทความนี้ ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคุณอังคาร ศรีแสงจันทร์ ผู้ดำรงตำแหน่ง Technical Support แห่งบริษัท Universal Information Technology หรือ UIT ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบระบบ Location Service ดังกล่าวนี้ ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ Wireless Network ร่วมกับ Bluetooth Tag ซึ่งมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เอาไว้ จึงขอนำสรุปเนื้อหาให้ผู้อ่านทุกท่านได้นำไปศึกษาเป็นแนวทางกันดังนี้ครับ

UIT ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย เชี่ยวชาญทั้งระบบ Cabling, Network และ IT Infrastructure อย่างครบวงจร

คุณอังคารได้เล่าถึงที่มาของ UIT ซึ่งเป็นธุรกิจสัญชาติไทยที่ก่อตั้งเมื่อปี 1995 โดยเริ่มต้นจากการทำธุรกิจในส่วนของการเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายหรือ Cabling ก่อนที่จะค่อยๆ ขยายมาสู่การทำ Network ในปี 2001 และเติบโตอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นพันธมิตรรายสำคัญของ Aruba Networks ในประเทศไทย รองรับการให้บริการ IT Infrastructure ได้อย่างครบวงจร และยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจองค์กร

ปรัชญาสำคัญในการทำงานของ UIT นั้นก็คือการให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอย่างเข้มข้น ดังนั้นในทุกๆ ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ UIT นำเสนอ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทีมงานของบริษัทมีความเชี่ยวชาญจริงๆ เท่านั้น อย่างเช่นสำหรับ Aruba Networks ทางทีมงานก็มี Certification จนถึงระดับสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถออกแบบ ดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด

จากประสบการณ์ที่ยาวนานของ UIT ในการดูแลระบบเครือข่ายที่มีความสำคัญสูง (Critical Services) โดยออกแบบเครือข่ายให้มีระบบสำรอง (Redundant) ทั้งระบบ Cabling, Core Switch, UPS ซึ่งทาง UIT ก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์สำรองให้เพียงพอ พร้อมมีทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ มีรถประจำตัวพร้อมให้บริการลูกค้าได้แบบ 24×7

ความแตกต่างเหล่านี้เอง ที่ทำให้ UIT มีความโดดเด่นและสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมหนึ่งในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลจะต้องดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง และต้องอาศัยผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในการวางระบบ IT Infrastructure พื้นฐานที่สามารถเชื่อมั่นได้ เพื่อให้ทุกการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างมั่นใจ

ปัจจุบันนี้ลูกค้ากว่า 80% ของ UIT นั้นคือโรงพยาบาลทั่วไทย ซึ่งฐานกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาจากการแนะนำปากต่อปากระหว่างผู้บริหารส่วนเทคโนโลยีของแต่ละโรงพยาบาล เพราะไม่เพียงแต่ UIT จะเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเท่านั้น แต่ยังมีความเข้าใจในการทำงานของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และยังมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะอย่างหลากหลาย

ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ UIT ได้ที่ http://www.uit.co.th/

การติดตามตำแหน่งของบุคลากรและอุปกรณ์ได้ คือหัวใจที่จะช่วยเร่งความเร็วในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล

คุณอังคารเผยว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจในการให้บริการระบบ IT ใดๆ แก่โรงพยาบาลนั้น ความเสถียรมั่นคงของระบบ และการช่วยให้เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั้น คือหัวใจสำคัญ

ในอดีตระบบบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่วนใหญ่นั้นจะใช้สายสัญญาณ ( LAN) เป็นหลัก เพราะบนระบบไร้สาย (Wi-Fi) รวมไปถึงการใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบเคลื่อนที่หรือโรมมิ่งนั้น ยังด้อยประสิทธิภาพ

ตั้งแต่อุปกรณ์ Tablet, Smart Phone, Medical Device และ IoT Sensor ต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการแพทย์ ส่งผลให้ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi ) กลายเป็นช่องทางการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ ทำให้ระบบเครือข่ายต้องมีความรวดเร็ว เสถียรภาพ และการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ

AP ของ Aruba มีความเร็วการให้บริการสูงถึง 5Gbps ในด้านความเสถียร Aruba ใช้ Client Map ในการวิเคราะห์ว่า Client เกาะกับ AP ตัวไหนแล้วได้ความเร็วสูงสุด และเสถียรภาพดีที่สุด เพื่อทำการเชื่อมต่อให้ (โรมมิ่ง) โดยที่อุปกรณ์ยี่ห้ออื่นยังคงใช้มาตรฐานการโรมมิ่งทั่วไปที่โยนภาระให้ Client เป็นผู้เลือกตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) เอง ซึ่งมักจะเลือกตัวแรกที่ค้นพบแม้จะไม่ใช่ตัวที่ดีสุดก็ตาม ผู้ใช้ที่ประสบปัญหาแบบนี้จึงถูกเรียกว่า “Sticky Client” ทำให้ระบบ Wi-Fi ของ Aruba จึงเหมาะสมระบบของโรงพยาบาล

เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ Aruba Networks จึงมีสิทธิบัตรนวัตกรรมชื่อ Aruba ClientMatch ที่พลิกโฉมการโรมมิ่ง โดยระบบไร้สายของ Aruba จะเป็นผู้เลือกอุปกรณ์ Access Point ที่ดีที่สุดให้เองแทนมาตรฐานโรมมิ่งเดิมๆ เพื่อให้เครือข่ายไร้สายของโรงพยาบาลมีความเสถียรภาพรองรับระบบบริการผู้ป่วยของของโรงพยาบาลได้

ระบบ Location Services

อย่างไรก็ดี อีกโจทย์หนึ่งที่โรงพยาบาลทุกแห่งต้องเผชิญนั้นก็คือเรื่องของการเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เพื่อให้การเข้าถึงและช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาหนึ่งนั้นก็คือการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

โดยทั่วไปแล้ว การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนั้น คือการที่เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องถูกเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่ต้องเดินทางไปดูแลผู้ป่วยในจุดต่างๆ, พยาบาลที่มีหน้าที่หลากหลายหมุนเวียนสับเปลี่ยนอยู่ตลอด, เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลายซึ่งถูกนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในจุดต่างๆ ของโรงพยาบาล

การติดตามตำแหน่งของบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดได้อย่างแม่นยำอย่าง Real-Time จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการโรงพยาบาลในทุกวันนี้เป็นอย่างมาก เพราะข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำมาใช้ตัดสินใจเพื่อรับมือกับการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเทคโนโลยีเดียวกันนี้ก็ยังสามารถนำมาต่อยอดได้อย่างหลากหลาย เช่น การติดตามตำแหน่งของผู้ป่วย, การติดตามผู้ป่วยเด็กเพื่อดูแลไม่ให้เกิดกรณีเด็กหาย และอื่นๆ อีกมากมาย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม สร้างระบบ Location Service ด้วย Bluetooth ต่อยอดจาก Wi-Fi ได้อย่างคุ้มค่า

ด้วยเหตุดังกล่าว UIT จึงได้พลิกบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายและ IT Infrastructure ภายในโรงพยาบาล มาเสริมด้วยภาพของการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ Location Service แบบครบวงจร ทั้งในส่วนของระบบ Network Infrastructure ที่สามารถให้บริการนี้ได้อย่างคุ้มค่า, การจัดหาอุปกรณ์ Bluetooth Tag ที่เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงการพัฒนา Software เพื่อตอบโจทย์การทำ Location Service ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป

ตัวอย่างที่น่าสนใจของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Location Service ของ UIT เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ก็มีด้วยกันหลากหลาย เช่น

 • ระบบบริหารรถเข็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการรถเข็นที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยที่สุดสามารถให้บริการผู้ป่วยในแต่ละส่วนของโรงพยาบาลได้อย่างคล่องตัว
 • ระบบ Tag ติดบัตรประจำตัวแพทย์, พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถตามตัวในกรณีฉุกเฉินได้ง่าย
 • ระบบ Tag ติดตามอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาหรือสอบถามตำแหน่งของอุปกรณ์กันอีกต่อไป
 • ระบบ Tag สำหรับใช้ใน Workflow ของโรงพยาบาล เช่น การติดถุงเลือด การเช็คสต๊อคสินค้า หรือใช้ Tag แบบกันน้ำเพื่อติดตามการซักเสื้อผ้าและสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นภายในโรงพยาบาล
 • ระบบ Tag สำหรับติดตามผู้ป่วยในแบบสายรัดข้อมือ เพื่อดูแลผู้ป่วยสูงวัยและเด็กโดยเฉพาะ
 • ระบบ Smart IPD Management บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยในอย่างครบวงจรด้วยข้อมูลตำแหน่ง
 • ระบบ Way Finding ในแบบ Mobile Application เพื่อนำทางการเดินทางภายในอาคาร สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ และสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในจุดต่างๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อย

คุณอังคารแนะนำว่าด้วยเทคโนโลยีของระบบ Wi-Fi ในทุกวันนี้ที่รองรับได้ทั้งการเชื่อมต่อ Wi-Fi, Bluetooth และ Zigbee ทำให้โซลูชัน Location Service ในทุกวันนี้สามารถถูกนำมาใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก เพราะในอดีต หากธุรกิจใดต้องการทำ Location Service นั่นอาจหมายถึงการที่ต้องลงทุนวางระบบเครือข่ายภายในอาคารแยกอีกชุดสำหรับติดตามตำแหน่งโดยเฉพาะ แต่ทุกวันนี้ AP ระดับธุรกิจองค์กรนั้นมักจะมีความสามารถด้านการติดตามตำแหน่งมาให้พร้อมใช้งานอยู่แล้ว จึงสามารถต่อยอดจากการวางระบบ Wi-Fi ในองค์กรได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของ Network Infrastructure อีกต่อไป เหลือเพียงแค่การลงทุนในอุปกรณ์ Tag และการพัฒนา Software มาใช้งานเท่านั้น

เลือกใช้ระบบ Wi-Fi จาก Aruba Networks ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าจากการต่อยอด

คุณอังคารได้เล่าว่าการที่ UIT สามารถปรับบทบาทของตนเองได้สำเร็จ ส่วนหนึ่งก็มาจากความเชี่ยวชาญของทีมงานในโซลูชันของ Aruba Networks ที่เล็งเห็นถึงนวัตกรรมหลากหลายที่สามารถนำมาใช้ประยุกต์สร้างเป็นโซลูชันด้าน Location Service ได้อย่างเหมาะสม เช่น

 • Aruba AP มีความสามารถในการเชื่อมต่อ Bluetooth และ Zigbee ที่มีมาใน AP รุ่นใหม่ๆ ให้พร้อมใช้งานได้ทันที โดยสามารถเปิดใช้งานได้ทั้งแบบ Beacon และ Scanning เพื่อตอบโจทย์ที่แตกต่างกันออกไป
 • Aruba Beacon และ Aruba Tags สามารถนำมาใช้เพื่อรองรับการติดได้อย่างครอบคลุม โดยยังเปิดให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth Tag จากผู้ผลิตรายต่างๆ ได้อย่างอิสระ
 • Open API ที่เปิดให้ UIT สามารถพัฒนา Software เข้าไปเชื่อมต่อได้ง่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • Aruba Meridian แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การพัฒนา Software ต่อยอดเหล่านี้เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ดี จุดสำคัญจุดหนึ่งนั้นก็คือการที่ผู้บริหารโรงพยาบาลนั้นควรทำการศึกษาทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ดี เพื่อให้สามารถวางกลยุทธ์ด้านระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการทำ Location Service ได้อย่างเหมาะสม เพราะการใช้โซลูชันเหล่านี้ ปัจจัยสำคัญคือแต่ละโจทย์นั้นต้องการระดับความแม่นยำของตำแหน่งที่แตกต่างกัน ซึ่งการออกแบบจุดติดตั้งและความแรงสัญญาณของ AP รวมถึงการเลือกใช้ Tag ที่เหมาะสมนั้นจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้วิสัยทัศน์เหล่านี้เป็นจริงขึ้นมาได้

แนะนำโรงพยาบาล วางกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีระยะยาวให้เหมาะสม จะสามารถตอบโจทย์ด้านบริการสาธารณสุขได้ในงบประมาณที่จำกัด

คุณอังคารได้ให้ข้อคิดถึงเหล่าผู้บริหารทางด้าน IT สำหรับโรงพยาบาลว่าโดยปกติแล้ว ผู้บริหารกลุ่มนี้มักเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่มองหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็มักมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการลงทุนเทคโนโลยีแต่ละครั้ง ดังนั้นการออกแบบระบบ Wi-Fi ในอาคารให้สามารถรองรับการต่อยอดเหล่านี้ได้ในระยะยาว ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและสร้างความคุ้มค่าให้กับการลงทุนได้เป็นอย่างดี

ในขณะเดียวกัน ประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในทุกๆ วัน ดังนั้นการเสริมความมั่นคงปลอดภัยในการเชื่อมต่อนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

UIT นั้นพร้อมที่จะตอบโจทย์เหล่านี้ให้กับโรงพยาบาลทั่วไทยได้ ด้วยโซลูชันจาก Aruba Networks ที่ครอบคลุมทั้งระบบเครือข่าย LAN, Wireless LAN ที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดสู่ภาพของ Location Service ได้ด้วย Aruba Beacon และ Aruba Tags ร่วมถึงยังพร้อมเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายด้วย Aruba ClearPass เพื่อปกป้องทุกๆ การเชื่อมต่อจากผู้ใช้งานและอุปกรณ์ได้อย่างมั่นใจ

สนใจโซลูชัน Aruba Networks หรือ Location Service ติดต่อทีมงาน UIT ได้ทันที

ผู้ที่สนใจโซลูชัน Aruba Networks หรือ Location Service ติดต่อทีมงาน UIT ได้ทันทีที่ 02-694-3101-2, 088-557-1624, Line ID : @uit.th หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ UIT ได้ที่ http://www.uit.co.th/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …