VMware Webinar : ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการผิด Compliance บนคลาวด์ ด้วย VMware CloudHealth Secure [19 Oct 2021]

VMware ขอเรียนเชิญ IT infrastructure, IT Manager, IT Operation, IT Security และชาวไอทีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการผิด Compliance บนคลาวด์ ด้วย VMware CloudHealth Secure” เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้กับเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องของการมองเห็นข้อมูล ทำให้ปิดจุดอ่อนความผิดพลาดกับการใช้งานคลาวด์ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2021 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ : ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการผิด Compliance บนคลาวด์ ด้วย VMware CloudHealth Secure

ผู้บรรยาย : คุณ Suphanat Supwarodom, Solution Engineer จาก VMware Thailand

วันเวลา : วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2021 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ภาษา : ไทย

ลิงก์ลงทะเบียน : https://vmware.zoom.us/webinar/register/5716341375796/WN_VQxWLsMnSyaGjjdGgvffEg

เพื่อรับมือกับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่จึงจำต้องนำระบบขึ้นคลาวด์ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเสี่ยงทั้งเรื่องของการรักษาความปลอดภัย และโอกาสที่จะนำไปสู่การละเมิดข้อมูลขององค์กร เราพบว่าฝ่ายไอทีในบริษัทส่วนใหญ่มีเครื่องมือในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอยู่แล้ว แต่มีปัญหาเรื่องการมองเห็น (Visibility) บนคลาวด์ ถึงแม้จะได้รับการแจ้งเตือนความผิดปกติจากระบบ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าควรจะจัดสรรทรัพยากรไปเพื่อป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายของฝ่ายไอทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมรักษาความปลอดภัย เมื่อระบบและข้อมูลขององค์กรไหลเวียนอยู่บนคลาวด์และในอีกมุมหนึ่งหลักในการปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตาม compliance สำหรับระบบไอทีบนคลาวด์ด้วย

เบื้องต้นหลักการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ มี 4 ขั้นตอนสำคัญ อันได้แก่ การมองเห็น (Visibility), การเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization), การควบคุมและระบบจัดการอัตโนมัติ (Governance & Automation) และการเชื่อมต่อทางธุรกิจ (Business Integration) เพื่อสร้างการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก ภารกิจของไอทีจำเป็นจะต้องบริหารจัดการปัจจัยทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงบนคลาวด์ให้กับองค์กร

VMware เข้าใจความสำคัญเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญฝ่ายไอทีทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

ในการบรรยายครั้งนี้ คุณจะได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญของ VMware ในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนคลาวด์ที่องค์กรใช้งานอยู่ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการตรวจจับการละเมิดความปลอดภัยได้อย่าง real time และยังสามารถปฏิบัติตาม compliance ได้ในคราวเดียวกัน


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post]ทิพยประกันภัยจับมือ SkillLane เดินหน้าสู่การเป็น Digital Insurer อันดับ 1 เปลี่ยนทั้งองค์กรสู่ Digital Transformation ด้วยพลังแห่งคน

ทิพยประกันภัย เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็น No.1 Digital Insurer ของประเทศ ด้วยการพัฒนาบุคลากร โดยจับมือกับ SkillLane บริษัท Online Learning Platform และ Digital …

CODIUM จับมือ SVOA เปิดให้บริการ e-Memo, e-Tax Invoice และ PDPA ความมั่นคงปลอดภัยสูง ด้วยเทคโนโลยีจาก Entrust

ธุรกิจทั่วโลกต่างเดินหน้าเร่งทำ Digital Transformation เพื่อสนับสนุนกระบวนการเชิงธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 รวมไปถึงรักษาความสามารถในการแข่งขัน CODIUM, SVOA และ Entrust จึงได้จับมือร่วมกันพัฒนาโซลูชันดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยสูง ที่จะช่วยพลิกโฉมธุรกิจสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน