[Video Webinar] Business Continuity Plan from the Real Practitioners by Cisco

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Cisco Webinar เรื่อง “Business Continuity Plan from the Real Practitioners” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ สำหรับการวางแผนและการทำงานให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงวิกฤตินี้ หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ภายใน Webinar นี้ ท่านจะได้ร่วมรับฟังประสบการณ์การทำ Business Continuity Plan (BCP) หรือแผนสำรองทางธุรกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินจากผู้บริหารของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ทั้งในส่วนของการวางนโยบาย กลยุทธ์ขั้นตอนและการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อไปได้โดยปราศจากอุปสรรค รวมถึงการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของ Cisco ในมุมมองของการจัดเตรียมเทคโนโลยีไว้รองรับความต้องการของผู้ใช้งานในช่วงวิกฤตนี้อีกด้วย

เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยข้อมูลและวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุม จะช่วยให้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรของท่านอย่างแน่นอน ลงทะเบียนวันนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆ จากทีม Cisco Thailand


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Intel พัฒนาชิปใหม่ ช่วยป้องกันการโจมตีด้วยฮาร์ดแวร์

Intel เผยโครงการพัฒนาชิปใหม่ Tunable Replica Circuit (TRC) ซึ่งออกแบบมาใช้สำหรับป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์เป็นเส้นทางในการโจมตี โดยมีความสามารถในการตรวจจับการโจมตีทั่วไปที่เกิดจาก Hardware-based ได้ และสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบในทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิด พร้อมกับช่วยป้องกันกันการโจมตีนั้นๆ

Cisco โดนแฮ็กโดยแก๊งแรนซัมแวร์ Yanluowang

Cisco ออกมายอมรับว่า ได้ถูกแก๊งแรนซัมแวร์ Yanluowang ลุกล้ำเข้ามาในเครือข่ายขององค์กรจริง เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และยังถูกรีดไถจากไฟล์ข้อมูลที่ถูกโจรกรรมออกไป