SUSE by Ingram

[Video] Review: Aruba CX 6300F Switch แชร์ประสบการณ์ลองใช้ Cloud-Native Switch จาก HPE Aruba

แนะนำอุปกรณ์ Aruba CX 6300F Switch จาก HPE Aruba พร้อมรีวิวประสบการณ์การใช้งานจริงตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานไปจนถึงการสร้าง Cluster

ข้อดีที่ประทับใจ

  1. ความง่ายในการใช้งาน
  2. รองรับการออกแบบเครือข่ายได้หลากหลาย
  3. ตอบรับเทรนด์การจัดการระบบเครือข่ายใน Data Center กับ Campus ร่วมกันได้
  4. มีระบบ Analytics ในตัว มีลูกเล่นต่อยอดได้เยอะ

ผู้ที่สนใจอยากทดสอบใช้งาน สามารถติดต่อทีมงาน HPE Aruba หรือ Partner ของ Aruba ได้โดยตรงเลยนะครับ

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Allied Telesis Net.Campus Webinar: 3 คอร์สอบรมฟรีด้าน Network Visualization, Network Operations และ WLAN Troubleshooting

Allied Telesis เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ Net.Campus Webinar 3 หลักสูตรทางด้าน Network Visualization, Network Operations และ WLAN Troubleshooting ในวันที่ 11, …

เสริมเกราะป้องกันด้าน Cybersecurity แบบครบวงจรกับ G-Able

เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้บริการด้านข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่และเวลา ในขณะเดียวกันข้อมูลที่อยู่ในระบบก็ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี ขโมย หรือถูกทำลายได้เช่นกัน ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นมีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) จึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีนั้นเอง