CDIC 2023

3 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือก Core Switch สำหรับ Campus Networking สมัยใหม่ โดย VST-ECS

แนวโน้มของระบบเครือข่ายในกลุ่ม Campus Networking นั้นกำลังมุ่งไปสู่การรับมือกับอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างหลากหลายและปริมาณมหาศาล เพื่อตอบโจทย์กับการมาของ Wi-Fi 6E, IoT และ Edge Computing ที่กำลังเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับระบบ IT ขององค์กร

ด้วยเหตุนี้ แนวทางการออกแบบและเลือกใช้งาน Core Switch สำหรับ Campus Networking จึงมีประเด็นใหม่ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่ง HPE Aruba เองนั้นก็ได้แนะนำถึง 3 สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือก Core Switch เอาไว้ดังนี้

1. Core Switch ต้องมีความมั่นคงทนทานที่สูงยิ่งขึ้น

เมื่อระบบเครือข่ายต้องถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุปกรณ์จำนวนมากและหลากหลายมากยิ่งขึ้น การล่มหรือหยุดทำงานของอุปกรณ์ Core Switch จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้นการออกแบบระบบ Core Switch ให้มีความมั่นคงทนทานสูงขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นประการแรก

HPE Aruba CX Core Switch สามารถช่วยตอบโจทย์นี้ได้ด้วยความสามารถที่หลากหลาย เช่น การทำ Cluster แบบ Active-Active ด้วย VSX หรือการรองรับการอัปเกรดทั้งในส่วนของ Hardware และ Software ได้โดยไม่หยุดการทำงานของระบบเครือข่ายด้วยความสามารถ VSX Live Upgrade ร่วมกับการออกแบบอุปกรณ์ให้เป็น Hot-Swappable ในทุกส่วน ซึ่งจะช่วยลด Downtime จากกระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายลงได้เป็นอย่างดี และรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ

Credit : HPE Aruba

2. Core Switch ต้องสามารถบริหารจัดการเครือข่ายแบบอัตโนมัติ และช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลในเครือข่ายได้มากขึ้น

แน่นอนว่าการบริหารจัดการเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์จำนวนมากนั้น การออกแบบเส้นทางหรือนโยบายต่างๆ ในการใช้งานเครือข่ายก็ย่อมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่จำนวนของทีมงานผู้ดูแลรักษาระบบเครือข่ายนั้นอาจมีเท่าเดิม ดังนั้นการนำ Automation เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายแต่ละคนสามารถจัดการระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึงง่ายดายยิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ

HPE Aruba CX Core Switch มาพร้อมกับความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายจากศูนย์กลางได้อย่างง่ายดายและเป็นอัตโนมัติด้วย HPE Aruba Networking Central ที่อยู่บน Cloud รวมถึงภายในอุปกรณ์ยังมีการเสริมความสามารถ Built-in Analytics เอาไว้ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายได้อย่างทันท่วงที

3. Core Switch ต้องรองรับการออกแบบระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูงยิ่งขึ้น

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในระบบเครือข่ายนั้นก็ยังเป็นอีกสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเครือข่ายที่มีอุปกรณ์หลายชนิด และแต่ละอุปกรณ์ก็ต้องมีวิธีการควบคุมรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น Core Switch จึงต้องมีความสามารถที่จะช่วยเสริมความมั่นคงปลอดภัย และทำงานร่วมกับ Aggregate Switch และ Access Switch ให้ได้อย่างไร้รอยต่อ

HPE Aruba ได้นำเสนอแนวคิดของการนำ EVPN-VXLAN เข้ามาใช้ในส่วนนี้ เพื่อสร้าง Network Overlay และช่วยให้การเชื่อมต่อเครือข่ายในระดับ Layer 2 เกิดขึ้นได้อย่างอิสระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้การบริหารจัดการอุปกรณ์ภายในเครือข่ายมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะถูกติดตั้งอยู่ที่ส่วนใดของเครือข่ายก็ตาม และสามารถกำหนด Policy ตามประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสำหรับแต่ละ VXLAN ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้ Aruba Central NetConductor ในการบริหารจัดการ EVPN-VXLAN และนโยบายต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายจากศูนย์กลาง

รู้จัก Aruba CX 6400 Series และ 6300 Series ตอบทุกโจทย์ Campus Networking

สำหรับโซลูชันของ HPE Aruba ในการตอบโจทย์ Campus Networking ตั้งแต่ในระดับ Core, Aggregate และ Access นั้น ก็คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Aruba CX รุ่น 6400 และ 6300 ที่สามารถใช้งานได้ทั้งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยรุ่นที่หลากหลายให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ซีรีส์จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันดังนี้

1. Aruba CX 6400 Series – High-Availability Modular Switch สำหรับ Campus Networking

Credit : HPE Aruba

สำหรับธุรกิจองค์กรที่มองหา Modular Switch เพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อได้อย่างอิสระหลากหลายจากการเลือก Line Card ที่เหมาะสมมาใช้งาน และมีความมั่นคงทนทานสูง บริหารจัดการจากศูนย์กลางได้ง่าย Aruba CX 6400 Series สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติโดดเด่นที่น่าสนใจหลายประการ เช่น

 • บริหารจัดการได้ง่าย ด้วยการใช้ระบบปฏิบัติการ AOS-CX ทั้งเครือข่าย และรองรับการบริหารจัดการผ่าน Cloud ด้วย Aruba Central
 • มีประสิทธิภาพสูง รองรับการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง 28Tbps และ 11.4Bpps
 • ทำงานในระดับ Layer 3 พร้อมความสามารถ BGP, EVPN, VXLAN, VRF, OSPF และการจัดการ Security กับ QoS
 • ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น รองรับ HPE Smart Rate ที่ความเร็ว 1/2.5/5GbE และจ่ายไฟด้วย PoE ได้สูงสุดถึง 60W ต่อ Port
 • ออกแบบการเชื่อมต่อได้ง่าย รองรับการเชื่อมต่อด้วยความเร็ว 1/10/25/40/100GbE
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้ง่าย ด้วย Aruba Network Analytics Engine (NAE)
 • มั่นคงทนทาน ทำงานร่วมกันแบบ HA และอัปเกรด Firmware ได้โดยไม่ต้องหยุดระบบเครือข่าย ด้วย Aruba Virtual Switching Extension (VSX)
 • สร้าง Campus Fabric ได้ตามต้องการ ด้วย VXLAN และ BGP EVPN

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aruba CX 6400 Series ได้ที่ https://www.arubanetworks.com/products/switches/6400-series/

2. Aruba CX 6300 Series – Stackable Switch สำหรับ Campus Networking

Credit : HPE Aruba

สำหรับธุรกิจองค์กรที่มองหา Stackable Switch สำหรับนำไปใช้ออกแบบระบบเครือข่ายได้อย่างยืดหยุ่นและเพิ่มขยายได้ในภายหลังอย่างง่ายดาย Aruba CX 6300 Series คือโซลูชันสำหรับตอบโจทย์ดังกล่าวนี้ ด้วยความสามารถที่ทัดเทียมกับ Aruba CX 6400 Series และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ระบบเครือข่ายทั้งหมดทำงานร่วมกันด้วยเทคโนโลยีเดียวกัน และบริหารจัดการหรือทำ Automation ได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติดังนี้

 • บริหารจัดการได้ง่าย ด้วยการใช้ระบบปฏิบัติการ AOS-CX ทั้งเครือข่าย พร้อมการทำ Aruba Virtual Stacking Framework (VSF) ผสานรวม Switch สูงสุด 10 ชุดให้บริหารจัดการร่วมกันได้เสมือนเป็นอุปกรณ์เดียวกัน และรองรับการบริหารจัดการผ่าน Cloud ด้วย Aruba Central
 • มีประสิทธิภาพสูง รองรับการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง 880Gbps และ 660Mpps
 • ทำงานในระดับ Layer 3 พร้อมความสามารถ BGP, EVPN, VXLAN, VRF, OSPF และการจัดการ Security กับ QoS
 • ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น รองรับ HPE Smart Rate ที่ความเร็ว 1/2.5/5GbE และจ่ายไฟด้วย PoE ได้สูงสุดถึง 90W ต่อ Port
 • ออกแบบการเชื่อมต่อได้ง่าย ด้วย Uplink ความเร็ว 10/25/50GbE
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้ง่าย ด้วย Aruba Network Analytics Engine (NAE)
 • สร้าง Campus Fabric ได้ตามต้องการ ด้วย VXLAN และ BGP EVPN

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aruba CX 6300 Series ได้ที่ https://www.arubanetworks.com/products/switches/6300-series/

สนใจ HPE Aruba ติดต่อ VST-ECS ได้ทันที

ผู้ที่สนใจโซลูชันใดๆ ของ HPE Aruba สามารถติดต่อทีมงาน VST-ECS ได้ทันทีที่

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

โทร : 02-032-9999

Email : sukitta@vstecs.co.th และ aruba.th@hpe.com


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …