Tag Archives: ptt gc

[Video Webinar] Business Continuity Plan from the Real Practitioners by Cisco

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Cisco Webinar เรื่อง “Business Continuity Plan from the Real Practitioners” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ สำหรับการวางแผนและการทำงานให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงวิกฤตินี้ หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

Microsoft เผยเทรนด์การใช้ AI ในธุรกิจไทย พร้อมตัวอย่างการใช้งาน AI จริงของ PTT Global Chemical

Microsoft ได้ร่วมกับ IDC จัดทำรายงานด้านเทรนด์ของการนำ AI มาใช้งานในธุรกิจไทย ทั้งในเชิงของแนวโน้มที่เหล่าผู้บริหารควรทราบ และยังได้ยกตัวอย่างการนำ AI มาใช้งานจริงในธุรกิจไทยโดย PTT Global Chemical ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอสรุปเนื้อหาเอาไว้ดังนี้ครับ

Read More »