Tag Archives: Wi-Fi 5

4 ฟีเจอร์สำคัญที่ระบบ Wi-Fi สำหรับ SMB ควรมีในปี 2020

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมี Wi-Fi ให้บริการพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นปัจจัยสำคัญในยุค Digital Economy บทความนี้ Zyxel ผู้บริการโซลูชันด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับธุรกิจ SMB ได้ออกมาบรรยายถึง 4 ฟีเจอร์สำคัญที่ระบบ Wi-Fi สำหรับธุรกิจ SMB ควรมีในปี 2020 ดังนี้

Read More »

รู้จักกันหรือยัง! Wi-Fi 6 ชื่ออ้างอิงใหม่ของ 802.11ax

ปกติแล้วเวลาผู้ใช้งานอย่างเราจะไปซื้อ Router บ้านหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi สักตัวหนึ่งหลายคนอาจจะไปยืนงงหน้าร้านว่าควรใช้อุปกรณ์ที่รองรับ 802.11 b/a/g/ac อันไหนมาก่อนมาหลังแบบไหนใหม่กว่า อุปกรณ์ที่จะใช้รองรับอันไหนกันแน่ ตอนนี้ Wi-Fi Alliance (องค์กรกลางที่ออกการรับรองอุปกรณ์ Wi-Fi) จึงได้แก้ปัญหาด้วยการประกาศชื่อใหม่ให้จำง่ายๆ ลดการสับสนเป็น Wi-Fi 6 แทน 802.11ax ที่จะออกมาใช้ปี 2019, Wi-Fi 5 แทน 802.11ac ที่ออกมาในปี 2014 และ Wi-Fi 4 แทน 802.11n ออกในปี 2009

Read More »