เพิ่มยอดขายและผลกำไรของธุรกิจ Retail ให้ถึงขีดสุด ด้วย IBM Power Systems Solutions for Retail

ibm_logo

ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมผู้บริโภค และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจ Retail หรือที่รู้จักกันในชื่อของธุรกิจค้าปลีก ซึงถูกผลักดันด้วยการมาของ Mobile Commerce และ Social Commerce ที่มีอัตราการเติบโตต่อปีที่รวดเร็วถึง 2 หลัก การดำเนินธุรกิจ Retail ให้เติบโตต่อไปได้ในสภาวะตลาดนี้จึงจำเป็นต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งของลูกค้าในทุกๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้าน และในโลก Online ก็ตาม รวมถึงการ Integrate ข้อมูลจากทุกช่องทางการซื้อขายเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้จากทุกช่องทาง และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์แนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภค ให้องค์กรสามารถนำเสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการต่อไปด้วย

techtalkthai_retail

IBM ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ Retail ได้ลงทุนไปมากกว่า 2,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 75,000 ล้านบาทไทย เพื่อพัฒนาระบบ IT Infrastructure สำหรับตอบรับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นกับธุรกิจ Retail ทั่วโลก รวมถึงยังมีการลงทุนสำหรับระบบ Business Analytics and Optimization ไปกว่า 14,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 420,000 ล้านบาทไทย โดยมีลูกค้ากว่า 70% จากธุรกิจ Retail ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 100 บริษัท และมีประสบการณ์ในการช่วยพัฒนาธุรกิจ Retail ให้เติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีมามากกว่า 10 ปี ในวันนี้ IBM ได้มาพร้อมกับ Solution สำหรับ Retail โดยเฉพาะด้วยกันถึง 3 Solution ดังนี้

1. IBM Campaign for Retail – Power Systems Edition

เพื่อให้ธุรกิจ Retail สามารถนำเสนอแคมเปญการตลาด และตอบสนองต่อ Feedback ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที IBM Campaign for Retail – Power Systems Edition จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อรองรับการบริหารจัดการแคมเปญการตลาดสำหรับ Retail แบบครบวงจรสำหรับทุกๆ ช่องทางแบบ Cross-channel ได้ภายในระบบเดียว โดยมี

ระบบ IBM Digital Analytics สำหรับการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อทำการปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภค ได้แก่

 • การแบ่งกลุ่มลูกค้า, การแนะนำแคมเปญ และการแนะนำ Channel ในการเข้าถึงลูกค้า ผ่านทางหน้าจอใช้งานแบบ Flowchart-based
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลกลางสำหรับการทำการตลาด รวมถึงสถิติทั้งหมดของแต่ละแคมเปญที่ผ่านมา
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังของการติดต่อกับลูกค้าผ่านทาง Channel ต่างๆ
 • ระบบจัดการตารางเวลาของแคมเปญ, ระบบเพิ่มรายชื่อลูกค้า และระบบจัดการรายชื่อลูกค้า
 • ระบบจัดการการตอบโต้กับลูกค้าใน Channel ต่างๆ
 • ระบบออกรายงาน
 • ระบบจัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทาง Email และการทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ

โดยในทุกๆ การติดต่อสื่อสาร จะเกิดการประมวลผลแบบ real-time เพื่อให้องค์กรสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าได้ในทุกๆ การสื่อสาร และเพิ่มยอดขายได้อย่างแท้จริง ซึ่งการประมวลผลลักษณะนี้จะต้องใช้พลังประมวลผลขนาดมหาศาล IBM Power Systems และ IBM Storage Systems XIV และ IBM Storwize จึงเข้ามามีบทบาทในฐานะ Hardware ประสิทธิภาพสูง ควบคู่ไปกับ Software อย่าง IBM WebSphere Application Server และ IBM DB2 เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและการแสดงผลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ร่วมกับ IBM PowerVM ที่จะช่วยสร้างความคุ้มค่าด้วยการทำ Virtualization และ IBM PowerHA เพื่อเสริมความทนทานให้กับระบบ IBM Campaign for Retail นั่นเอง

2. IBM Advanced Retail Analytics – Power Systems Edition

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการบริโภค เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ Retail ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ Retail โดยเฉพาะอย่าง  IBM Advanced Retail Analytics – Power Systems Edition ถือเป็นระบบที่จะขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจ Retail ขนาดใหญ่ที่มีปริมาณข้อมูลการซื้อขายมหาศาล จาก Channel ที่หลากหลาย และข้อมูลมีความซับซ้อน ด้วยความสามารถในการรวบรวมข้อมูลการบริโภคสิ่งต่างๆ ของลูกค้าจากทุกๆ Channel และการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ Retail ได้อย่างครอบคลุม เพื่อตอบโจทย์ดังต่อไปนี้

 • ใครคือลูกค้ากลุ่มที่สร้างกำไรมากที่สุด?
 • ใครคือลูกค้ากลุ่มที่สร้างกำไรน้อยที่สุด?
 • ลูกค้าแต่ละกลุ่มทำการซื้อขายผ่านช่องทางไหน?
 • ช่องทางในการสื่อสารและการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือช่องทางไหน?
 • มีแนวโน้มอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปบ้าง?
 • สินค้าแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์อย่างไรกับรายรับและผลกำไร?
 • ร้านค้าหรือช่องทางไหนสร้างกำไรให้มากที่สุด?
 • ควรจะออก Promotion หรือลดราคาในช่วงเวลาไหนดี?
 • การทำแคมเปญการตลาดประสบความสำเร็จแค่ไหน?
 • ลูกค้าจะตอบสนองอย่างไรต่อการทำ Branding ใหม่ๆ ของสินค้า?

ซึ่ง IBM Advanced Retail Analytics นี้ก็ต้องอาศัยพลังประมวลผลของหน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูงอย่าง IBM POWER นั่นเอง โดย IBM Power Systems นี้จะสนับสนุนทั้งระบบ IBM Smart Analytics System, IBM Cognos และ IBM SPSS เพื่อสร้างระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลธุรกิจให้ได้อย่างครบถ้วนในทุกความต้องการ

3. IBM Smarter Commerce – Power Systems Edition

สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ Retail ที่ต้องการระบบ Data Center Infrastructure เพื่อรองรับ Software ที่จะนำมาใช้งานหรือพัฒนาขึ้นเอง เพื่อตอบโจทย์ของธุรกิจนั้น ทาง IBM ก็ได้จัดชุดระบบ IBM Smarter Commerce – Power Systems Edition สำหรับทำหน้าที่เป็น Platform เพื่อรองรับระบบ Software ระบบขายและวิเคราะห์ข้อมูลเอาไว้ โดยมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

 • CPU IBM POWER ที่มาพร้อมกับเครื่อง IBM Power System เพื่อรองรับการประมวลผลด้วยความเร็วสูง และรองรับการเพิ่มขยายได้ทั้งแบบ Scale-up และ Scale-out ตามความต้องการ
 • IBM PowerVM สำหรับการทำ Virtualization ให้สามารถสร้างระบบงานใหม่ๆ เพิ่มเติมได้บน Hardware ชุดเดิม เพื่อความง่ายในการบริหารจัดการ และความคุ้มค่าในการลงทุน
 • IBM Systems Director สำหรับการทำ Automation ในกระบวนการของการสร้าง Virtual Server ให้ง่าย และปลอดภัย
 • IBM PowerHA ซึ่งเป็นระบบ High Availability สำหรับเพิ่มความทนทานให้แก่ Software และลด Downtime ลง

ibm_smarter_commerce

โดย IBM เองก็มี Software และ Hardware เสริมสำหรับเติมเต็มให้แก่ IBM Smarter Commerce ให้สามารถตอบโจทย์ของธุรกิจ Retail เพิ่มได้ดังนี้

 • IBM WebSphere Commerce และ Sterling Order Management สำหรับสร้างระบบ eCommerce ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบขาย ระบบ Inventory และระบบ Supply Chain เข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงยังเพิ่มยอดขายด้วยการแนะนำสินค้าที่สัมพันธ์กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย
 • IBM Cognos, IBM SPSS และ IBM PureData Systems for Operational Analytics สำหรับสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
 • IBM Storwize V7000 และ IBM XIV สำหรับจัดเก็บข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้ด้วยความเร็วสูง และมีความทนทาน รองรับการทำ Disaster Recovery ได้

สำหรับผู้ที่สนใจ IBM Power Systems Solutions for Retail หรือ Solution อื่นๆ จาก IBM สามารถติดต่อ Partner IBM ทั่วประเทศไทยได้ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …