[PR] Digital HR คืออะไร

โลกแห่งการทำงานกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การติดต่อสื่อสาร และสิ่งที่เกี่ยวข้องหรืออยู่เหนือแนวทางในการดำรงชีวิตของเราทั้งหมด การทำงานมักจะเกิดขึ้นระหว่างก่อนและหลังชั่วโมงทำงานจริง การทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานล้วนมีความหมายแบบใหม่ด้วยกันทั้งสิ้น

oracle-digital-hr

วิวัฒนาการที่เชื่อมต่อระหว่างกันนี้ได้สร้างการบริหารจัดการมนุษย์ และความสามารถที่จะปลดปล่อยความท้าทายที่คาดการณ์ได้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ด้วยจำนวนมากกว่า 64 เปอร์เซ็นต์ของซีอีโอในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้ทักษะสำคัญและ 63 เปอร์เซ็นต์ตระหนักถึงความเป็นไปได้ว่าองค์กรจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนความสามารถภายในในอีก 3-5 ปีข้างหน้า แผนกทรัพยากรมนุษย์มีงานจำนวนมหาศาลที่จะต้องรับมือ

ในยุคหนึ่งที่ความสามารถได้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัล Digital HR เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้รอดชีวิตและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้สำหรับองค์กร

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่ออันเป็นที่นิยม Digital HR ไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการให้อัตโนมัติหรือทำให้เป็นดิจิทัล

ดังนั้น Digital HR คืออะไร

Digital HR คือพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรสำหรับความพร้อมในอนาคต

Digital HR คือเทคโนโลยีที่ใช้งานในการทำงานซึ่งใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์และการตัดสินใจโดยใช้สามัญสํานึก ซึ่งมอบข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อใช้ความมีประสิทธิภาพขององค์กร เป็นการบูรณาการที่ฝังลึกกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ไปกับธุรกิจในพื้นฐานแบบเรียลไทม์และผลลัพธ์อันแท้จริง สำหรับองค์กรที่มี:

  1. Digital HR เป็นข้อดีสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน: แรงงานในยุคสมัยใหม่กำลังมองหาสถานที่ทำงานที่ปฏิบัติกับพนักงานราวกับลูกค้า และมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหมือนกันผ่านปุ่มสัมผัส พนักงานทั้งหลายต้องการความเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อสามารถบริหารจัดการจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ผลการสำรวจทั่วโลกเร็ว ๆ นี้รายงานว่าการสร้างความพร้อมแรงงานแบบดิจิทัล ( Digital Workforce Enablement ) ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานสูงขึ้นถึง 64 เปอร์เซ็นต์
  2. Digital HR คือตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม: ขณะที่ทุกคนดูเหมือนจะต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองค์กร มีเพียงไม่กี่คนที่ทำความเข้าใจ ‘การปรับแต่ง’ ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ขณะที่คนในยุดเจ็น X และ Y ก้าวเข้าสู่แรงงาน แนวคิดของสถานที่ทำงานกำลังกลายเป็นเรื่องซ้ำซาก การทำงานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนมากเกิดขึ้นในโลกโซเชียลโดยแท้จริง Digital HR เท่านั้นที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานดิจิทัลร่วมสมัยได้
  3. Digital HR คือกลไกการเสริมสร้างอำนาจ: เป็นการใช้การโอนถ่ายกระบวนการจำนวนมาก เช่น การสรรหา การบริหารค่าตอบแทน การเรียนรู้และการพัฒนา และการบริหารจัดการคนเก่ง เป็นต้น สำหรับผู้จัดการและพนักงานซึ่งนำไปสู่การมอบหมายอำนาจและความโปร่งในที่สูงขึ้นอย่างมาก พนักงานสามารถ ‘กำหนด’ หน้าที่การงานและชีวิตการทำงานของตนเองมากยิ่งขึ้นซึ่งจะสร้างผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญและสามารถวัดผลได้ในการวัดผลด้านธุรกิจต่าง ๆ
  4. Digital HR คือข้อได้เปรียบในการแข่งขันของสงครามแย่งชิงตัวคนเก่ง: การเสนอคุณค่าให้แก่พนักงานผ่านช่องทางดิจิทัลช่วยให้องค์กรสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและมีคุณภาพสูง ปัจจุบันนี้สัดส่วนที่สูงมากของพนักงานในอนาคตได้ใช้ช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ เช่น ลิงก์อิน ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ สำหรับการค้นหาตำแหน่งงาน บริษัทต่าง ๆ จำนวน 71 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าการค้นหาพนักงานผ่านเครื่องมือโซเชียลเหล่านี้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
  5. Digital HR คือข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ล่วงหน้า: การบูรณาการอย่างสมดุลของข้อมูลพนักงานแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการวิเคราะห์ที่สร้างขึ้น และการอ้างอิงบิ๊กดาต้าทำให้โซลูชันของ Digital HR สามารถมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีนัยสำคัญ นอกจากนั้นยังสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดผลลัพธ์อันสำคัญต่อธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถขององค์กรในการคาดการณ์ของการลดขนาดพนักงานหรือประสิทธิภาพการทำงานในอนาคตสามารถสร้างผลลัพธ์ในทางบวกขนาดใหญ่ต่อความสามารถในการบริหารจัดการผลลัพธ์

และสุดท้าย…Digital HR คือกุญแจสำคัญสำหรับการตัดสินใจของแผนกทรัพยากรมนุษย์: ไม่ว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ แผนกทรัพยากรบุคคลยังมีการกล่าวอันจำกัดในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เนื่องจากธรรมชาติส่วนตัวของการริเริ่มด้านทรัพยากรมนุษย์และการวัดผลลัพธ์เชิงคุณภาพ จากรายงานของ BCG “มีความสัมพันธ์อย่างสูงระหว่างการใช้ KPI และบทบาทเชิงกลยุทธ์ของแผนกทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการมีบทบาทในการอภิปรายเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีความสามารถแสดงปริมาณประสิทธิภาพในการทำงาน การกระทำเช่นนี้จะเหนือกว่าการวัด “ข้อมูลนำเข้า” เช่น ต้นทุนและพนักงานแต่ละคนสำหรับตัวระบุ “ผลลัพธ์” ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น ผลิตภาพ” Digital HR สามารถใช้งานสิ่งพวกนี้ได้

การทำความเข้าใจและการนำ Digital HR จะนำไปสู่มุมมองทางทรัพยากรมนุษย์จำนวนมากซึ่งฝังรากลึงลงไปในการทำงานในแต่ละวันและธุรกิจทั้งหลาย ทีมงาน Digital HR สามารถใช้เวลามากขึ้นในการริเริ่มทางกลยุทธ์ซึ่งได้รับการชี้แนะจากข้อมูลเชิงลึกและได้รับประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะสามารถก่อให้เกิดการวัดผลและการสร้างรายได้ของมูลค่าทั้งหมดที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ได้สัญญาที่จะนำเสนออยู่เสมอแต่มักจะล้มเหลวในการแสดงออก การหันเข้าสู่ระบบดิจิทัลหรือคือความอยู่รอดสำหรับแผนกทรัพยากรมนุษย์

 

บทความโดย:

โดยคุณ เยเซ่ต์ ดาลลอล, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย HCM Transformation, ออราเคิล ( ASEAN )


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post]ทิพยประกันภัยจับมือ SkillLane เดินหน้าสู่การเป็น Digital Insurer อันดับ 1 เปลี่ยนทั้งองค์กรสู่ Digital Transformation ด้วยพลังแห่งคน

ทิพยประกันภัย เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็น No.1 Digital Insurer ของประเทศ ด้วยการพัฒนาบุคลากร โดยจับมือกับ SkillLane บริษัท Online Learning Platform และ Digital …

Tencent Cloud Webinar : วิดีโอโซลูชัน จาก เทนเซ็นต์ คลาวด์

Tencent Cloud ขอเรียนเชิญ Product Owner, Business Development และ Software Developer เพื่อให้ท่านได้เข้าใจและสามารถสร้างสื่อของตัวเองได้ ในเวลาที่รวดเร็วด้วย “เทนเซ็นต์ คลาวด์ โซลูชั่น” ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. โดยมีกำหนดการลงทะเบียนดังนี้